ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сургай Геннадій Іванович

26.05.1933- 26.09.1998

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1956 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. З 1957 лаборант каф. історії КПРС. 1958–63 наук. співроб. Київ. держ. іст. музею Міністерства культури УРСР. У Київ. ун-ті: з 1962 асист., 1968 старш. викл., 1969 доц. каф. історії УРСР; проф. (1997) каф. новітньої історії України. Читав на гуманіт. ф-тах курс «Новітньої історії України», а також на іст. ф-ті спецкурси «Історіографія історії України», «Голод 1931-1933 років в Україні: причини та наслідки», «Значення Центральної Ради у відродженні та утвердженні державності українського народу» та ін. Канд. дис. «Борьба рабочего класса Украины за восстановление сахарной промышленности (1921-1925 рр.)» (1966). 1968 та 1970 проходив виробничо-ознайомлювальну практику в Будапешт. та Лейпціг. ун-тах. Лауреат премії МВССО УРСР (1982). За участь у написанні багатотомної «Історії міст і сіл УРСР» був нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради. Наук. інтерес – питання сільського господарства України: минуле і сучасне. Підготував 5 кандидат історичних наук Автор понад 100 праць, з них 2 монографії, 10 книг, 7 посіб. (співавт.). Осн. праці: Значение Киева в истории нашей Родины. К., 1980; В ім’я вищої мети партії. К., 1984; Сільське господарство України: Уроки минулого та сучасний аграрний курс. К., 1991; Київський університет 1834-1984. К., 1984 (чл. авт. колективу). Л-ра: Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1961-64. Спр. 445-пвс;1998. Спр. 125-пвс. 

Автор: Ю.В.Латиш, М.В.Дука

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи