ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гончар Борис Михайлович

01.03.1945- 22.03.2015

Місце народження: с. Липянка Шполянського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1969 історичний ф-т Київ. ун-ту, спеціальність історик-міжнародник. 1969–72 лектор-міжнародник респ. правління тов-ва «Знання». Навчався в асп-рі Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1974: асист.,ст. викладач, доц. (1980), в.о. зав. каф. (1990), зав. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн (з 1991), проф. (1995). 1976–83 заст. декана іст. ф-ту. Підготував 22 канд. та 2 докт. наук. Канд. дис. «Середземноморська політика США в 1968–1974 рр.» (1974), наук. кер. проф. В.А.Тарасенко, докт. дис. «Фактор регіональних конфліктів у процесі формування та реалізації політики США щодо СРСР в 70–80-ті рр. ХХ ст.» (1994). Напрям наук. досліджень – між. відносини, історія США та західноєвроп. країн. Член Вченої Ради Університету. Чл. спец. вченої ради по захисту докт. і канд. дис. іст. ф-ту та Київ. ун-ту. Чл. ред. колегії низки фах. видань. Відмінник освіти України (1999), засл. діяч науки і техніки України (2004). Нагороджений відзнакою Вч. ради Київ. ун-ту ІІІ ст. (2009). Автор понад 250 наук. праць, у т.ч. посібників з нової та новітньої історії, бл. 150 статей в енциклоп. виданнях, зокрема понад 100 в Укр. дипломат. енциклопедії. Осн. праці: Конфронтация или диалог. Стереотип антисоветизма в региональной внешней политике США. К.(у співавт.), 1989; СРСР – США: «правила поведінки» в регіональних конфліктах. К., 1990; «Кризова дипломатія» СРСР і США в конфліктах «третього світу» (70–80-і рр.). К., 1992; Наполеон і Україна // Діалог. Франція-Україна. К., 2002; Зовнішня політика адміністрації Б. Обами на шляху відновлення американського лідерства / Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Історія. Вип. 113. К., 2012; Всесвітня історія: Навч. посіб. К., 2002, 2007 (у співавт.); Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний довідник. Львів, 2008 (у співавт.); Нова історія країн Європи та США. 1870–1918 роки : підручник. К., 2009 (у співав.). Л-ра: Борис Михайлович Гончар: бібліографічній покажчик / укладач Б.М. Гончар, І.І. Тіщенко. – К., ВПЦ «Київський університет», 2010; Гончар Борис Михайлович / Київський національний університет імені Тараса Шевченка Т.2. шляхами успіху. – Київ: Світ успіху. 2006; Городня Н. Слово про вченого, вчителя, людину: (до 60-річчя профессора Б.М. Гончара) / Наталя Городня / Часопис української історії та етнополітики. – Київ. 2005. Вмп 3; Казьмирчук Г.Д. Гончар Борис Михайлович / Г.Д. Казмирчук / Енциклопедія сучасної України / Наукове товариство ім. Т. Шевченка; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України; гол. Ред. кол.: Дзюба, Жуковський А.І., Романів О.М. та ін. – Київ, 2006; Казьмирчук Г.Д. Гончар Борис Михайлович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: О.П.Машевський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи