ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Смолій Валерій Андрійович

01.01.1950

Місце народження: с. Авратин Волочиського р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України.

Закінчив 1970 іст. ф-т Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін.-ту, 1975 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. 1970–72 на викл. роботі, з 1972 – в Ін-ті історії України НАН України: мол. наук. співроб., з 1979 старш. наук. співроб. відділу історії феодалізму (з 1991 – історії України середніх віків), який очолює з 1986; у 1991–93 заст. дир. з наук. роботи. З грудня 1993 дир Ін-ту історії України НАН України. У Київ. ун-ті: з 1986 на каф. новітньої історії України викладає спец. курси з проблем укр. державотворення XVII–XVIII ст. Канд. дис. «Возз’єднання Правобережної України з українськими землями у складі Російської держави» (1975), наук. кер. чл.-кор. АН УРСР Ф.П.Шевченко, докт. дис. «Соціальна свідомість учасників народних рухів на Україні (друга половина ХVII – XVIII ст.)» (1985). Фахівець у галузі історії України доби середньовіччя й нового часу. Один з організаторів відновлення археогр. роботи в Україні. Пріоритетними у наук. розробках С. є проблеми історії укр. козацтва, нац.-визвол. боротьби укр. народу; формування сусп. свідомості укр. середньовічного соціуму; становлення нац. етносу та розвитку його культури, перебігу державотворчого процесу в Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.; укр.-рос. та укр.-польс. взаємин, тощо. Науковий доробок С. має високий рейтинг у колах фахівців. Велику увагу приділяє формуванню сучас. медієвістичної та новістичної школи; вихованню молодих наук. кадрів; голова спец. вч. ради по захисту дисертацій при Ін-ті історії України НАН України, чл. спец. вч. ради Д 26.001.20 по захисту докт. та канд. дис. історичного ф-ту Київ. ун-ту. Гол. ред. УІЖ (з 1995); чл. ред. колегії 50-томного видання творів М.С.Грушевського, 5-томної «Історії української культури», часописів «Краєзнавство», «Архіви України», «Київська старовина», один із засн. і відп. ред. циклу видань серії «Пам’ятки історії України», гол. ред. «Зводу пам’яток історії та культури України» (у 28-и томах), автор та чл. ред. колегій ряду праць з краєзнавчої тематики. За значний вклад у розвиток іст. науки нагороджений «Відзнакою Президента України» (1996), орденом «За заслуги» ІІ (2006) та І (2009) ступенів, орденом Ярослава Мудрого V (1999) та ІV (2004) ступенів. Акад. НАН України (14.04.1995). Чл. Президії НАН України. Віце-прем’єр-міністр України з питань гуманіт. політики (1997–99). Радник Президента України. Лауреат держ. премії України в галузі науки і техніки (2001). Автор бл. 800 друк. праць. Підготував ряд підручників з історії України доби середньовіччя й нового часу для сер. шкіл і вищих навч. закладів. Осн. праці: Возз’єднання Правобережної України з Росією. К., 1978; Формування соц. свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст.). К., 1986; Богдан Хмельницький: соц.-політ. портрет. К., 1993; 2-е вид., перероб. і доп. 1995; Українська державна ідея ХVІІ–ХVІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. К., 1997; Українська національна революція середини ХVІІ століття: проблеми, пошуки, рішення. К., 1999; Україна ХХ століття: У 2 кн. К., 2002; Богдан Хмельницький: Біографічний нарис. К.2002; Україна. Поступ історії. К., 2003; Моя Україна. К., 2004, Історія України. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К., 2007, Політична система українського суспільства у роки Національної революції ХУІІ століття. К., 2008. Л-ра: Нове поповнення академії: Обрані на загальних зборах Національної академії наук 14 квітня 1995 р. // Вісник НАН України. 1995. № 7-8; Вчені Інституту історії України: Біо-бібліографічний довідник. К., 1998. Вип.1; 50-річній ювілей академіка В.А.Смолія // Вісник НАН України. 2000. № 1; Смолій В.А. // Хто є хто в Україні. К., 2001; Смолій В.А. // НАН України. Персональний склад. 1918-2003. К., 2003; Шемшученко Ю.С. Смолій Валерій Андрійович // Юридична енциклопедія. Т.5: П-С. К., 2003; Матях В.М. Смолій Валерій Андрійович //Інститут історії України Національної академії наук України. К., 2006; Rublow O. Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (1936-2006) // Biuletyn ukrainoznawczy. 2006. № 12; Smolij Valerij Andryjowycz / Смолій Валерій Андрійович // Biuletyn ukrainoznawczy. 2006. № 12; Валерій Андрійович Смолій // Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б., Стецюк В.Б. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського. Кам’янець-Подільський, 2007; Смолій Валерій Андрійович // Україна в ІІІ тисячолітті: традиції, інновації, інвестиції. К., 2007; Смолій В.А. Почесні члени Харківського університету: Біографічний довідник. Харків, 2008; Смолій Валерій Андрійович // Україна в ІІІ тисячолітті: традиції, інновації, інвестиції. К., 2008. 

Автор: В.М.Матях

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи