ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Нової та новітньої історії зарубіжних країн кафедра Нової та новітньої історії зарубіжних країн кафедра

Кафедра бере свій початок від каф. заг. історії, яка була єдиною каф. іст. дисциплін, заснованого 1834 ун-ту св. Володимира. Першими викл. курсу всесвіт. історії були проф. В.Ф.Цих, О.І.Ставровський, В.Я.Шульгин. На каф. працювали видатні дослідники всесвіт. історії – проф. І.В.Лучицький та Є.В.Тарлє. В рад. період каф. стала однією з найбільших каф. іст. ф-ту. На її базі було створено каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР, історії заруб. соціаліст. країн, історії Азії та Африки. У різний час на каф. працювали К. О. Джеджула, Т. Г. Солтановська, А .О. Джеджула, В. Д. Лисоченко, Т. Г. Лазоренко, Ю. М. Барабанов, В. С. Білецький, В. І. Яровий, Н. Є. Індутна, Н. М. Маркіна, Г. І. Ігнатченко. 1991 каф. отримала нинішню назву. На каф. склалися наук. школи, які відомі своїми дослідженнями, як у нашій країні, так і за кордоном. Дослідженню широкого кола питань нової та новітньої історії Болгарії присвятили свої наук. праці проф. В. А. Жебокрицький та А. К. Мартиненко (зав. каф. 1976–91), які виховали плеяду вчених-балканістів. Основи кафедральної школи американістів заклали проф. В.А. Тарасенко (зав. каф. 1960–71) та проф. Б.М. Гончар. З 1991 каф. завідує доктор історичних наук, проф. Б.М.Гончар. На каф. читаються нормат. курси з нової та новітньої історії країн Європи та Північної Америки, країн Сходу, Латинської Америки, історії міжн. відносин, а також низка спец. курсів та професійно-орієнтованих дисциплін. Викл. каф. досліджують гол. чином проблеми міжн. відносин та зовн. політики заруб. країн. Кращі традиції кафедральної школи американістів продовжують проф. Б.М.Гончар, доц. Т.А.Грищенко, канд. політ. наук Є.В.Магда, кандидат історичних наук О.О. Сухобокова. Проблеми германістики досліджують доц. О.Ф.Іванов та доц. Н.С.Папенко. Важливі напрямки міжн. відносин розробляють доц. В.М.Павленко, доц. О.Ю.Комаренко, доц. Н.Д.Городня та доц. О.П.Машевський. Питання амер.-кит. відносин (зокрема, «тайванське питання») досліджує доц. М.А.Таран. Проблеми новітньої історії країн Лат. Америки та теорет. засади сучасної заруб. історіографії аналізує кандидат історичних наук Н.І.Шевченко. На каф. підготовлено понад 100 кандидат історичних наук. Викл. каф. стажуються та читають лекції в провідних ун-тах світу. Осн. праці: Гончар Б.М. «Кризова дипломатія»: СРСР і США в конфліктах «третього світу» (70-80-і роки). К., 1992; Гончар Б.М., Дрібниця В.О. Всесвітня історія. Нова історія. Частина друга. Кінець XVIII – початок XX ст. Навч. посібник для 9 класу. К., 2000; Всесвітня історія. Навч. посібник. К., 2007; Павленко В.М. Історія міжнародних відносин (1918–1939 рр.). К., 2008; Гончар Б.М., Городня Н.Д. Нова історія країн Європи та США. 1870–1918 роки: підручник. К., 2009. Л-ра: Мартиненко А.К., Гончар Б.М., Джеджула Г.А., Солтановська Т. Г. Розвиток нової історії // Вісник Київського університету. Історичні науки. 1984. №26; Гончар Б. М., Машевський О. П. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Гончар Б. М. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн: минуле, сучасність, перспективи. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія. 2004. № 73. О.П. Машевський

Авсеєнко Василь Григорович

 • Останні зміни:
11.09.1842- 11.08.1913

Місце народження: м. С.-Петербург.
Наукове звання: приват-доцент.

Закінчив 1863 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Академічні зацікавлення сформували лекції В.Я.Шульгина та М.Х.Бунге. В ун-ті: 1864–66 приват-доц. по каф. заг. історії. Письменник, критик, публіцист, журналіст. Мировий посередник Київ. повіту, чл. уч. Комітету по розгляду книг для нар. читаття, чиновник особливих доручень при міністерстві нар. освіти; 1864–65 чл. ред. колегії «Киевлянина», 1883–96 видавець «С.-Петерб. ведомостей», друкувався в «Отечественных записках», «Русском слове», «Русской речи», «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Ниве», «Всемирной иллюстрации», «Северном вестнике» та ін., автор кількох романів, літ. псевдонім «В.Порошилов». Надвірний радник.

Читати далі >Барабанов Юрій Миколайович

 • Останні зміни:
31.07.1938- 19.11.2001

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1964 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, асп-ру Ін-ту заг. історії АН СРСР (Москва). У 1968–77 працював у вид-ві УРЕ на посаді наук., старш. наук. ред. У Київ. ун-ті 1980–98 асист., доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн. Викладав нормат. курси «Нова історія країн Західної Європи та Америки» (на іст. ф-ті), «Історія англ. регіону» (на філол. ф-ті), «Історія розвинутих капіталіст. держав» (на ф-ті міжн. права та міжн. відносин). За спогадами студ., надзвичайно ерудований лектор та фахівець енциклопедичних знань. Розробив ряд спецкурсів. Канд. дис. «Рабочее движене Великобритании и внешняя политика правительства Г.Вильсона /1964–1970» (1982).

Читати далі >Білецький Віталій Степанович

 • Останні зміни:
31.03.1926- 01.01.1996

Місце народження: с. Лозовий Яр Яготин. р-ну Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 відділення міжн. відносин іст.-філос. ф-ту Київ. ун-ту, 1961 асп-ру. У Київ. ун-ті з 1961 викл., старш. викл. ПВ (1961–62), старш. викл., в.о. доц. каф. міжн. відносин (1962–67), доц. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР (1967–74), доц. каф. нової та новітньої історії розвинутих капіталіст. країн (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн) історичного ф-ту. Канд. дис. «Политика США по отношению к Франции в годы второй мировой войны (ноябрь 1942 – май 1945 гг.)» (1965).

Читати далі >Більбасов Василь Олексійович

 • Останні зміни:
07.06.1837- 24.07.1904

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: ординарний професор.
Наукове звання: доктор історії.
1861 закінчив іст.-філол. ф-т С.-Петерб. ун-ту. 1864–66 відряджений до Англії, Франції, Німеччини, де працював під кер. відомих нім. істориків Л.Ранке та Г.Зібеля. З 1866 приват-доц. С.-Петерб. ун-ту, з 1867 ун-ту св. Володимира, ордин. проф. (06.07.1869). У 1867–68, 1869–71 читав курс заг. історії у Київ. ун-ті на посаді проф. по каф. заг. історії. Магіст. дис. «Крестовый поход императора Фридриха ІІ из дома Гогенштауфенских герцогов» (1863), докт. дис. «Поповский король Генрих ІV Распё, ландграф туринский из дома Людовика Бородатого» (09.10.1867). Перші роки наук. діяльності Б. присвятив історії Німеччини та папства. Гол. працею вважається «История Екатерины ІІ», із запланованих 12 томів, надруковано було лише 1-й, 2-й та 12-й. Кілька праць Б. присвятив дослідженню історії слов’ян, зокрема, гуситському рухові в Чехії, а також дослідженню діяльності слов’янських просвітників Кирила та Мефодія. Останнє, хоча й не закінчене, здійснило вагомий внесок у вивчення історії слов’ян. Залучав до наук. досліджень новий докум. матеріал. Спеціаліст вгалузі іст. бібліографії. Ред. петерб. газети «Голос» (1871–83).

Читати далі >Волковинський Василь Іванович

 • Останні зміни:
28.03.1922- 24.08.2007

Місце народження: с. Ріжки Таращанського району, Київської області .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчив ф-т міжн. відносин, 1953 асп-ру Київ. ун-ту. З 1951 читав курси лекцій з історії країн Сходу на історичному ф-ті та ф-ті міжн. відносин. З 1953 старш. викл. каф. нової та новітньої історії іст.-філос. ф-ту. Доц. (1964) каф. нової історії. У 1971–72 в.о. зав. каф. історії країн Азії, Африки та Лат. Америки, 1978–84 зав. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки. Канд. дис. «Советско – китайские отношения и антисоветские происки международной империалистической реакции в Китае (1917 – 1929 гг.)» (1962).

Читати далі >Гербов Костянтин Васильович

 • Останні зміни:
01.09.1900

Місце народження: м. Лівни Орлов. губ., тепер Орлов. обл., РФ.
Науковий ступінь: кандмдат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1928 соц.-екон. відділ Харків. ІНО, 1931 відділ історії заходу Харків. ін-ту червоної професури. 1925–32 зав. каф. історії класової боротьби харків. парт. школи ім. Артема, 1936–37 дир. і зав. каф. соц.-екон. дисциплін Київ. худ. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1938–50 викл., доц., з 1946 зав. каф. нової історії (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн).

Читати далі >Гончар Борис Михайлович

 • Останні зміни:
01.03.1945- 22.03.2015

Місце народження: с. Липянка Шполянського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 історичний ф-т Київ. ун-ту, спеціальність історик-міжнародник. 1969–72 лектор-міжнародник респ. правління тов-ва «Знання». Навчався в асп-рі Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1974: асист., доц. (1980), в.о. зав. каф. (1990), зав. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн (з 1991), проф. (1995). 1976–83 заст. декана іст. ф-ту. Підготував 20 канд. та 2 докт. наук. Канд. дис. «Середземноморська політика США в 1968–1974 рр.» (1974), наук. кер. проф. В.А.Тарасенко, докт. дис. «Фактор регіональних конфліктів у процесі формування та реалізації політики США щодо СРСР в 70–80-ті рр. ХХ ст.» (1994). Напрям наук. досліджень – між. відносини, історія США та західноєвроп. країн. Чл. спец. вчених рад по захисту докт. і канд. дис. іст. ф-ту та ІМВ Київ. ун-ту. Чл. ред. колегії низки фах. видань. Акад. Академії Вищої школи. Відмінник освіти України (1999), засл. діяч науки і техніки України (2004). Нагороджений відзнакою Вч. ради Київ. ун-ту ІІІ ст. (2009).

Читати далі >Городня Наталія Данилівна

 • Останні зміни:
28.01.1967

Місце народження: с. Єградківка Олександрівського району, Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1991 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1995 асп-ру каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн. 1996–2001 працювала в Службі інформаційно-аналіт. забезпечення органів влади Нац. б-ки України ім. В.Вернадського НАН України наук. співроб., старш. наук. співроб. У Київ. ун-ті: асист. (2001), в.о. доц. (2005), доц (2007) каф. нової та новітньої історії заруіжних країн іст. ф-ту. Викладає нормат. курси «Нова історія країн Західної Європи та Америки. ІІ період», «Новітня історія Сходу». Розробила також кілька спец. курсів. Канд. дис. «Політика країн Антанти та США щодо державності України в 1917–1919 рр.» (1996). Напрямки наук. діяльності: міжн. відносини поч. ХХ ст., сучас. тенденції розвитку країн сх.-азійського регіону, місце України в глобалізованому світі. Стажувалась в ун-ті Мічигану (Енн Арбор, Мічиган, США) за грантом фонду ім. Фулбрайта (2007/2008 н.р.).

Читати далі >Грищенко Тарас Арнольдович

 • Останні зміни:
07.10.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1984 історичний ф-т, 1987 асп-ру, 2000 докт-ру каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту Київ. ун-ту У Київ. ун-ті з 1988: асист., доц. каф. нової та новітньої історії заруб. країн. Читає нормат. курси з новітньої історії країн Зх. Європи та Пн. Америки, історії міжн. відносин після 1945, спец. курси для студ. каф. та студ.-магістрів. Канд. дис. «Ідеологічні аспекти зовнішньополітичного курсу адміністрації Дж. Картера (1977–1981)» (1988). Дослідна спеціалізація – історія зовн. політики США після ІІ світ. війни, міжн. відносини. З кін. 1990-х зосередився на вивченні проблем формування теорет. світогляду З. Бжезінського і ролі його концепцій у визначенні зовнішньополітичного курсу США. Стипендіат фонду ім. Дж. Вільяма Фулбрайта, США (1998), закінчив літню школу з вивчення формування амер. зовн. політики у Мічиганському ун-ті, перебував на стипендіях Лондон. та Віден. ун-тів.

Читати далі >Джеджула Андрій Омелянович

 • Останні зміни:
26.07.1915- 01.01.1972

Місце народження: с. Обідне Вороновецького р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1936 іст. ф-т Вінниц. пед. ін-ту. Працював учителем історії в школах Молдавської АРСР. З 1938 курсант військ.-політ. училища. Слухач Республік. парт. школи (1945–48) та Академії сусп. наук. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1951–54), доц. (1954–68), проф. (1968–71) каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР, проф., зав. каф. історії країн Азії, Африки, Латинської Америки (1971).

Читати далі >Джеджула Георгій (Юрій) Андрійович

 • Останні зміни:
27.01.1946- 01.01.1995

Місце народження: м. Вінниця .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1968 історичний ф-т Київ. ун-ту. Старш. викл. Київ. держ. пед. ін-ту (1971–75). У Київ. ун-ті старш. лаборант наук. групи при каф. історії заруб. соціаліст. країн; 1975–88 (з невеликими перервами) старш. викл. каф. нової та новітньої історії розвинутих капіталіст. країн іст. ф-ту.

Читати далі >Джеджула Карпо Омелянович

 • Останні зміни:
26.05.1918- 28.12.2001

Місце народження: с. Обідне Немирівського району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Освіту здобував у Тульчин. парт. школі (1934–35), Вінниц. пед. ін-ті (1935–37), Одес. держ. ун-ті (1945), Москов. вищій дипломат. школі при МЗС СРСР (1946–47). Перший секретар Подільського райкому комсомолу м. Києва (1941). Викл. Вінниц. мед. ін-ту (1938), Київ. пед. ін-ту інозем. мов (1947–52). У Київ. ун-ті 1948–96: доц. (1948) каф. нової і новітньої історії (сучас. назва нової та новітньої історії зарубіжних країн) історичного ф-ту, 1954–55 зав. каф. нової і новітньої історії. Проф. (1967) каф. нової історії. Радою ун-ту 1972 обраний на посаду зав. каф. заруб. соц. країн, яку займав до 1988. 1988–96 обіймав посаду проф. каф. історії заруб. соц. країн та історії пд. та зх. слов’ян (сучас. назва каф. історії слов’ян). Канд. дис. «Проблема Триеста в 1945–1946 гг. и советская дипломатия» (1947), докт. дис. «Россия и Великая французская революция конца XVІІІ в.» (1966). Читав курси з нової історії, історії Франції та Англії, історії пд. та зх. слов’ян.

Читати далі >Енольський (Єнольський) Зелік Афроїмович

 • Останні зміни:
23.03.1902

Місце народження: м. Глухів, тепер Сумська облась.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1917 гімназію м. Глухова, 1931 ВУАМЛИН м. Харкова. Протягом 1931–56 викладав історію у вищих навч. закладах (Харків, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Київ), зав. каф. нової історії, декан іст. ф–ту, заст. дир. з навч. та наук. роботи Київ. пед. ін-ту (1936–41), зав. каф. нової історії Київ. пед. ін-ту (1946–56). Доц. (1947). У Київ. ун-ті: доц. (1956–64), в.о. проф. (1968), проф. (1964–71) каф. нової та новітньої історії історичного ф-ту, проф. каф. історії Азії, Африки та Латинської Америки (1971–72). На іст. ф-ті читав загальні курси нової історії країн Азії та Африки (період 1642–1918), спец. курс «Історія сходознавства в Росії: китаєзнавство, індологія, арабістика», «Розпад колоніальної системи імперіалізму», «Рушійні сили національно-визвольного руху народів Африки». Наук. кер. наук.-студ. гуртка нової, новітньої історії та міжнародних відносин. Канд. дис. (1948). Відмінник народної освіти (1947). Коло наук. інтересів з нової історії народів Азії та Африки.

Читати далі >Жебокрицький Віктор Андрійович

 • Останні зміни:
02.05.1906- 29.03.1975

Місце народження: с. Чапаєвка Таращанського району, Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався на вечірньому Робфаку, після дострокового закінчення якого 1931 зарахований на історичний ф-т Київ. ун-ту. 1931 навчався в асп-рі при каф. нової історії. Доц. (1941), заст. декана іст. ф-ту. Під час ВВв на викл. роботі у військ. навч. закладах. 1944 прослухав спец. курси з історії війн і військ. мистецтва в Академії ім. Фрунзе, отримавши кваліфікацію викл. військ. історії. 1945 демобілізований, продовжив викл. діяльність у Київ. ун-ті. З 1950 зав. каф. нової історії (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн), 1952 зав. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР. Проф. (1962) каф. нової історії і міжн. відносин. Одночасно працював в Республік. парт. школі, де читав курс історії міжн. відносин; в Ін-ті історії АН УРСР (старш. наук. співроб. відділу країн нар. демократії). Канд. дис. «Політика Німеччини на Балканах в 1912 році» (1940 ), докт. дис. «Болгарія на початку і під час Балканських війн 1912–1913 рр.» (1955 ).

Читати далі >Іванов Олександр Федорович

 • Останні зміни:
09.03.1955

Місце народження: с. Семереньки Затурцівського, тепер Локачинського, району Волинської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 історичний ф-т, 1981 асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1978: доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту. Викладає нормат. курси новітньої історії країн Зх. Європи та Пн. Америки, спец. курси «Сучасні політ. системи західних країн», «Осн. тенденції соц.-екон. розвитку Німеччини в новітній час». Стажувався в ун-тах Німеччини: Лейпциг (1987–88), Регенсбург (1999), Констанц (2002). Веде наук. дослідження в галузі заруб. історіографії, соц. історії етнічних німців України, новітньої політ. історії Німеччини, взаємовпливів в новітній історії Німеччини і України. Протягом 2001–02 брав участь у виконанні міжн. наук. проекту, здійснюваного Баварською спілкою дослідників Сх. і Пд.-Сх. Європи (FOROST). В рамках цього проекту досліджував тему «Образ Європи на сторінках шкільних підручників історії в Україні: від попередніх стереотипів до нового бачення».

Читати далі >Ігнатченко Григорій Іванович

 • Останні зміни:
27.04.1940

Місце народження: с. Матяшівка Велико-Багачанського району, Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1968 історичний ф-т Київ. ун-ту. Працював в Ін-ті історії АН УРСР. У Київ. ун-ті 1976–2004: асист., старш. викл., доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту. Читав нормат. курси: «Нова історія заруб. країн», «Нова історія Сходу»; спец. курси «Національні проблеми країн Західної Європи: історія і сучасність», «Актуальні проблеми історії Канади». Канд. дис. (1979) присвячена нац. проблемі в Канаді та місця і ролі в ній нац. меншин країни в 1960–ті рр. З 2004 доц. каф. філософії та гуманіт. дисциплін Укр. держ. ун-ту фінансів та міжн. торгівлі. Осн. напрямок наук. діяльності – міжнац. відносини та нац. проблеми в країнах Зх. Європи та Пн. Америки, укр. діаспора в громадсько-політ. житті США і Канади. Автор понад 30 наук. статей.

Читати далі >Індутна Наталія Євдокимівна

 • Останні зміни:
02.05.1936

Місце народження: с. Берестяги Гайворонського району, Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1970 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. викл. каф. нової та новітньої історії (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн) історичного ф-ту; в.о. заст. декана по роботі з інозем. студ. 1974–76 відп. секретар Ради УРСР у справах інозем. студ. Міністерства вищих навч. закладів, 1976–2000 доц. каф. нової та новітньої історії заруб. країн Київ. ун-ту. Канд. дис «Роль общественных организаций Украинской ССР и Польской Народной Республики в укреплении советско-польской дружбы (1944–1969 гг.)» (1970). Осн. напрямками наук.-пед. діяльності – дослідження укр.-польс. взаємозв’язків, роль громадських організацій у відносинах між державами; всесвітня історія, зокрема, історія, економіка, політика, культура Іспанії. Брала активну участь у роботі громадських організацій ун-ту та України. Нагороджена Польс. Комітетом Фронту єдності народу «Золотою відзнакою тисячоліття Польської держави».

Читати далі >Касименко Олександр Карпович

 • Останні зміни:
23.06.1905- 13.01.1971

Місце народження: с. Велика Бурімка, тепер Чорнобаївського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1926 закінчив ф-т соц. виховання Полтав. ІНО. Викладав історії в технікумах та вузах Полтави і Житомира (1926–41), брав активну участь у громадському житті. Під час ВВв працював у Чкалові зав. відділом пропаганди і агітації райкому партії, був лектором ЦК. Ред. журналу «Сучасне і майбутнє» (1945–47). Старш. викл. Київ. пед. ін-ту (1944–46), одночасно з 1945 старш. викл. Київ. ун-ту, зав. каф. історії міжн. відносин Київ. ун-ту (1946–51). Дир. Ін-ту історії АН УРСР (1947–64). Канд. дис. «Панська Польща – плацдарм боротьби Антанти проти Радянської Росії» (1946), докт. дис. « Русско-украинские взаимоотношения 1648-начала 1651гг» (1955). Заст. гол. ред. УРЕ (з 1964). Гол. ред. «Історії Києва» у 2-х тт., «Історії Української РСР» (1-й т.), «Наукових записок» Ін-ту історії АН УРСР (13 вип.). За участь в роботі над «Історією міст і сіл Української РСР» у 26-и тт.

Читати далі >Кертман Лев Єфимович (Хаймович)

 • Останні зміни:
01.09.1917- 30.11.1987

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1940 Київ. ун-т. 1937–38 викл. нової історії Київ. консерваторії, 1942–44 Казан. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1944–49 доц. каф. нової історії (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн) історичного ф-ту; доц. (1946). Читав загальний курс нової історії на іст., економучному ф-тах, спец. курси «Історія робітничого руху в Англії», «Історія зовн. політики Англії». Канд. дис. «Эволюция исторических взглядов Т.Н.Грановского» (1943) (наук. кер. акад. Є.В.Тарле), докт. дис. «Рабочее движение в Англии и борьба двух тенденций в лейбористской партии (1900–1914 гг.)» (1961). Став жертвою боротьби з космополітизмом у Київ. ун-ті в 1949 р., як наслідок – 26.03.1949 управлінням у справах вищої школи при Раді міністрів УРСР усунений від пед. та наук. діяльності через незабезпечений ним «відповідний ідейно-теоретичний рівень викладання курсу нової історії». Подальше наук. життя – бл. 40 років – пов’язане з Перм. держ. ун-том: проф., зав. каф. нової та новітньої історії Заходу.

Читати далі >Клячін Василь Петрович

 • Останні зміни:
11.04.1858

Місце народження: м. Кременчук .
Наукове звання: приват-доцент нової історії.
Навчався в МХА (С.-Петерб.), 1879 заарешт. За зв’язки з «Землею і волею». За розпорядженням міністра внутр. справ висланий у Вологод. губ., у м. Великий Устюг. Наприкінці року переведений до Кременчука, перебуваючи під наглядом поліції. Згодом закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. В ун-ті св. Володимира з 1887, з 1892 приват-доц. по каф. нової історії.

Читати далі >Кримський Агатангел Юхимович

 • Останні зміни:
15.01.1871- 25.01.1942

Місце народження: м. Володимир-Волинський, тепер Волинської області.
Наукове звання: професор, академік УАН.
Закінчив 1892 Лазарев. ін-т східних мов (Москва), 1896 іст.-філол. ф-т Москов. ун-ту. 1896–98 перебував у наук. відрядженні (Ліван та Сирія). По поверненні працював у Лазарев. ін-ті: доц. (1898), проф. по каф. араб. л-ри та історії мусульманського Сходу (1900–18); одночасно обіймав посаду неодмінного секретаря Східної комісії Москов. археол. тов-ва. 1918 повернувся до Києва, один із засновників ВУАН і її перший неодмінний секретар, поклавши багато зусиль для розбудови ВУАН і особливо її іст.-філол. відділу. Дир. ін-ту укр. мови (1921–29). 1929 під тиском партійно-держ. керівництва залишив посаду секретаря ВУАН. У Київ. ун-ті: проф. всесвіт. історії (1918–21). Серед учнів О.Й.Пріцак, Якуб Кемаль. Вивчав історію укр. мови. Збирав фольклорно-етногр. матеріал українців з родильної, весільної обрядовості, розробив програму для діалектичних записів укр. мови. Відомі переклади з араб. та західноєвроп. мов. 1972–73 вийшли його «Твори» у 5-ти тт. Акад. УАН (1919). Засл. діяч науки УРСР (1940). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1940). 20.07.1941 звинувачений у націоналізмі, заарештований, вивезений до Казахстану. Помер у кустанайській в’язниці. Наук. доробок складає бл. 1 тис. наук. праць. Автор низки досліджень з історії сходу, історії ісламу і історії та араб., перської та турецької л-р. Автор бл. 300 статей до словників Брокгауза та Ефрона, Гранат; у «Трудах по востоковедению, издаваемых Лазаревским институтом восточных языков» – 26 томів наук. розвідок К.

Читати далі >Кундюба Іван Дмитрович

 • Останні зміни:
24.04.1909- 22.07.1975

Місце народження: с. Тертишники, тепер Носівський район Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1932 соц.-екон. ф-т Ніжин. ін-т соц. виховання, 1935 асп-ру ДАІМК. У 1935–37 наук. співроб. Укр. асоціації марксистсько-ленінських наук.-досл. ін-тів, 1939–41 старш. викл. Київ. пед. ін-ту, 1946–49 працював у МЗС УРСР, 1949–55 зав. каф. загальної історії Київ. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті 1956–75: доц. каф. нової історії та міжн. відносин (1956), проф. каф. нової і новітньої історії (1966). Читав спецкурс «Історія слов’янських країн народної демократії» на відділенні міжн. відносин історичного ф-ту. Канд. дис. «Из истории советско-польских отношений. Советско-польские отношенияи в 1941–1943 гг.» (1949), докт. дис. «Крах панской Польши и советско-польские отношения во время второй мировой войны (1939-1945 гг.)» (1964). Сфера наук. інтересів: рад.-польс. відносини у новітню добу; револ.-дем. боротьба в Іспанії в ХІХ ст., історія країн соц. табору. Голова правління Укр. тов-ва культурних зв’язків з закордоном (1949–51). Учасник ВВв, нагороджений Орденом Червоної Зірки (1945), Вітчизняної війни (1945), хрестом Грюнвальда ІІ ст. за звільнення Польщі.

Читати далі >Лазоренко Тимофій Григорович

 • Останні зміни:
02.02.1919

Місце народження: с. Хоминці Роменського району Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1946 історичний ф-т, 1949 асп-ру каф. нової та новітньої історії Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1949–74: старш. викл., доц. (1962) каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту. Викладав нормат. курс з Нової історії та спецкурси «Історіографія ранніх буржуазних революцій», «Листопадова революція 1918 р. в Німеччині». 1954–55 в. о. заст. декана іст. ф-ту. Канд. дис. «Германские правые социал-демократы на службе империализма (1929–1933 гг.)» (1953). Нагороджений відзнакою Вч. ради Київ. ун-ту ІІІ ст. (2005), почес. грамотою тов-ва «Знання» (2009), почес. Грамотою МОН України (2010). Учасник ВВв, кавалер орденів Слави ІІІ та ІІ ст., Червоної Зірки, Вітчизняної війни ІІ ст., 20 медалями, серед яких дві «За відвагу». Кавалер ордену Богдана Хмельницького ІІІ ст. (1999).

Читати далі >Лисоченко Василь Данилович

 • Останні зміни:
17.08.1923- 17.07.1981

Місце народження: с. Петро-Павлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 ф-т міжн. відносин, 1953 асп-ру ф-ту міжн. відносин Київ. ун-ту. Викл., старш. викл. всесвіт. історії і міжн. відносин ВПШ при ЦК КПУ (1953–62). У Київ. ун-ті 1962–81: доц. наук.-метод. іст. каб. каф. нової та новітньої історії (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн) іст. ф-ту, доц. каф. нової та новітньої історії (1966–81). Заст. декана з роботи з інозем. студ., вч. секретар Метод. ради при МВССО УРСР, чл. бюро секції міжн. відносин тов-ва «Знання», чл. комітету ветеранів війни. Учасник ВВв, має 5 бойових нагород.

Читати далі >Магда Євген Валерійович

 • Останні зміни:
11.11.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: 1996-2001, з 2007 асист. Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн. Викладає спец. курси «Політика США на пострад. Просторі» та «Близькосхідний конфлікт у системі міжн. відносин». Проводить семінар. Заняття з нової історії країн Європи та Америки, нової історії країн Азії та Африки, новітньої історії країн Європи та Америки, керує написанням курсових та дипломних робіт студ. Канд. дис. «Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті» (2006). Напрямок наук. діяльності – міжн. відносини на Бл. Сході, американістика, енергетична політика РФ. Працює над розробкою навч. посібника з курсу «Міжнародні відносини». Брав участь у низці міжн. та всеукр. Наук. конференцій. Автор та співав. 12 наук. публікацій, розробив 3 наук.-метод. рекомендації для студ. іст. ф-ту.

Читати далі >Маркіна Ніна Миколаївна

 • Останні зміни:
18.09.1935

Місце народження: м. Алма-Ати, Казахстан.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 іст.-філос. ф-т, 1970 асп-ру Київ. ун-ту. 1959–64 інструктор політвідділу Управління громадянського повітряного флоту. У Київ. ун-ті 1964–2000: ст. методист, викл. з погодинною оплатою на історичному ф-ті (1964–68), асист., старш. викл., доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн (1970–2000). З 2001 доц. підготовчого ф-ту. Канд. дис. «Внешнеполитические и военные доктрины правительства Эйзенхауэра-Даллеса и кризис внешней политики США (1958–1960 гг.)» (1971). Брала активну участь у громадському житті ф-ту, ун-ту та р-ну. Автор 10 наук. статей.
Осн. праці: До питання про зовнішньополітичні та воєнно-стратегічні концепції уряду Ейзенхауєра – Даллесса (1952–1957). К. 1970; Ілюстративні матеріали з нової історії. К., 1979 (у співавт.).

Читати далі >Мартиненко Анатолій Костянтинович

 • Останні зміни:
20.03.1924- 02.11.2014

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин (перший набір, перший випуск), 1952 асп-ру каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1952 старш. викл. каф. на ф-ті міжн. відносин; доц. каф. нової та новітньої історії іст. ф-ту (1958), проф. (1969), 1975–90 зав. каф. нової та новітньої історії розвинутих капіталіст. країн (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн). У 1990–96 проф. цієї каф. Проф. каф. міжн. відносин та регіонознавства Київ. слов’янського ун-ту. Канд. дис. «Русско-болгарские отношения от провозглашения независимости Болгарии до начала первой балканской войны. 1908–1912 гг» (1953), докт. дис. «Русско-болгарские отношения в эпоху империализма» (1967). Брав участь у міжн. симпозіумах, зокрема, присвяченому 1300 річчю Болгарії в Помпорово (1981) та І міжн. конгресі з болгаристики в Софії (НБР). Нагороджений орденом Кирила та Мефодія. Заст. голови тов-ва рад.-болгар. дружби (укр. відділення). Чл. Комісії істориків СРСР та НРБ. Учень проф. В.А.Жебокрицького. Підготував 2 д-рів і 14 канд. іст. наук.

Читати далі >Мартинов Андрій Юрійович

 • Останні зміни:
29.10.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1994 закінчив історичний ф-т Київ. ун-ту, 1997 асп-ру відділу всесвітньої історії та міжн. відносин Ін-ту історії України НАН України. З 1997 наук. співроб., з 2001 на посаді старш. наук. співроб., старш. наук. співроб. (2002). Доц. (2005). 2008 пров. наук. співроб. відділу всесвітньої історії та міжн. відносин Ін-ту історії України НАН України. У Київ. ун-ті з 2008 доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту. Викладає нормат. курс «Історія міжнародних відносин (1945 – початок ХХІ ст.)», спец. курси «Європейська інтеграція: історія та сучасність», «Глобалізація та сучасні міжнародні відносини». Канд. дис. «Українсько-німецьке співробітництво у контексті європейської інтеграції (90-ті рр. ХХ ст.)» (1997, наук. кер. С.В.Віднянський), докт. дис. «Соціально-економічний і політичний розвиток об’єднаної Німеччини (1990-2005 роки)» (2008, наук. консультант С.В.Віднянський).

Читати далі >Машевський Олег Петрович

 • Останні зміни:
22.05.1971

Місце народження: с. Зазим’є Броварського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1994 історичний ф-т, 1997 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1998), доц. (2003) каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту. Читає нормат. курси для студ. іст. ф-ту «Нова історія зарубіжних країн», «Нова історія Сходу» та спец. курси «Політика країн Заходу щодо України в 1914–1923 рр.», «Франція в системі сучасних міжнародних відносин». Канд. дис. «Політика уряду гетьмана Павла Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень–грудень 1918 року)» (1997). Тема докт. дис.: «Фактор чорноморських проток у діяльності міжнародних союзів (поч. 1870-х рр. – 1918 р.)».

Читати далі >Мельник Василь Якович

 • Останні зміни:
16.01.1948

Місце народження: м. Чіатура, Грузія.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 історичний ф-т Київ. Ун-ту. Викладав на фізичному та геологічному ф-тах. З 1990 асист., з 1992 доц. каф. політ. історії природн. ф-тів, з 1994 доц. Каф. Української історії та етнополітики. 1994 перейшов до МЗС України. Канд. Дис. «Діяльність партійних організацій наукових закладів України по прискоренню НТП (1971-1975 рр.)» (1987)

Читати далі >Мельник Євген Олександрович

 • Останні зміни:
12.01.1923

Місце народження: м. Чечельник Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин, 1952 асп-ру каф. міжн. відносин Київ. ун-ту. У 1952–54 на дипломат. службі (експерт делегації УРСР на VIII сесії Екон. комісії ООН та учасник ІХ сесії Комісії ООН з прав людини у Швейцарії (березень-червень 1953); 1955–56 старш. викл. Київ. пед. ін-ту. У Київ ун-ті: старш. викл. (1956–59), доц. (1982–83) каф. нової та новітньої історії (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн). Канд. дис. «Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношении СССР в 1939 году» (1955). Учасник ВВв, нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст., медаллю «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».

Читати далі >Нікішенко Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
05.04.1962- 30.08.2003

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1986 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1997–98, 2000–01 асист. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту. Викладав спецкурс «Зовнішня політика Китаю». Канд. дис. «Сталі концепції у зовнішній політиці КНР (відносини з Японією, Кореєю та В’єтнамом)» (1997). Досліджував проблеми зовнішньої політики Китаю, Тайваню, китайської політ. системи. Похований на Байковому кладовищі (м. Київ).

Читати далі >Павленко Валерій Михайлович

 • Останні зміни:
16.04.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1983 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. лаборант, асист. (1984), доц. (1992) каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту. Заст. декана іст. ф-ту з вих. роботи (1992), з навч. роботи (1993–2005). Канд. дис. присвячена питанням історіографії робітн. класу в Україні 1945–1990 р. (1991). Розробив і викладає курси з «Історії міжн. відносин ХХ ст.», «Новітньої історії заруб. країн», «Вузлові проблеми європ. інтеграції». Під кер. П. захищені 10 канд. дис. Засл. працівник освіти України (2004), нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2004).

Читати далі >Папенко Наталія Степанівна

 • Останні зміни:
19.08.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1975 історичний ф-т, 1978 асп-ру іст. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1978–86 асист. каф. нової та новітньої історії розвинутих капіталіст. країн, доц. (1986) каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту. Читає нормат. Курси: «Нова історія заруб. країн», «Сучас. політ. історія країн світу», «Всесвітня історія», спец. курси «Проблеми фашизму в Німеччині» та «Німецько-укр. відносини: ґенеза, становлення та розвиток». Канд. дис. «Образование Германской Коммунистической партии и ее борьба за социальный прогресс и нормализацию советско-западногерманских отношений» (1981). Стажувалася в Лейпціг. ун-ті (Німеччина). Напрямки наук. роботи: дослідження різних аспектів історії Німеччини, Австрії та всесвіт. Історії, а також міжн. відносин європ. країн та Америки. Автор 80 наук. та навч.-метод. праць.

Читати далі >Солтановська Тетяна Григорівна

 • Останні зміни:
30.09.1922

Місце народження: с. Сабове Вродієвського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1945 іст. ф-т Одеськ. держ. ун-ту ім. Мечникова. 1947–49 старш. наук. співроб. Одеськ. археол. музею; 1948–52 старш. викл. каф. нової історії Одеськ. ун-ту; 1953–70 ст. викл., доц. Львів. держ. ун-ту. Доц. (1958). У Київ. ун-ті: 1970–92 – доц. каф. нової та новітньої історії (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн) історичного ф-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 42
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи