ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фурса Світлана Ярославівна

18.11.1961

Місце народження: смт Вовча Гора, Хмельницької обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1988 закінчила юридичний факультет Київського університету. Під час навчання працювала секретарем судового засідання, завідувачем канцелярії з цивільних справ Шевченківського районного суду м. Києва. 1989-1997 – асистент, 1997-2000 – доцент кафедри правосуддя юридичного факультету; у 2002–2010 – доцент, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського університету. З 2010 – в.о. завідувача кафедри правосуддя; з липня 2011 – в. о. завідувача кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. З січня 2012 – завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. За сумісництвом професор Київського університету права. Адвокат-практик, суддя третейського суду при Торгово-промисловій палаті м. Києва. Має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.
У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук «Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства», у 2003 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні».
Основні напрями наукової та практичної діяльності: цивільне і сімейне право, цивільний процес, нотаріат, адвокатура, судоустрій, виконавче провадження, міжнародне приватне право. Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями; бере участь у розробці законопроектів; Здійснює захист прав осіб у суді – цивільні справи та вирішення господарських спорів у третейському суді. Нагороджена дипломами Спілки юристів України на краще юридичне видання 2000-2001 та 2002-2003.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.
Осн. праці: Судове piшення та його pеалiзацiя в спpавах пpо встановлення фактiв, що мають юpидичне значення // Еpлiхiвський збірник, Вип. 1. Чеpнiвцi, 1994; Обов'язок держави – правовий захист осiб, якi постpаждали внаслiдок аваpiї на Чоpнобильськiй АЕС // Право Укpаїни, 1996, № 11; Окреме провадження в цивiльному процесі України: Навчальний посібник. К., 1999; Нотаріат в Україні: Загальна частина. К., 1999; Нотаріат в Україні: Особлива частина. К., 1999; Нотаріат в Україні. Теорія і практика. К., 2001 (у співавт.); Цивільне право України: Підручник. К., 1999 (у співавт.); Спадкове право. Теорія і практика. К., 2002 (у співавт.); Виконавче провадження в Україні. К., 2002 (у співавт.); Нотаріальний процес. Теоретичні основи. К., 2002; Настільна книга нотаріуса. Сімейні відносини в нотаріальному процесі. К., 2003 (у співавт.); Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. К., 2005 (у співавт.); Докази і доказування у цивільному процесі. Науково-практичний посібник. К., 2005 (у співавт.); Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. К., 2006 (у співавт.); Адвокат у цивільному процесі: науково-практичний посібник. К., 2006 (у співавт.); Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. К., 2006 (у співавт.); Адвокатура України: у 2 т. К., 2007; Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. У 2 т. К., 2007 (у співавт.); Спадкове право. К., 2007 (у співавт.); Процесуальні документи в цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник. К., 2007 (у співавт.); Закони України: «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: Науково-практичний коментар. К., 2008 (у співавт.); Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. К., 2008 (у співавт.); Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар. К., 2008 (у співавт.); Житловий кодекс Української РСР: Науково-практичний коментар. К., 2008.
Літ.: Фурса С.Я. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра правосуддя: історія та сучасність. К., 2010.

Автор: О.О.Кармаза, В.П. Шибіко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи