ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гринюк Володимир Олексійович

20.08.1974

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

1997 закінчив Харків. юрид. академію ім. Ярослава Мудрого. З 1999 – асист., з 2007 – доц. каф. правосуддя, з 2011 р. – доц. каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2004 захистив канд. дис.: «Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримін. процесі України». Викладає нормат. і спец. курси: «Судоустрій України», «Кримін.-процесуальне право України», «Складання процесуальних документів у кримін. справах». Автор 7 наук. і навч.-метод. праць. конференціях. 

Автор: С.Я.Фурса

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи