ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Савченко Григорій Петрович

11.02.1958

Місце народження: с. Бурти Кагарлиц. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1980 історичний ф-т, 1986 асп-ру, 1996 докт-ру Київ. ун-ту. 1980–86 старш. лаборант, зав. навч.-метод. каб., заст. секретаря комітету комсомолу Київ. мед. ін-ту ім. О.Богомольця. У Київ. ун-ті: асист. каф. історії СРСР (1990–91), доц. (1992), проф. (2009) каф. новітньої історії України. Заст. декана іст. ф-ту з наук. роботи (1991–93). Викладає нормат. курс «Новітня історія України». Впровадив у навч. процес спец. курси з історії укр. війська 1917–20, укр. еміграції, політ. репресій в Україні 1920–30-х. Канд. дис. «Партийное руководство оборонно-массовой работой среди населения освобожденных районов Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. 1943–1945 гг.» (1989), наук. кер. проф. М.М.Матвійчук. Досліджує історію Укр. революції 1917–21, І-ї та ІІ-ї світ. війн. Підготував 12 канд. наук. Голова правління Київ. обл. організації Нац. Спілки краєзнаців України, чл. Правління Нац. Спілки краєзнавців. Кращий викл. року іст. ф-ту (1994). Нагороджений Почесною грамотою ВР України, нагрудним знаком «Петро Могила» та знаком «Відмінник освіти» МОН України. Автор бл. 100 наук. праць. Осн. праці: Вінок безсмертя. Книга-меморіал. К., 1988 (у співавт.); Історія прикордонних військ України. Рівне, 1996 (у співавт.); Україна в ХХ столітті. К., 1997( у співавт.); Україна в ХХ столітті. Зб. документів і матеріалів. К , 2000 (у співавт.); Історія України. Навчально-методичний посібник для семінарських занять. К., 2006 (у співавт.); Історія України. Новітня доба: навч. посібник. К., 2012 (у співавт.). Літ: Слюсаренко А. Г. Дослідження проблем української державності на кафедрі новітньої історії України в 1990-ті рр. // Вісник КДУ ім. Т. Шевченка. Історія. Вип.52. К., 2001. 

Автор: М.А.Боровик

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи