ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Обчислювальної математики кафедра Обчислювальної математики кафедра

Обчислювальної Математики Каф. Створена 1957 На Мех.-Мат. Ф-Ті Київ. Ун-Ту. Перший Зав. Каф. - Доц. Каф. Мат. Фізики Мех.-Мат. Ф-Ту П.С.Бондаренко, У 1958-68 Каф. Очолював Д-Р Фіз.-Мат. Наук, Проф., Чл.-Кор. Ан Урср (З 1967) Г.М.Положій. З 1968 До 1969 В.О. Зав. Канд. Фіз.-Мат. Наук, Доц. О.О.Капшивий. З 1969 Каф. Входить До Складу Ф-Ту Кібернетики І По 1990 Каф. Кер. Д-Р Фіз.-Мат. Наук, Проф., Акад. Ан Урср (З 1973) І.І.Ляшко.У 1990-91 В.О. Зав. Канд. Фіз.-Мат. Наук І.С. Федорченко. З 1991 Каф. Очолює Д-Р Фіз.-Мат. Наук, Проф., Чл. -Кор. Нан України (З 2003) С.І.Ляшко.У Рік Створення Каф. До Її Штату Були Переведені З Каф. Мат. Аналізу Мех.-Мат. Ф-Ту Проф. В.М.Глушков, Л.А.Калужнін, Доц. К.Л.Ющенко Та Асист. Ц.О.Бергман-Шуб. Одними З Перших Проф. Каф. Обчисл. Мат. Новоствореного У 1969 Ф-Ту Кібернетики Стали Акад. Нан України Я.М.Григоренко (Працював На Каф. Понад 30 Років) Та Акад. Нан України І.В.Сергієнко. У 1965 На Каф. Засновано Зб. "Обчисл. Мат. " (З 1997 "Журн. Обчисл. Та Прикладної Мат."). Протягом 1975-95 Років Авт. Колектив У Складі І.І.Ляшка, О.К.Боярчука Та Ін. Створили Та Видали 8 Підруч. Та 9 Навч. Посіб. Для Метод. Забезпечення Нормат. Курсу Мат. Аналізу Та Ін. Дисциплін, Зокрема, Підруч. "Методы Вычислений" (Автори І.І.Ляшко, В.Л.Макаров, А.А.Скоробагатько). Колективні Наук. Та Навч.-Метод. Видання Співроб. Каф. Налічують У 2007 2 Монографії Та 11 Навч. Посіб., Заг. Кількість Підруч., Посіб. , Монографій, Довідників – 44, Словників – 6, Авт. Свідоцтв Та Винаходів – 6. У 80-Х Рр. Один З Напрямків, В Яких Велися Наук. Дослідження На Каф. Обчисл. Мат., Був Тісно Пов’язаний З Розвитком Фізики, Від Якої Традиційно Чекали Значних Наук. Відкриттів, Особливо В Енергетичній І Військовій Сферах, І Вимагав Створення Сталого Колективу, Який Не Тільки Б Займався Такими Дослідженнями, Але Й Готував Молодих Спеціалістів Відповідного Профілю. Тому В 1981 Році На Базі Каф. Обчисл. Мат. Було Створену Каф. Чисельних Методів Мат. Фізики, А Її Зав. Був Призначений Д-Р Фіз.-Мат. Наук, Проф. Каф. Обчисл. Мат. В. Л. Макаров. Перший Склад Нової Каф. Утворився За Рахунок Праців¬Ників Ін. Підрозділів Ф-Ту, В Т. Ч. 4 Доц. Ю. А.Бєлова , О. О. Клунника, М. П.Копистири, І. П.Гаврилюка , 2 Асист. В. М.Лужних , М. М. Москалькова Та Інженера А. В.Кузьміна. Каф. Вела 4 Нормат. Курси: Чисельні Методи, Чисельні Методи Мат. Фізики, Чисельні Методи Прикладної Мат. Та Рівняння Мат. Фізики. В 1998 На Посаду Зав. Каф. , В Зв’язку З Переходом Проф. В. Л. Макарова На Роботу В Ін-Т Мат. Нан України, Був Призначений Доц. С. О. Войцеховський. В 1999 Каф. Чисельних Методів Мат. Фізики (Чммф) Перейменовано На Каф. Методів Обчисл. Експерименту (Мое). Викл. І Співроб. Каф. Видано 7 Монографій, Надруковано 17 Методичних Посіб. Для Практичних Та Лаб. Занять З Методів Обчислень Та Рівнянь Мат. Фізики, Опубліковано Понад 500 Статей. В Складі Каф. Впродовж Її Існування Бюджетні Та Госпдоговірні Роботи Проводились У Лаб. Методики Та Практики Обчисл. Експерименту. Співроб. Каф. Та Лаб. Отримано 7 Авт. Свідоцтв. Співроб. Каф. С. О.Войцеховський , А. В. Кузьмін , В. Б. Шульженко Були Нагороджені В 1984 Медаллю Ан Урср З Премією Для Молодих Вчених За Цикл Робіт “Обчисл. Експеримент При Розв'язуванні Задач Мат. Фізики І Дослідженні Складних Радіотехн. Систем”, О. Ф. Кашпур В 1996 Році Була Нагороджена Грамотою Ан України За Роботу “Поліноміальна Інтерполяція Операторів В Гільбертовому Просторі”. В 2006 Каф. Мое Увійшла До Складу Каф. Обчисл. Мат., Від Якої Вона В 1981 Відокремилась. На Каф. Створена Наук. Школа "Моделювання Та Оптимізація Інформ. Систем", Кер. – С.І.Ляшко, Фахівець У Галузі Інформатики, Теорії Систем Та Оптимізації. Результати Досліджень Школи Та Її Кер.: Теорія Оптимального Керування Лінійними Системами З Узагальненими Впливами; Теорія Чисел. Методів Знаходження Узагальнених Розв’язків Лінійних Систем Та Узагальнених Оптимальних Керувань В Задачах Не Опуклої Оптимізації Розподілених Систем, У Т. Ч. Імпульсної, Точкової Тощо; Вивчення Важливих Класів Обернених Задач, Що Виникають При Математичному Моделюванні Неоднорідних Середовищ Та Фізичних Полів. Науковцями Школи У 2002-2009 Захищено 6 Докт. Дис. На Сьогоднішній День У Складі Каф. Д-Ри Наук: С.І.Ляшко – Зав. Каф., О.Ю.Грищенко, В.Г.Приказчиков, Ю.І.Петунін, Д.А.Номіровський, Б.В.Рубльов, Д.А.Клюшин, Г.В.Сандраков Та В.І.Кудін (За Сумісн.). За Сумісн. Працюють Д-Ри Наук: В.В.Скопецький, О.Я.Григоренко, А.В.Гладкий, В.К.Задірака – Відомі Вчені Ін-Ту Кібернетики Ім. В.М.Глушкова Та Ін-Ту Механіки Ім. С.П.Тимошенка Нан України Та Проф. В.В.Козоріз. Канд. Наук: О.І.Молодцов, І.М.Александрович, В.М.Склеповий, В.В.Семенов, Л.Т.Аджубей, А.І.Риженко, А.В.Кузьмін, В.І.Гаркуша, О.Ф.Кашпур, Д.І.Черній. За Сумісництвом – Ю.В.Гончаренко. Каф. Підтримує Співроб-Во З Кіб. Центром Нан України (Генеральний Дир. – Акад. Нану І.В.Сергієнко), Ін-Том Механіки Ім. С.П.Тимошенка Нану (Дир. Акад. Нану О.М.Гузь), Амер. Мат. Тов-Вом. Осн. Праці: Рівняння Мат. Фізики: Навч. Посіб. Для Внз. К., 1959; Математический Практикум. Учебное Пособие Для Вузов Ссср. М., 1960; Численно-Аналитическое Решение Краевых Задач Теории Фильтрации. К., 1973; Методы Вычислений. К., 1977; Generalized Optimal Control Of Linear Systems With Distributed Parameters. Dortrecht, Netherlands, 2002. За Вагомі Науково-Пед. Досягнення Колектив Каф. Відзначено Держ. Нагородами Та Почесними Званнями: Державні Премії України В Галузі Науки І Техніки; Премія Нану Ім. М.М.Крилова; Ордени "За Заслуги" Ііі Ступеню; Почесні Звання "Засл. Діяч Науки І Техніки України", "Відмінник Освіти України", "Засл. Проф. Київ.Ун-Ту", "Засл. Вчитель України"; Стипендія Президента України; Орден Ярослава Мудрого; 3 Премії Нан України Для Молодих Вчених; Премія Нану Ім. В.М.Глушкова; Премії Ім. Т.Шевченка Київ. Ун-Ту; 3 Гранти Президента України; Стипендія Ім. М.О.Максимовича; Респ. Премія Ім. М.Островського Для Молодих Вчених; України Грамота Вр України. Каф. Забезпечує Викладання На Ф-Ті Кібернетики Нормат. Курсів: Мат. Аналіз, Методи Оптимізації, Чисельні Методи, Функціон. Аналіз, Програмування, Теорія Функцій Комплексної Змінної, Рівняння Мат. Фізики, Розпізнавання Образів. Викл. Каф. Викладають Курс Мат. Аналізу У Військовому Ін-Ті, Економічному Та Хімічному Ф-Тах Київ. Ун-Ту.

Аджубей Лариса Трохимівна

 • Останні зміни:
19.03.1950

Місце народження: с. Козачівка, Жмерин. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
канд. фіз.-мат наук, доц. У 1971 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. У 1987 - канд. дис. ”Задачі керування та спостереження деяких хвильових процесів”. З 2002 – доц. каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Александрович Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
16.05.1945

Місце народження: м. Ковель, Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
У 1967 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1968 – асист., з 1971 – ст. викл., з 1975 – доц. каф. обчислювальної математики.

Читати далі >Бездітний Борис Павлович

 • Останні зміни:
08.08.1941

Місце народження: с. Фльорино Бершад. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
У 1966 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1967 – асист., з 1971 – старш. викл., з 1981 по 2004 – доц. каф. обчисл. мат. З 2005 – зав. каф. фундамент. дисциплін ІПК працівників пром-сті Мін-ва промислової політики України.

Читати далі >Боярчук Олексій Климович

 • Останні зміни:
04.02.1925- 14.07.1999

Місце народження: с. Фесюри, Білоцерківський р-н, Київська обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1956 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У 1959-63 – асист. каф. мат. аналізу і теорії ймовірностей мех.-мат. ф-ту, у 1965–1966 – старш. викл. каф. мат. і мат. фізики радіофізичного ф-ту.  З 1970 по 1994 – доц. каф. обчислювальної математики новоутвореного ф-ту кібернетики. У 1994-99 – старш. наук. співроб. НДЧ.

Читати далі >Бурківська Валентина Лаврентіївна

 • Останні зміни:
19.05.1945

Місце народження: м. Біла Церква, Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
1967 закінчила мех.-мат. ф-т, 1971 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. З 1975 – мол. наук. співроб., з 1979 – старш. наук. співроб. каф. обчисл. мат., з 1992 – зав. лаб. теорії та практики обчисл. експерименту Київ. ун-ту. З 2002 на пенсії.

Читати далі >Великоіваненко Іван Максимович

 • Останні зміни:
03.10.1930

Місце народження: с. Коржі Баришів. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1954 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1954 – асист., з 1966 – старш. викл. каф. мат. фізики, з 1967 і до виходу на пенсію в 2001 – доц. каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Гаврилюк Іван Петрович

 • Останні зміни:
25.11.1949

Місце народження: с. Гончарівка, Літин. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1975 – асп-ру, каф. обчисл. мат., 1977 - канд. дис. 1971-92 працював в ун-ті на посадах: з 1971 – асист., з 1978 – доц. каф. обчисл. мат., у 1981-1992 – доц. каф. чисельних методів мат. фізики.

Читати далі >Гаркуша Василь Ігорович

 • Останні зміни:
10.03.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1976 закінчив ф-т кібернетики, 1980 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. мат. основ кібернетики Київ. ун-ту. З 1996 – доц. каф. методів обчисл. експерименту, з 2006 – доц. каф. обчисл. мат.

Читати далі >Голубєва Катерина Миколаївна

 • Останні зміни:
20.03.1984

Місце народження: м. Горлівка.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 2006 р. закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фахом “прикладна математика”. З 2007 по 2010 р. навчалася в аспірантурі факультету кібернетики. З 2010 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу”. З 2013 р. – асистент кафедри обчислювальної математики.

Читати далі >Григоренко Ярослав Михайлович

 • Останні зміни:
12.10.1927

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1955 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. Гол. наук. співроб. відділу обчисл. методів Ін-ту механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України. З 1977 по 1987 – заст. дир. Ін-ту механіки АН УРСР з наук. роботи. Протягом багатьох років працює за сумісн. на викл. роботі, з 1971 – проф. каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту.

Читати далі >Грицай Ірина Валеріївна

 • Останні зміни:
08.09.1980

Місце народження: м. Вороніж, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
У 2003 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. З 2006 – асист. каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Грищенко Олександр Юхимович

 • Останні зміни:
02.01.1946

Місце народження: м. Остер, Чернігів.обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1969 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1973 - асп-ру (заочно). З 1969 – математик-програміст, з 1970 – кер. групи програмістів на ф-ті кібернетики. З 1971 – асист., ст. викл. (1974) та доц. (1976) каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики.

Читати далі >Довгий Станіслав Олексійович

 • Останні зміни:
23.07.1954

Місце народження: с. Ганно-Требинівка, Устинів. р-н, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1976 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1976 працює в Ін-ті гідромеханіки НАН України. 1989-96 – доц., 1996-2001 – проф. мех.-мат. ф-ту та ф-ту кібернетики (за сумісн.), з 2001 – дир. Ін-ту телекомунікацій і глобального інформац. простору НАН України. В 1996 в Ін-ті гідромеханіки НАНУ - докт. дис. “Нестаціонарна нелінійна гідроаеродинаміка крила, що коливається в обмежених потоках”.

Читати далі >Єрмаков Ігор Георгійович

 • Останні зміни:
30.08.1932- 06.03.2009

Місце народження: м. Єлець, Липец. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
В 1957 закінчив Київське вище інженерно-авіаційне військове училище ВПС, радіотехн. ф-т. У 1974–98 працював у Київ. ун-ті старш. наук. співроб.

Читати далі >Задірака Валерій Костянтинович

 • Останні зміни:
12.11.1941

Місце народження: м. Красноярськ, Росія .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1963 закінчив мех.-мат. ф-т, 1967 – асп-ру, каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. З 1992 працює в ун-ті за сумісн. на посаді проф. каф. методів обчислювального експерименту.

Читати далі >Кашпур Олена Федорівна

 • Останні зміни:
15.03.1970

Місце народження: м. Еберсвальде, Німеччина), канд. фіз.-мат наук, доц. .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з навчальної роботи, доцент.
1992 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1996 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. чисельних методів мат. фізики. З 2006 – доц. каф. обчислювальної математики.

Читати далі >Клунник Олексiй Олексiйович

 • Останні зміни:
13.09.1941

Місце народження: м. Бійськ Алтай. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1963 закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т, спец. “Математик-обчислювач”; у 1966 – аспірант каф. обчислювальної математики того ж ф-ту Київ. ун-ту. У 1966-69 – асист. каф. заг. мат. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Клюшин Дмитро Анатолійович

 • Останні зміни:
19.09.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1985 з відзнакою закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту за спец. “Прикладна математика”. З 1985 працює на каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики – з 1999 – доц. каф.

Читати далі >Копистира Микола Петрович

 • Останні зміни:
14.09.1942

Місце народження: с. Кищенці, Маньків. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1966 закінчив мех.-мат. ф-т, 1970 – асп-ру каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. З 1999 по 2002 – доц. каф. методів обчислювального експерименту. Вийшов на пенсію в 2002.

Читати далі >Кохановський Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
09.11.1939- 20.07.2005

Місце народження: м. Біла Церква, Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1962 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту за фахом “Математика”. У 1965–67 – асист. каф. заг. математики, у 1969–70 -доц. каф. екон. кібернетики, з 1970 по 2004 – доц. каф. обчислювальної математики.

Читати далі >Кузьмін Анатолій Володимирович

 • Останні зміни:
20.03.1955

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1981 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. обчисл. мат. З 1977 р. – інженер, з 1982 р. – асист., у 1987-99 – доц. каф. чисельних методів мат. фізики Київ. ун-ту.

Читати далі >Лужних В’ячеслав Михайлович

 • Останні зміни:
12.07.1946- 17.04.2205

Місце народження: с. Козловка Тернов. р-н, Воронезька обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчив ф-т кібернетики, 1974 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. обчисл. мат. Київ. ун-ту. У 1972-81 – асист. каф. обчислювальної математики, з 1999 по 2005 – доц. каф. методів обчисл. експерименту ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Ляшко Іван Іванович

 • Останні зміни:
09.09.1922- 29.03.2008

Місце народження: с. Мацьківці, Лубенс. р-н, Полтав.обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1949 закінчив Київ. учительський ін-т, у 1952 – КДПІ. Пед. діяльність в Київ. уні-ті розпочав у 1955, працював на посадах асист., доц., проф., зав. каф., заст. декана та декана (двічі) мех.-мат. ф-ту та ф-ту кібернетики, проректора з наук. роботи ун-ту (1977–85).

Читати далі >Ляшко Сергій Іванович

 • Останні зміни:
12.10.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1977 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1991 – зав. каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Макаров Володимир Леонідович

 • Останні зміни:
11.08.1941

Місце народження: м. Воронеж, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1963 закінчив мех.-мат. ф-т, 1967 – асп-ру, каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. З 1967 працював в Київ. ун-ті на посаді асист., з 1969 доц., з 1974 проф.

Читати далі >Мистецький Георгій Юхимович

 • Останні зміни:
18.08.1945- 06.03.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1967 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У 1969 – кер. групи математиків-програмістів НДЛ прикладної математики і кібернетики ф-ту кібернетики. У 1987–88 – зав. НДЛ автоматизації розрахунків підземного масопереносу, у 1989–90 – зав. НДЛ автоматизації розв’язання прикладних задач.

Читати далі >Молодцов Олександр Ілліч

 • Останні зміни:
11.07.1954

Місце народження: с. Текуча, Уман. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1980 закінчив ф-т кібернетики Київ.ун-ту . З 1991 – доц. каф. обчислювальної математики.

Читати далі >Москальков Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
22.09.1944

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, у 1971 – асп-ру МДУ, каф. обчислювальної математики. З 1978 працює на ф-ті кібернетики Київ.ун-ту старш. наук. співроб., з 1984 доц. каф. методів обчисл. експерименту.

Читати далі >Номіровський Дмитро Анатолійович

 • Останні зміни:
25.12.1974

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1997 закінчив з відзнакою ф-т кібернетики Київ. ун-ту. З  проф. (2007) каф. обчислювальної математики.

Читати далі >Петунін Юрій Іванович

 • Останні зміни:
30.09.1937- 06.10.2011

Місце народження: м. Мічурінськ Тамбов. обл., Росія .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1959 закінчив фіз.-мат. ф-т Тамбов. держ. пед. Ін-ту. З 1963 – доц., з 1966 – проф. Воронез. ун-ту. З 1970 – проф. каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту.

Читати далі >Положій Георгій Миколайович

 • Останні зміни:
23.04.1914- 26.09.1968

Місце народження: ст. 37 роз’їзду Забайкал. залізниці, тепер с. Новопавловка, Читин. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1937 закінчив фіз.-мат. ф-т Саратов. ун-ту за спец. "Математика". У 1938 почав працювати асист. Саратов. автодорожнього Ін-ту на каф. мат. З 1949 -на посаді доц. каф. мат. фізики мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. У 1958 - зав. каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту.

Читати далі >Приказчиков Віктор Георгійович

 • Останні зміни:
28.11.1936

Місце народження: м. Шатура, Моск. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1962 закінчив мех.-мат. ф-т, 1965 – асп-ру МДУ. В Київ. ун-ті: 1978–1983 – старш. викл., 1983–1994 – доц., з 1994 – проф. каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Прохур Юрій Зіновійович

 • Останні зміни:
27.09.1946

Місце народження: м. Углич Ярослав. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1969 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1971 на викл. роботі на каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики – асистент, старш. викл. (з 1981), доцент (з 1985).

Читати далі >Риженко Андрій Іванович

 • Останні зміни:
05.11.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1983 - асп-ру ф-ту, каф. чисельних методів мат. фізики. З 2006 – доц. каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту.

Читати далі >Рубльов Богдан Владиславович

 • Останні зміни:
07.08.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1986 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Працює в Київ. ун-ті з 1986: інженер (1986-87), проф. (з 2006) каф. обчислювальної математики.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 45
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи