ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Машевський Олег Петрович

22.05.1971

Місце народження: с. Зазим’є Броварського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1994 історичний ф-т, 1997 асп-ру, 2010 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1998), доц. (2003), проф. (2012) каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту. Читає нормат. курси для студ. іст. ф-ту «Нова історія зарубіжних країн», «Історія міжнародних відносин» та спец. курси «Захід і Україна в кін.ХХ – на поч. ХХІ ст.», «Франція в системі сучасних міжнародних відносин». Канд. дис. «Політика уряду гетьмана Павла Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень–грудень 1918 року)» (1997). Докт. дис.: «Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (поч. 1870-х рр. – 1918 р.)». Автор понад 50 наук. праць з проблем міжн. відносин, історії України, історіографії та метод. розробок. Осн. праці: Політика Німеччини щодо України в 1917–1918 рр. // Питання нової та новітньої історії. Міжвідомчий збірник. Вип. 44. К., 1998; Вплив Німеччини на формування внутрішньої політики уряду гетьмана П.Скоропадського // Вопросы германской истории. Т. 1. История. Днепропетровск, 1998; Історіографічний та джерелознавчий аналіз теми культурної політики уряду гетьмана П. Скоропадського // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія. Вип. 41. К., 1999; Проблема скасування «нейтралізації Чорного моря» та перегляду статусу проток Босфора та Дарданелл у політиці Великої Британії в 1870–1871 рр. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. К., 2005. Вип. 14; Вплив «східного питання» на діяльність міжнародних союзів в кінці 80-х – на початку 90-х років XIX ст. // Сходознавство. 2007. Вип.39-40; Проблеми Чорноморських проток у політиці країн Троїстого союзу в період італійсько-турецької війни // Вісник ЛНУ. Луганськ, 2009. №20(183); Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах(1870 р. – поч. 1920-х рр.). К., 2010. Л-ра: Гончар Б., Машевський О. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004.

Автор: М.А.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи