ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гуляк Анатолій Борисович

03.07.1961

Місце народження: с. Привітне Мурованокуриловец. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1982 закінчив Вінниц. пед. ін-т. 1982–1989 – учитель, заст. дир. сш №17 м. Вінниці. В КДПУ з 1989: аспірант., викл., доцент., професор. каф. укр. л-ри. В НМУ: зав. каф. україністики (з 2000, за сумісн.), з 1998 – професор. У Київ. ун-ті з 2000: професор. каф. української літератури ХХ ст. філологічного ф-ту, каф. новітньої української літератури ІФ. Кандидат дис. «Творчість Грицька Григоренка (О.Є.Судовщикової-Косач) в контексті розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (1991), докт. дис. «Становлення українського історичного роману («Чорна рада» П.Куліша)» (1998). Викладає нормат. курси «Історія української літератури кінця ХIХ – початку ХХ ст.», «Проблеми розвитку української літератури кінця ХХ – початку ХХI ст.», «Інтертекстуальний зріз сучасної української літератури», спецкурси «Психологічна модель літературного образу», «Методи літературознавчого аналізу», «Літературно-наукові студії П.Куліша». Досліджує історію укр. л-ри кін. ХIХ – поч. ХХ ст., питання теорії літ. і літ. критики, вивчає творчість І.Нечуя-Левицького, Олени Пчілки, Г.Григоренка, О.Довженка, Гр.Тютюнника та ін. Підготував 3 докторів філологічних наук, 23 кандидат філологічних і пед. наук. Чл. спец. Вчен. ради із захисту дис. на здобуття наук. ступ. доктора філологічних наук при Київ. ун-ті. Чл. редколегій наук.-метод. часописів «Рідні джерела», «Українська література в загальноосвітній школі», «Українська мова і література в загальноосвітній школі», «Наукових записок» КНПУ. Нагороджений почес. знаком «Відмінник народної освіти», «Почесною грамотою», значком Київ. міськ. голови, почесною грамотою «За особливі заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка». Осн. праці: Володимир Винниченко. Грицько Григоренко. К., 1995 (у співавт.); Становлення українського історичного роману. К., 1997; Історія української літератури ХIХ ст. (70–90-ті роки): У 2 кн. К., 2002 – 03 (у співавт.); Версифікація. Теорія і практика віршування. К., 2003 (у співавт.); Історія української літератури. Кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: У 2 кн. К., 2005–06 (у співавт.). Л-ра: Білозерова Л. Чекаю радості // Вінницька правда. 1985. 25 серп.; Кимак Л. Світло високих зірниць // Панорама. 1998. №5; Макаренко І.М., Полякова І.М. Гуляк Анатолій Борисович // Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів НМУ. 1841–2001. К., 2001; Подолинний А.М. Анатолій Гуляк // З-над Божої ріки. Літературний бібліографічний словник Вінничини. Вінниця, 2001; Йолкіна Л.В. Гуляк Анатолій Борисович // Енциклопедія сучасної України. К., 2006. Т. 6.

Автор: Г.Бандура

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи