ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Таран Макар Анатолійович

10.08.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1997 історичний ф-т, 2000 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (2000), в.о. доц. (2004), доц. (2007) каф. нової та новітньої історії заруб. країн іст. ф-ту. Розробив і викладає нормат. курс «Новітня історія країн Сходу», спец. курси «Відносини між США та Китаєм: історія та сучасний стан», «Китай у період «реформ та відкритості». Доц. каф. регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії при МЗС України. Канд. дис. «Тайванська проблема» в зовнішній політиці США в 1990-і рр.» (2002). Досліджує проблеми відносин між США та Китаєм, політику США щодо Тайваню, кит.-тайванські відносини. 1999-2000 проходив наук. стажування у National Taiwan Normal University (Тайвань), 2010 в Arizona State University (США). Автор бл. 35 наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Вплив демократизації на Тайвані на зовнішню політику США в Східній Азії в 1990-і рр. К., 2002; Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії країн Азії та Африки в новітній час (1918 – поч. ХХІ ст.). К., 2004; Методичні рекомендації та плани семінарських занять з новітньої історії країн Латинської Америки. К., 2006; Методичні рекомендації та програма курсу «Нова історія Сходу (друга половина ХІХ ст. – 1918 р.)». К., 2006 (у співавт.); Методичні рекомендації та навчальна програма до курсу «Зовнішня політика країн Латинської Америки». К., 2006; Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний довідник. Львів, 2008 (у співавт.); Американо-китайські відносини та фактор безпеки Тайваню в 1990-і рр. (сприйняття Вашингтоном деяких конфліктних аспектів) // Сходознавство. 2001. №13-14; Один із азійських «тигрів» // Політика і час. 2001. №12; Китайсько-тайванські відносини: економічне взаємотяжіння та політико-ідеологічні суперечності (аналіз ситуації, що склалася на початку ХХІ ст.) // Східний світ. 2003. №2.; Новий зміст «старих» проблем // Політика і час. 2003. №8; КНР – Латинська Америка: реалії економічного співробітництва та політичний підтекст // Науковий вісник Дипломатичної Академії при МЗС України. 2004. Вип.10. Ч.2; Холодне рукостискання на фоні гарячої «дипломатичної війни» (китайсько-тайванське суперництво як протиборство двох зовнішньополітичних стратегій) // Китайська цивілізація: історія та сучасність. 2005; Відносини між США та КНР в епоху Ден Сяопіна: нова ідейно-теоретична й правова основа (1979 –1990) // Східний світ. 2006. № 2; Комуністична Партія Китаю в державно-суспільній системі КНР у період «Реформ та відкритості»: спроби пристосуватися до нових суспільно-політичних реалій // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Зб. статей. К., 2007; Кризи 1995 – 1996 рр. у Тайванській протоці: ключові стимули та моделі поведінки трьох сторін // Східний світ. 2007. № 4; Inertia of the Past and Impacts of the Future. Political Crises of 2004–05 and 2007 in Ukraine and Foreign Policy Implications // Journal of Russian Studies. Taipei. 2008. June. №8. Л-ра: Кіктенко В.О. Нарис з історії українського китаєзнавства (XVIII – перша половина XX ст.: дослідження, матеріали, документи). К., 2002; Китай. Корея. Японія: бібліографічний покажчик. К., 2007. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи