ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Новітньої історії України кафедра Новітньої історії України кафедра

Кафедра бере свій початок від 1968, коли на основі каф. історії СРСР було створено каф. історії рад. сус-ва. У 1984 перейменована на каф. історії СРСР (радянський період). Після проголошення незалежності України, у зв’язку з необхідністю застосування якісно нової системи підготовки високваліфікованих фахівців, поглибленого вивчення вітчизн. історії, впровадження у навч.-виховний процес результатів наук. досліджень подій та явищ історії України ХХ ст., які до цього замовчувалися чи фальсифікувалися рад. історіографією, Вчена рада ун-ту 13.01.1992 перейменувала її на каф. новітньої історії України. Найголовніші етапи розвитку каф.: забезпечення проведення навч.-виховної, наук. та метод. діяльності з метою підготовки спеціалістів з історії СРСР (рад. періоду) (1968–91); забезпечення проведення навч.-виховної, наук. та метод. діяльності, спрямованої на підготовку фахівців академ. профілю зі спеціалізації «Новітня історія України», а також асп. і докт-тів (1992–2009). Перший зав. каф. д-р. іст. наук, проф. Ю.Ю.Кондуфор, 1983–2003 доктор історичних наук, проф. А.Г.Слюсаренко, 2003–05 кандидат історичних наук, проф. С.Ф.Пивовар, з 2005 доктор історичних наук, проф., акад. НАН України, Голова ВР України В.М.Литвин. Видатні представники каф.: доктор історичних наук, проф., акад. АН УРСР Ю.Ю.Кондуфор, гол. ред. 10-томної «Історії Української РСР», УІЖу (1979–88); доктор історичних наук, проф., акад. НАН України В.М. Литвин, Голова ВР України(2002–05, 2008-2012), акад. Академії правових наук України, Засл. діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; доктор історичних наук, проф., акад. НАПН України А.Г.Слюсаренко, Засл. працівник нар. освіти України. Наук.-пед. працівники каф., починаючи з 1992, забезпечують якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів; підготували понад 100 канд. та д-рів іст. наук; видали десятки підручників, навч.-метод. посібників; опублікували сотні наук. статей з новітньої історії України. Каф. підтримує наук. зв’язки з установами НАН України: Ін-том історії України, Ін-том політ. і етнонац. досліджень, ІУАД, ун-тами України та зарубіжжя. На сьогодні на каф. викладають: 1 акад. НАН України, 1 акад. НАПН України, 2 проф., 6 доц. Л-ра: Бруз В.С., Снітко Л.П. Наукова розробка історії радянського суспільства // Вісник Київ. ун-ту. Істор. науки. Вип. 26. К., 1984; Слюсаренко А.Г. Дослідження проблем української державності на кафедрі новітньої історії України в 1990-ті рр. // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Історія. Вип. 52. К., 2001. А.М.Пижик

Боровик Микола Андрійович

 • Останні зміни:
23.07.1972

Місце народження: смт Баришівка Баришівського р-ну Київської обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1995 історичний ф-т, 1998 асп-ру Київ. ун-ту. У 1999-2005 працював у Державній академії статистики, обліку та аудиту (в.о. доц., доц. каф. соціально-гуманітарних дисциплін). У Київ. ун-ті ас. (2005-2009), доц. ( з 2009) каф. новітньої історії України. Канд. дис. «Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.)».

Читати далі >Буравченков Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
03.02.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 історичний ф-т, 1976 асп-ру каф. історії рад. сус-ва Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1976–81 асист. каф. історії рад. сус-ва, 1981–86 старш. викл., 1986–90 доц., 1990–91 проф. каф. історії СРСР, 1992–2005 проф. каф. новітньої історії України. Канд. дис. «Передовая интеллигенция в октябрьской революции (март 1917 – март 1918 гг.)» (1978), наук. керівник проф. Ю.Ю. Кондуфор, докт. дис. «Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в органзиации защиты Великого Октября (март 1917– май1918 гг.)» (1989). Осн. проблематика досліджень пов’язана з історією рос. армії у І світ. війні, громадянській війні 1917–20, історією Укр. Держави гетьмана П.Скоропадського, Білого руху в Росії та Україні. Наразі проф. Ін-ту туризму Федерації профспілок України.

Читати далі >Вовк Андрій Аврамович

 • Останні зміни:
21.09.1910- 11.05.1987

Місце народження: с. Марківці, тепер Бобровицького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1932 закінчив іст.-екон. ф-т Ніжин. ін-ту соц. виховання, асп-ру ДАМК (1934). У Київ. ун-ті: з 1956 старш. викл. каф. історії СРСР, з 1958 старш. викл., 1962–82 доц. каф. історії УРСР. Розробляв питання партизанської і підпільницької діяльності в Україні в роки ВВв, соц. процесів у середовищі укр. селянства доби Нац.-визвольних змагань 1917–21.

Читати далі >Громова Ірміна Андріївна

 • Останні зміни:
06.06.1936

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 історичний ф-т, 1972 асп-ру Київ. ун-ту. З 1972 на викл. роботі в ун-ті: 1972–73 викл., 1973–75 асист., 1976–84 старш. викл. каф. історії рад. сус-ва, 1984–91 доц. каф. історії СРСР, 1992–96 доц. каф. новітньої історіїУкраїни. Канд. дис. «Высшие органы государственной власти и управления Украинской ССР (ВУЦИК, СНК) и их деятельность в области советского строительтва (декабрь 1917 г. – август 1919 г.)» (1974).

Читати далі >Даниленко Віктор Михайлович

 • Останні зміни:
25.11.1949

Місце народження: с. Карапиші Миронівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАНУ.
1974 закінчив іст.-пед. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту ім. О.М.Горького. З 1974 працює в Ін-ті історії АН УРСР (з 1994 – Ін-т історії України НАН України): асп., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., від 1990 – зав. відділу історії культури укр. народу, від 2003 – зав. відділу історії України другої половини ХХ ст. Канд. дис. «Братерське співробітництво Української РСР і Російської Федерації у розвитку освіти і науки (1926–1937 рр.)» (1978), докт. дис. «Робітничий клас в культурному будівництві на Україні (друга половина 20-х – середина 30-х років)» (1990). 1995 отримав звання проф. Заслужений діяч науки і техніки України (1996). Чл.-кор. НАН України по Відділенню історії, філософії і права (2003). З 1996 проф. каф. історії України Нац. пед. ун-ту імені М. Драгоманова, з 2005 – зав. каф. історії та етнополітики того ж ун-ту. Протягом 2006–08 читав спец. курси на іст. ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Кондуфор Юрій Юрійович

 • Останні зміни:
30.01.1922- 10.01.1997

Місце народження: с. Зубані Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив 1949 іст. ф-т, асп-ру Харків. ун-ту. Доц. Харків. ун-ту, одночасно на кер. парт. роботі. Проф. (1968), зав. каф. історії рад. сус-ва Київ. ун-ту (1968–73). Викладав курс історії СРСР (рад. період). Декан історичного ф-ту (1973–78). Дир. Ін-ту історії АН УРСР (1978–94). Канд. дис. (1952), докт. дис. «Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны» (1965). Підготував 15 канд. та 3 докт. іст. наук. Гол. ред. УІЖ (1979–88). Очолював гол. ред. колегії багатотомних видань «Історії Української РСР»; трьохтомної «Історії Києва»; двотомної «Історії робітників Донбасу» та ін. Керував Спец. радою по захисту докт. дис. при Ін-ті історії, а також Координаційною радою з проблем іст. науки. Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1958); Трудового Червоного Прапора (1960, 1967); Жовтневої Революції (1982), медалями. Лауреат Держ. премії України (1980). Засл. діяч науки і техніки України (1992). Чл.-кор. АН УРСР (1979), акад. АН УРСР (1985). Учасник ВВв на Далекому Сході.

Читати далі >Король Віктор Юхимович

 • Останні зміни:
13.11.1944

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 Київ. ун-т. Працював інструктором відділу пропаганди та агітації Ленін. райкому КПУ, вчителем історії, дир. вечірньої сш № 30 м. Києва, викл. каф. сусп. наук Київ. технолог. ін-ту легкої пром-ті. У Київ. ун-ті: доц. (1983) каф. історії України, проф. (1992–2006) каф. новітньої історії України. Викладав нормат. курс новітньої історії України на іст. ф-ті, спец. курси. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по укреплению творческого содружества и интернационального единства интеллигенции Советской Украины и братских республик в годы Великой Отечественной войны (1943 – 1945 гг.)» (1976), докт. дис. « Сотрудничество народов СССР в области науки и культуры в годы Великой Отечественной Войны (1941–1945 гг)» (1990). Чл. ред. колегії міжн. громад.-політ. журналу «Президент», «Науково-методичного журналу», «Історія в школі», чл. Гол. ред. колегії іст.-меморіального серіалу «Книга пам’яті України», згідно постанови Кабінету міністрів України. Розробляє наук. проблеми історії України в роки ВВв, ІІ світ. воєн, історії культури та релігії.

Читати далі >Литвин Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
28.04.1956

Місце народження: с. Слобода Романівська, Новоград-Волинського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, академік НАНУ.
Герой України. Закінчив історичний ф-т Київ. ун-ту (1978). У Київ. ун-ті: 1978–86 помічник ректора, викл., старш. викл., доц., проф. (1996) іст. ф-ту. У 1986–89 нач. управління МВССО УРСР, 1989–91 на роботі в апараті ЦК КПУ, докторант іст. ф-ту. Проф. каф. новітньої історії України (з 1996). Канд. дис. «Діяльність КПУ по вдосконаленню підготовки викладачів суспільних дисциплін (1966–1975 рр.)» (1984), докт. дис. «Політична арена України: дійові особи та виконавці (Суспільно – політичний розвиток України у другій половині 90-х років)» (1995). Чл.-кор. НАН України (1997), акад. НАН України (2003), віце-президент НАН України (2006–09), акад. Академії правових наук України (2000). Чл. Президії ВАК України (1998), чл. Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (2000). Голова, співголова та чл. ред. колегій ряду видань гуманіт. профілю, чл. спец. Вчених рад в ін-ті історії НАН України та на іст. ф-ті Київ. ун-ту. Помічник Президента України (1994) , заст. Глави Адміністрації Президента України (1995) , перший помічник Президента України (1996–99), Глава Адміністрації Президента України (1999), Голова Верховної Ради України (2002–05, з грудня 2008), нар. депутат України. Засл. діяч науки і техніки України (1998). Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (1999). Герой України (2004).

Читати далі >Миронець Надія Іванівна

 • Останні зміни:
08.05.1933

Місце народження: с. Михнівці Лубенського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1957 іст.-філос. ф-т, 1965 асп-ру каф. історії УРСР Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1965–2000: асист., старш. викл., доц., в.о. зав. каф. історії рад. сус-ва (1983–84), проф. (1991) каф. історії СРСР, проф. каф. новітньої історії України. Читала нормат. курс з історії СРСР на історичному та філол. ф-тах, спец. курси «Українська художня література як джерело вивчення вітчизняної історії» та «Джерела з вітчизняної історії та їх використання в науковій студській роботі». З 2000 пров. наук. співроб., з 2001 в. о. зав. відділом джерел з новітньої історії України ІУАД. Канд. дис. «Революционное крестьянское движение на Подолии накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март–октябрь 1917 года)» (1965), докт. дис. «Революционная поэзия Великого Октября и гражданской войны как исторический источник» (1989). Досліджує проблеми взаємозв’язків іст. науки та худ. л-ри, відображення історії України в худ. літ-рі, джерела новітньої історії України.

Читати далі >Мусієнко Володимир Васильович

 • Останні зміни:
23.04.1939- 12.09.2001

Місце народження: м. Городище Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1966 історичний ф-т, 1972 асп-ру каф. історії КПРС природн. ф-тів Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. лаборант (1966–69), викл., старш. викл., доц. каф. історії КПРС (1971–77); проф. каф. історії СРСР (1991), проф. каф. новітньої історії України (1992–2001). Упродовж 1977–79 зав. каф. історії КПРС Київ. технолог. ін-ту легкої пром.-ті, 1979–85 старш. наук. спів роб. Ін-ту історії партії при ЦК КПУ, 1985–91 зав. каф соц.-політ. історії Київ. мед. ін-ту. Канд. дис. «Деятельность большевистских организаций Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции» (1972), докт. дис. «Большевистские организации Украины в годы борьбы за установление Советской власти и защиты ее завоеваний (октябрь 1917 – 1920 гг.). Историография проблемы» (1986). Підготував 10 канд. наук. Коло наук. інтересів – питання історіографії громадянської війни в України (1917–21).

Читати далі >Патриляк Іван Казимирович

 • Останні зміни:
02.12.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1998 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2001: мол. наук. співроб., наук. співроб. НДЧ іст. ф-ту (2001–03), асист. каф. археології та музеєзнавства (2003–05), доц. каф. новітньої історії України (2003). З 2002 зав. Музею історії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Діяльність Організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940–1942 рр. (військовий аспект)» (2001). Автор понад 100 наук., навч.-метод., наук.-популярних і публіцист. праць.

Читати далі >Петасюк Олена Іванівна

 • Останні зміни:
07.03.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1991 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1993), доц. (2001) каф. новітньої історії України. Канд. дис. «Виробнича діяльність споживчої та сільськогосподарської кооперації в УСРР (1921-1929 рр.)» (1994). Осн. напрями наук. діяльності: історія кооперації України; укр. мистецтво ХХ ст.; Україна в світовому інтеграційному процесі; історія світової культури; історія цивільної авіації України.

Читати далі >Пивовар Сергій Федорович

 • Останні зміни:
19.08.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1987 історичний ф-т, 1990 асп-ру, 2000 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: зав. лаб. військ. каф. (1980-88), асист. каф. історії СРСР (1991), асист. (1992–93), в.о. доц. (1994), доц. (1995), в. о. зав. каф. (2003–04), зав. каф. (2004–06), проф. (2006) каф. новітньої історії України. Канд. дис. «Изобретательство и рационализаторство в промышленности Украинской ССР в 80-е годы» (1991). Дослідник новітньої історії України, історіографічних концепцій історії укр. державності. Автор та співавт. зб. документів і матеріалів з історії України ХХ ст., навч. посіб. для шкіл, термінологічно-понятійних статей, навч.-метод. посіб. з проблем організації самостійної роботи студ. тощо. Підготував 9 канд. наук. Голова профбюро військ. каф. (1987–88). Найкращий викл. іст. ф-ту 2001/2002 і 2004/2005 навч. років. Автор понад 150 наук. і навч.-метод. праць.

Читати далі >Пижик Андрій Миколайович

 • Останні зміни:
25.09.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1995 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1996–2000), доц. (з 2002) каф. новітньої історії України. Заст. декана іст. ф-ту (з 2005). Канд. дис. «Культурно-освітня політика в добу Директорії УНР (1918–1920 рр.)» (1998). Досліджує історію укр. конституціоналізму, вивчає внутрішню політику укр. урядів у 1917–20, нац. політику більшовиків в Україні в період становлення тоталітарного режиму, сучас. відносини між Україною та Росією. У 2000/01 навч. році обраний кращим викл. іст. ф-ту. Подяка Президента України (2009). Автор понад 20 наук. і навч.-метод. праць.

Читати далі >Пилипчук Олександр Григорович

 • Останні зміни:
07.03.1945

Місце народження: с. Жадьки Черняхівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1980–91) каф. історії УРСР, в. о. доц., доц. (1998–2009) каф. новітньої історії України. Канд. дис. «Сотрудничество Украины и Грузии в области науки и культуры (1945–1970 гг.)» (1992). Осн. напрямки наук. та пед. діяльності: дослідження проблем новітньої історії України, співробітництва України з ін. державами в галузі науки та культури, розробка методики викладання історії. Чл. комісії з питань військ.-патріот. виховання молоді при Київ. обл. організації тов-ва «Знання». Нагороджений ювілейною медаллю (1965). За роки роботи в ун-ті опублікував низку наук., наук.-попул. і навч.-метод. праць.

Читати далі >Савченко Григорій Петрович

 • Останні зміни:
11.02.1958

Місце народження: с. Бурти Кагарлиц. р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1980 історичний ф-т, 1986 асп-ру, 1996 докт-ру Київ. ун-ту. 1980–86 старш. лаборант, зав. навч.-метод. каб., заст. секретаря комітету комсомолу Київ. мед. ін-ту ім. О.Богомольця. У Київ. ун-ті: асист. каф. історії СРСР (1990–91), доц. (1992), проф. (2009) каф. новітньої історії України. Заст. декана іст. ф-ту з наук. роботи (1991–93).

Читати далі >Саженюк Степан Никифорович

 • Останні зміни:
05.11.1921- 01.05.2012

Місце народження: с. Казьмирівка тепер с. Надросівка Володар. р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1952 історичний ф-т, 1956 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював з 1948: лаборант каф. марксизму-ленінізму (1948–56), асист. (1956–59), старш. викл. (1959–60), в.о. доц. (1960–63), доц. (1963) каф. історії СРСР, доц. каф. історії рад. сус-ва (1968–91).

Читати далі >Слюсаренко Анатолій Гнатович

 • Останні зміни:
15.08.1938

Місце народження: с. Студениця Коростишів. р-ну Житомир. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1966 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1966: зав. каб. історії, асист., доц., проф. (1983), з 1983 зав. каф. історії СРСР, з 1992 новітньої історії України. Декан іст. ф-ту (1988–2003).

Читати далі >Смолій Валерій Андрійович

 • Останні зміни:
01.01.1950

Місце народження: с. Авратин Волочиського р-ну Хмельн. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України.
Закінчив 1970 іст. ф-т Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін.-ту, 1975 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. 1970–72 на викл. роботі, з 1972 – в Ін-ті історії України НАН України: мол. наук. співроб., з 1979 старш. наук. співроб. відділу історії феодалізму (з 1991 – історії України середніх віків), який очолює з 1986; у 1991–93 заст. дир. з наук. роботи. З грудня 1993 дир Ін-ту історії України НАН України. У Київ. ун-ті: з 1986 на каф. новітньої історії України викладає спец. курси з проблем укр. державотворення XVII–XVIII ст.

Читати далі >Сморжевська Оксана Олександрівна

 • Останні зміни:
09.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1999 історичний ф-т, 1999–2001 навч. в асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (2001), доц. (2010) каф. новітньої історії України іст. ф-ту.

Читати далі >Сургай Геннадій Іванович

 • Останні зміни:
26.05.1933- 26.09.1998

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1956 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. З 1957 лаборант каф. історії КПРС. 1958–63 наук. співроб. Київ. держ. іст. музею Міністерства культури УРСР. У Київ. ун-ті: з 1962 асист., 1968 старш. викл., 1969 доц. каф. історії УРСР; проф. (1997) каф. новітньої історії України.

Читати далі >Удовиченко Петро Платонович

 • Останні зміни:
17.02.1914- 01.01.1992

Місце народження: с. Броварки, тепер с. Заможне Глобин. р-ну Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1934 іст. ф-т Новомосков. пед. ін-ту (Дніпропетр. обл.), 1944 ВПШ при ЦК ВКП(б). Викл. історії СРСР у Дніпродзержин. учит. ін-ті (01.11.1937–01.01.1940), у 1941–52 на парт. роботі. У Київ. ун-ті: доц. каф. міжн. відносин та зовн. політики СРСР іст.-філос. (1952–56), проректор з навч. роботи (1956–58).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи