ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Джеджула Карпо Омелянович

26.05.1918- 28.12.2001

Місце народження: с. Обідне Немирівського району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Освіту здобував у Тульчин. парт. школі (1934–35), Вінниц. пед. ін-ті (1935–37), Одес. держ. ун-ті (1945), Москов. вищій дипломат. школі при МЗС СРСР (1946–47). Перший секретар Подільського райкому комсомолу м. Києва (1941). Викл. Вінниц. мед. ін-ту (1938), Київ. пед. ін-ту інозем. мов (1947–52). У Київ. ун-ті 1948–96: доц. (1948) каф. нової і новітньої історії (сучас. назва нової та новітньої історії зарубіжних країн) історичного ф-ту, 1954–55 зав. каф. нової і новітньої історії. Проф. (1967) каф. нової історії. Радою ун-ту 1972 обраний на посаду зав. каф. заруб. соц. країн, яку займав до 1988. 1988–96 обіймав посаду проф. каф. історії заруб. соц. країн та історії пд. та зх. слов’ян (сучас. назва каф. історії слов’ян). Канд. дис. «Проблема Триеста в 1945–1946 гг. и советская дипломатия» (1947), докт. дис. «Россия и Великая французская революция конца XVІІІ в.» (1966). Читав курси з нової історії, історії Франції та Англії, історії пд. та зх. слов’ян. Відзначався високим мистецтвом викладу лекцій. Вченому було притаманне надзвичайне вміння володіти аудиторією, колективом. Зі спогадів колишніх студ. віє відчуттям закоханості у вчителя, котрий був чудовим науковцем, викл., освіченою особистістю. Провідними напрямками творчого здобутку вченого стали нова та новітня історія, історія пд. та зх. слов’ян. підготував бл. 20 канд та д-рів наук. Учасник ВВв, нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст. (1945), медалями «За оборону Києва», «За оборону Сталінграда», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизнаній війні 1941–1945 рр.» (1945), орденом Дружби народів. Засл. працівник культури УРСР (1968). Засл. діяч науки і техніки України (1997). Ініціатор заснування та перший президент Міжн. Слов’янської АН (Київ). Автор понад 150 наук. праць (11 монографій, 8 брошур, 90 статей). Осн. праці: Россия и Великая французская буржуазная революция конца XVІІІ в. К., 1972; Історія Франції. К., 1954; Методика викладання нової історії у 8-9 класах середньої школи. К., 1981. Л-ра: Джеджула Карпо Омелянович // УІЖ. 2002. №3; Губицьки Л.В. Джеджула Карпо Омелянович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1996. Спр.32–пвс; Архів Ради ветеранів КНУТШ. Анкета Джеджули К.О. В.І.Яровий Джеджула Олександр Карпович (27.07.1946, м. Київ), канд. іст. наук. Закінчив 1970 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1973 асп-ру каф. наук. комунізму КПІ. У Київ. ун-ті: 1973 викл., 1974 асист., з 1976 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін підготовчого ф-ту для інозем. громадян. Працював 1968–69 тех. перекладачем (м. Бокаро, Індія). 1980 проходив наук. стажування у Москов. ун-ті. Канд. дис. «Борьба Коммунистической партии Великобритании за единство действий рабочего класса и всех левых сил, за демократию и социализм (на третьем этапе общего кризиса капитализма)» (1973). З 1982 працював у Київ. ін-ті легкої пром-ті. Осн. праці: Экономическое и политическое положение Англии на современном этапе. К., 1973; Два світи – дві ідеології. К., 1973. Арх.: Архів КНУТШ. 1982. Спр.16–пвс. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи