ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кундюба Іван Дмитрович

24.04.1909- 22.07.1975

Місце народження: с. Тертишники, тепер Носівський район Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1932 соц.-екон. ф-т Ніжин. ін-т соц. виховання, 1935 асп-ру ДАІМК. У 1935–37 наук. співроб. Укр. асоціації марксистсько-ленінських наук.-досл. ін-тів, 1939–41 старш. викл. Київ. пед. ін-ту, 1946–49 працював у МЗС УРСР, 1949–55 зав. каф. загальної історії Київ. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті 1956–75: доц. каф. нової історії та міжн. відносин (1956), проф. каф. нової і новітньої історії (1966). Читав спецкурс «Історія слов’янських країн народної демократії» на відділенні міжн. відносин історичного ф-ту. Канд. дис. «Из истории советско-польских отношений. Советско-польские отношенияи в 1941–1943 гг.» (1949), докт. дис. «Крах панской Польши и советско-польские отношения во время второй мировой войны (1939-1945 гг.)» (1964). Сфера наук. інтересів: рад.-польс. відносини у новітню добу; револ.-дем. боротьба в Іспанії в ХІХ ст., історія країн соц. табору. Голова правління Укр. тов-ва культурних зв’язків з закордоном (1949–51). Учасник ВВв, нагороджений Орденом Червоної Зірки (1945), Вітчизняної війни (1945), хрестом Грюнвальда ІІ ст. за звільнення Польщі. Осн. праці: Советско-польские отношения (1939-1945 гг.). К., 1963; Исторические предпосылки краха панской Польши (1939 г.). К., 1959; Очерки новейшей истории Венгрии. К., 1972; Дружба та співробітництво народів України і Польщі. Зб. статей. К., 1967. Л-ра: Латиш Ю.В. Кундюба Іван Дмитрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1975. Спр. 27-пвс. 

Автор: В.І.Яровий

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи