ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лапинський Михайло Микитович

05.11.1862- 04.03.1947

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.

1891 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. 1893-95 проф. стипендіат каф. психіатрії і невропатології, працював під кер. І. О. Сікорського. 1895-96, 1898-99 стажувався в Німеччині. 1897 захистив докт. дис. «О заболеваниях сосудов при страдании первичных нервных стволов или периферических нервов». 1908-18 - ордин. проф. каф. психіатрії і невропатології Ун-ту св. Володимира. 1901 заснував у власній садибі в Києві (вул. Бульварно-Кудрявська, 27) приват. фізіотерапевтичний санаторій для профілакт. лікування неврол. хворих. У цьому закладі вперше в Росії було застосоване водолікування, світолікуванні та електротерапія. 1918 емігрував до Загреба (Хорватія), організував при місцевому ун-ті мед. ф-т, на якому відкрив каф. і клініку нерв. і душев. хвороб. 1921 затверджений проф. цієї каф., яку очолював протягом 25 років. Наук. інтереси стосувалися проблем експеримент. та клініч. неврології. Вивчав клініч. неврологію і патоморфологію нерв. системи. Розробив вчення про висцеро-рефлекторну патологію, створив струнку теорію патогенет. хвороб, видав першу в Росії монографію з проблем болю (1913). Уперше у вітчизн. неврології описав відновлення нерв. волокон у разі зближення перерізаних частин нерва. Першим серед фахівців розробив метод гідравліч. масажу, конструкцію ванн для підводного і надводного масажу; запропонував конструкцію ванн для вихрового, ротаторного і проточного водного масажу. Л. – один із засновників київ. неврологічної школи. Його наукові праці перекладено нім. та фр. мовами. В період еміграції опублікував статті, присвячені епідемілогічного енцефаліту, відбитим болям при захворюванні печінки, неврозам. Нагороджений орденами Св. Станислава II ст., Св. Анни II і III ст., Св. Володимира IV ст. Учні: Б. Маньківський, А. Киричинський. Осн. праці: К вопросу о строении капилляров в мозговой коре. К., 1903; О дегенерации и регенерации периферических нервов. К., 1904; Клинические и диагностические особенности идеопатической невралгии лица. СПб., 1911; Сущность боли, ее восприятие, проведение и механизмы. К., 1913; О развитии личности у женщин. К., 1915.

Л-ра: Архангельский Г.В. Выдающийся российский невролог М.Н. Лапинский // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 1996, т. 96, № 1; Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та проф.ів НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001). К., 2001; Друг О., Малаков Д. Особняки Києва. К., 2004; Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. К., 2005. Арх.: ЦДІАК Украині. Ф. 707. Оп. 294. Спр. 46. Арк. 58; Ф. 719. Оп.1. Спр. 512; ДАК. Ф.16. Оп. 465. Спр. 4793.

Автор: Ю. В. Третьякова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи