ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кримський Агатангел Юхимович

15.01.1871- 25.01.1942

Місце народження: м. Володимир-Волинський, тепер Волинської області.
Наукове звання: професор, академік УАН.

Закінчив 1892 Лазарев. ін-т східних мов (Москва), 1896 іст.-філол. ф-т Москов. ун-ту. 1896–98 перебував у наук. відрядженні (Ліван та Сирія). По поверненні працював у Лазарев. ін-ті: доц. (1898), проф. по каф. араб. л-ри та історії мусульманського Сходу (1900–18); одночасно обіймав посаду неодмінного секретаря Східної комісії Москов. археол. тов-ва. 1918 повернувся до Києва, один із засновників ВУАН і її перший неодмінний секретар, поклавши багато зусиль для розбудови ВУАН і особливо її іст.-філол. відділу. Дир. ін-ту укр. мови (1921–29). 1929 під тиском партійно-держ. керівництва залишив посаду секретаря ВУАН. У Київ. ун-ті: проф. всесвіт. історії (1918–21). Серед учнів О.Й.Пріцак, Якуб Кемаль. Вивчав історію укр. мови. Збирав фольклорно-етногр. матеріал українців з родильної, весільної обрядовості, розробив програму для діалектичних записів укр. мови. Відомі переклади з араб. та західноєвроп. мов. 1972–73 вийшли його «Твори» у 5-ти тт. Акад. УАН (1919). Засл. діяч науки УРСР (1940). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1940). 20.07.1941 звинувачений у націоналізмі, заарештований, вивезений до Казахстану. Помер у кустанайській в’язниці. Наук. доробок складає бл. 1 тис. наук. праць. Автор низки досліджень з історії сходу, історії ісламу і історії та араб., перської та турецької л-р. Автор бл. 300 статей до словників Брокгауза та Ефрона, Гранат; у «Трудах по востоковедению, издаваемых Лазаревским институтом восточных языков» – 26 томів наук. розвідок К. Також друкувався в «Этнографическом обозрении», «Зорі», «Записках історично-філологічного відділу Української Академії Наук» та ін. К. належать численні худ. переклади Антари, Омара Хайяма, Сааді, Хафіза, Міхрі-Хітум, Фірдоусі та ін., у тому числі західноєвроп. поетів. Частина епістолярної спадщини зберігається у відділі рукописів Ін-ту літератури НАН України. Ім’я К. носить одн з ін-тів НАН України. Осн. праці: Повістки і ескізи з українського життя. Коломия-Львів, 1895; История арабов и арабской литературы светской и духовной. К., 1911–1912; Пальмове гілля. Екзотичні поезії. К., 1922; Історія Персії та її письменства. К., 1923; Історія Туреччини та її письменства. К., 1910–1916. В 4-х т.; Вибрані твори. К.,1965; Історія Туреччини. К.; Львів, 1996. Л-ра: Грінченко Б.А.Е.Крымский как украинский писатель // КС. 1903. Кн.10; Бібліографічний покажчик писаннів академіка А.Ю.Кримського. К., 1926; Агафангел Юхимович Кримський: Бібілограф. Покажчик. К., 1972; Веркалець М.М. А.Ю.Кримський у колі своїх сучасників. К., 1990; Його ж. Агатангел Крмський і фольклор Сходу // НТЕ. 1973. №3; Конта Р.М., Тіщенко І.І. Кримський Агатангел Юхимович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: ІР НБУВ. Ф.І, ІІІ, ХХХVІ. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи