ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мусієнко Володимир Васильович

23.04.1939- 12.09.2001

Місце народження: м. Городище Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1966 історичний ф-т, 1972 асп-ру каф. історії КПРС природн. ф-тів Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. лаборант (1966–69), викл., старш. викл., доц. каф. історії КПРС (1971–77); проф. каф. історії СРСР (1991), проф. каф. новітньої історії України (1992–2001). Упродовж 1977–79 зав. каф. історії КПРС Київ. технолог. ін-ту легкої пром-ті, 1979–85 старш. наук. спів роб. Ін-ту історії партії при ЦК КПУ, 1985–91 зав. каф соц.-політ. історії Київ. мед. ін-ту. Канд. дис. «Деятельность большевистских организаций Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции» (1972), докт. дис. «Большевистские организации Украины в годы борьбы за установление Советской власти и защиты ее завоеваний (октябрь 1917 – 1920 гг.). Историография проблемы» (1986). Підготував 10 канд. наук. Коло наук. інтересів – питання історіографії громадянської війни в України (1917–21). Автор 70 наук. праць. Осн. праці: На защиту завоеваний Великого Октября. Историография проблемы. К., 1986; Україна в ХХ столітті (1900–2000 рр.): Зб. документів і матеріалів. К., 2000 (у співавт.). Л-ра: Ведмідь Л.А. Мусієнко Володимир Васильович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 2001. Спр.77-пвс. 

Автор: А.Г.Слюсаренко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи