ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Марченко Ніна Василівна

29.04.1964

Місце народження: с. Галинка Бородян. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 1988 р. закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1994 викл. каф. німецької мови ІФ. Кандидат дис. «Північнонімецькі топоніми слов’янського походження» (2005). Викладає англ. та нім. мови. Вперше на теренах України розглянула топоніми слов’янського походження північнонім. регіону, уклала категоріальну класифікацію на лексико-семантичному рівні та охарактеризувала словотвірні компоненти геогр. назв слов’янського походження північнонім. топоніміки. Геогр. назви досліджено в іст. вимірі, що продемонструвало певні формальні ознаки реліктових геогр. назв в діахронічному аспекті їх розвитку, в їх збереженні в ін. топонімній системі регіону. Зробила висновок про те, що незважаючи на те, яких позамовних та мовних впливів зазнали топоніми слов’янського походження північнонім. регіону, вони складають невід’ємний набуток давньоєвроп. культури та можуть стати об’єктом дослідження в іст. та культурологічному аспектах як вітч., так і заруб. науковців. Автор 10 наук. статей. Осн. праці: Художні тексти для домашнього читання для студентів 1-З-х курсів. К., 2004; Економіка Німеччини – сучасні тенденції розвитку (німецька мова фахового спрямування). К., 2008; Особливості творення гібридних слов’янських топонімів на півночі Німеччини, які утворені шляхом словоскладання // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2002. С. 129–133; Омонімія регіональних німецьких топонімів слов’янського походження // Мовні і концептуальні картини світу. 2003. С. 91–97; Контекст та переклад його складових // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції. 2008. С. 103–106.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи