ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Даниленко Віктор Михайлович

25.11.1949

Місце народження: с. Карапиші Миронівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАНУ.

1974 закінчив іст.-пед. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту ім. О.М.Горького. З 1974 працює в Ін-ті історії АН УРСР (з 1994 – Ін-т історії України НАН України): асп., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., від 1990 – зав. відділу історії культури укр. народу, від 2003 – зав. відділу історії України другої половини ХХ ст. Канд. дис. «Братерське співробітництво Української РСР і Російської Федерації у розвитку освіти і науки (1926–1937 рр.)» (1978), докт. дис. «Робітничий клас в культурному будівництві на Україні (друга половина 20-х – середина 30-х років)» (1990). 1995 отримав звання проф. Заслужений діяч науки і техніки України (1996). Чл.-кор. НАН України по Відділенню історії, філософії і права (2003). З 1996 проф. каф. історії України Нац. пед. ун-ту імені М. Драгоманова, з 2005 – зав. каф. історії та етнополітики того ж ун-ту. Протягом 2006–08 читав спец. курси на іст. ф-ті Київ. ун-ту. Підготував 30 канд. та 9 д-рів наук. Спеціалізується переважно на соц. і політ. історії та історії укр. культури ХХ ст., зокрема історії інтелігенції, селянства, освіти, науки, церкви, «українізації», міжн. культурних взаємин, біографистиці. Брав участь у підготовці багатотомних видань: «Історія Української РСР», «Історія Києва», «История рабочего класса СССР», «Нариси історії української інтелігенції», «Все про Україну», «Україна крізь віки», «Історія української культури» та ін. Автор понад 300 наук. праць, у т.ч. бл. 40 індивідуальних і колективних монографій, 20 підручників і посібн. 1993–99 – чл. Бюро та вчений секретар Міжн. асоціації україністів, 1998-2000 – чл. експертної комісії ВАК України з іст. наук, від 1996 – чл. наук.-метод. комісії МОН з історії. Входить до складу вч. та спец. вчених рад по захисту канд. і докт. дис., ред. колегій низки колективних праць та періодичних фахових видань. Лауреат премії ім. М. Грушевського НАН України (1998), Держ. премії України в галузі науки і техніки (2001). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2007), Знаком «Петро Могила» МОН України (2009). Осн. праці: Сталінізм на Україні: 20-30-і роки. К., 1991 (у співавт.); Сталінізм і українська інтелігенція. К., 1991 (у співавт.); Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя і діяльність. 1859-1938 рр. К.–Чернівці, 1996 (у співавт.); Історія України: нове бачення. т. 2. К., 1996 (у співавт.); Україна в умовах системної кризи (1946-1980) К., 1997 (у співавт.); Володимир Дурдуківський – педагог, критик, громадський діяч (1874-1938). К., 2000 (у співавт.); Україна: утвердження незалежної держави (1991-2000). К., 2001 (у співавт.); Політичний терор і тероризм в Україні: ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси. К., 2002 (у співавт.); Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20-30-х років: соціально-професійний статус та освітньо-культурний рівень. Донецьк, 2003 (у співавт.); «Українізація» 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. К., 2003 (у співавт.); Все про Україну. В 2-х т. – Т. 2. К., 1998 (у співавт.); Моя Україна. Енциклопедичне видання. К., 2004 (у співавт.); Україна і Росія в історичній ретроспективі. В 3-х т. – Т. 2: Радянський проект для України. К., 2004 (у співавт.); Історія українського селянства. У 2-х т. – Т. 2. К., 2006 (у співавт.); Державотворчий процес в Україні. 1991-2006. К., 2007 (у співавт.); Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності. К., 2008 (у співавт.); История Украины: научно-популярные очерки. М., 2008 (у співавт.). Л-ра: Хто є хто в Україні, 1997. К., 1997; Вчені Інституту історії України НАН України: біобібліографічний довідник. К., 1998; Імена України: Біографічний щорічник, 2001. К., 2002; Національна академія наук України. Персональний склад. 1918-2003. К., 2003; Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник, ч. 1. К.; Львів, 2003; Енциклопедія історії України. Т.2. К., 2004; Інститут історії України НАН України. 1936-2006. К., 2006; Імена України. 2007. К., 2007; Київ. Історико-біографічний енциклопедичний довідник. К., 2007; Енциклопедія сучасної України. Т. 7. К., 2007; В.М. Палій, Ю.О. Храмов. Національна академія наук України. 1918-2008. Персональний склад. 5-е вид., доп. і випр. К., 2008. 

Автор: О.В. Даниленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи