ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Авсеєнко Василь Григорович

11.09.1842 - 11.08.1913

Місце народження: м. С.-Петербург.
Наукове звання: приват-доцент.

Закінчив 1863 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Академічні зацікавлення сформували лекції В.Я.Шульгина та М.Х.Бунге. В ун-ті: 1864–66 приват-доц. по каф. заг. історії. Письменник, критик, публіцист, журналіст. Мировий посередник Київ. повіту, чл. уч. Комітету по розгляду книг для нар. читаття, чиновник особливих доручень при міністерстві нар. освіти; 1864–65 чл. ред. колегії «Киевлянина», 1883–96 видавець «С.-Петерб. ведомостей», друкувався в «Отечественных записках», «Русском слове», «Русской речи», «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Ниве», «Всемирной иллюстрации», «Северном вестнике» та ін., автор кількох романів, літ. псевдонім «В.Порошилов». Надвірний радник. Осн. праці: Томас Мор // Русское слово. 1860, №11; Итальянский поход Карла VIII и последствия его для Франции, рассуждение pro venia legendi // УИ. 1863. № 4, 5; Школьные годы. Отрывки из воспоминаний // Исторический вестник. 1881. №4; История города С.-Петербурга в лицах и картинках. 1703–1903. Исторический очерк. С.-Пб., 1903; Собрание починений. В 12 тт. СПб., 1904–1905. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Гайнцева Э.Г. Вопрос о литературной критике и литературно-кратических жанрах в редакционной политике «Русского вестника» конца 1860-х – начала 1870-х гг. // Проблемы жанров в русской литературе. М., 1980; Майорова О.Е. Авсеенко Василий Григорьевич // Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. М., 1989, Т.1: А–Г. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи