ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Миронець Надія Іванівна

08.05.1933

Місце народження: с. Михнівці Лубенського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1957 іст.-філос. ф-т, 1965 асп-ру каф. історії УРСР Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1965–2000: асист., старш. викл., доц., в.о. зав. каф. історії рад. сус-ва (1983–84), проф. (1991) каф. історії СРСР, проф. каф. новітньої історії України. Читала нормат. курс з історії СРСР на історичному та філол. ф-тах, спец. курси «Українська художня література як джерело вивчення вітчизняної історії» та «Джерела з вітчизняної історії та їх використання в науковій студській роботі». З 2000 пров. наук. співроб., з 2001 в. о. зав. відділом джерел з новітньої історії України ІУАД. Канд. дис. «Революционное крестьянское движение на Подолии накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март–октябрь 1917 года)» (1965), докт. дис. «Революционная поэзия Великого Октября и гражданской войны как исторический источник» (1989). Досліджує проблеми взаємозв’язків іст. науки та худ. л-ри, відображення історії України в худ. літ-рі, джерела новітньої історії України. Засл. працівник народної освіти України (1997). Підготувала 10 канд. наук. Автор понад 170 наук. та наук.-популяр. праць. Осн. праці: Україна у ХХ ст. Зб. док. і матеріалів (1900–1939). К., 1997 (у співав.); Надзвичайна дипломатична місія УНР у Греції (1919–1920). Кам’янець-Подільський, 2006 (у співав.); Українки в історії / За ред. В.К. Борисенко. К., 2004 (у співав.); Натат трагічної історії. К,, 2003; Теліга О.І. Листи. Спогади. / упоряди. Н.І.Миронець. К., 2004. Л-ра: Миронець Надія Іванівна // Джерелознавство історії України. Довідник. К., 1998; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 2000. Спр.117-пвс. 

Автор: Г.Д.Казьмирчук, М.Г.Казьмирчук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи