ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Німецької мови кафедра Німецької мови кафедра

Каф. нім. мови cтворена в серп. 1962 р. при ф-ті інозем. філології в результаті відокремлення від каф. німецької філології. З того часу каф. обслуговує всі ф-ти Київ. ун-ту, за винятком ІМВ та частково ІФ. За час існування каф. її кер. були: кандидат філологічних  наук, доцент. Корольова Маргарита Романівна (1962–72); кандидат філологічних  наук, доцент. Бабенко Віктор Степанович (1972–73); кандидат філологічних  наук, доцент. Лисенко Елеонора Іванівна (1974–89); кандидат філологічних  наук, доцент. Сергєєва Лідія Іванівна (1989–2000); кандидат філологічних  наук, доцент. Невмержицький Іван Степанович (з 2000). На каф. працюють 22 викл. нім. мови – з них 4 кандидат філологічних  наук, доцент., 4 старш. викл. та 15 асист. Кадри підбираються ретельно, і тому їх плинність на каф. невелика. Нинішні викл. – це, як правило, колишні випускники ф-ту інозем. філології. Каф. підтримувала зв’язки з Лейпцизьким, а зараз з Кільським ун-тами Німеччини. Майже всі викл. каф. пройшли за останні 10 р. місячне стажування в ун-ті м. Кіль. З 2000 р. почалося регулярне стажування через ІПО. З 1975 р. колектив каф. працює над лексикографічною тематикою. Викл. каф. підготовлено та видано понад 10 різних словників (нім.-укр., укр.-нім. та нім.-укр.-рос.), підруч. нім. мови (3 видання), значна кількість навч. посіб. з фахової л-ри для різних ф-тів ун-ту. Завершена робота над першим у світі великим нім.-укр. (біля 100 000 слів) та укр.-нім. (біля 60 000 слів) словниками, підготовленими кол. каф. (Лисенко Е.І., Сергєєва Л.І., Антюхова Н.І., Колісник В.М.,). У залежності від навч. потреб каф. регулярно випускаються учбово-метод. посіб. для студентів та асп. Співроб. каф. беруть участь в наук. конф., семінарах у Києві та ін. містах, зокрема організованих Ін-том ім. Гете. Каф. нім. мови приймає вступні та одноосібно кандидат екзамени з інозем. мови. Викл. каф. займаються усними та письмовими перекладами, зокрема виконуючи доручення МОН України. Викл. каф. підвищують свій профес. рівень також написанням наук. статей та кандидат дис.

Даровська Ірина Георгіївна

  • Останні зміни:
19.08.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1979: викл., старш. викл., доцент. каф. німецької мови.

Читати далі >Залевська Віра Юріївна

  • Останні зміни:
20.10.1940

Місце народження: м. Київ.
1962 закінчила відділ ром.-герм. філології філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1962–80 – викл., з 1980 – старш. викл. каф. німецької мови ІФ.

Читати далі >Лещинська Валентина Михайлівна

  • Останні зміни:
15.12.1906

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1922–26 навчалася на літ.-лінгв. ф-ті КІНО. У Київ. ун-ті працювала 1938–86: 1954 – 1962 – зав. каф. німецької мови, 1962–70 – доцент., зав. каф. німецької філології.

Читати далі >Марченко Ніна Василівна

  • Останні зміни:
29.04.1964

Місце народження: с. Галинка Бородян. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1988 р. закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1994 викл. каф. німецької мови ІФ.

Читати далі >Невмержицький Іван Степанович

  • Останні зміни:
03.01.1951

Місце народження: с. Лучанки Овруцького р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчив перекладацьке відділення ф-ту ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: перекладач нім. та англ. мови ІПК, викл. каф. теорії та практики перекладу, викл., з 1989 – доцент. каф. герм. філології, з 2000 – доцент., зав. каф. нім. мови.

Читати далі >Сергєєва Лідія Іванівна

  • Останні зміни:
15.01.1939

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1962 закінчила відділення нім. мови ф-ту ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1962: 1962–70 – викл.; 1970–85 – старш. викл.; 1985–90 – доцент.; 1990–2000 – зав. каф. німецької мови; з 2000 – доцент. каф. нім. мови ІФ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи