ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Григоренко Ярослав Михайлович

12.10.1927

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1955 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. Гол. наук. співроб. відділу обчисл. методів Ін-ту механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України. З 1977 по 1987 – заст. дир. Ін-ту механіки АН УРСР з наук. роботи. Протягом багатьох років працює за сумісн. на викл. роботі, з 1971 – проф. каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту, один з перших проф. на новоствореному ф-ті кібернетики. 1961 - канд. дис. “Напружений стан круглих пластин і конічних оболонок лінійно-змінної товщини при несиметричних навантаженнях”. 1970 – докт. дис. “Ізотропні та анізотропні пошарові оболонки обертання змінної жорсткості”. Фундатор вітч. наук. школи, в якій ведеться велика робота з розвитку різних аспектів теорії та розробки ефективних методів розрахунку у сфері неоднорідних анізотропних оболонок і пружних тіл. Вніс суттєвий вклад в низку розділів механіки деформованого твердого тіла. Ним отримано ґрунтовні результати з теорії конічних оболонок змінної товщини. Розвинуто теорію анізотропних шаруватих оболонок з шарами змінної жорсткості. Для оболонок обертання довільного обрису на основі континуальної схеми розроблено підхід до чисельного розв'язання широкого класу задач в класичній, уточненій та просторовій постановках. Чл. нац. комітетів України і Росії з теорет. та прикладної механіки, а також наук. рад з проблем: “Механіка деформованого твердого тіла”, “Обчисл. мат.”, “Підвищення надійності та довговічності машин та споруд” НАН України, редколегії міжн. журн. “Прикладна механіка”, ін. журн. Лауреат Держ. премії в галузі н. і т., премій НАН України ім. акад. М.К. Янгеля та акад. М. Динника. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, вісьмома медалями та Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Підготував 8 докт. і 43 канд. наук, які працюють в Україні та за кордоном. Автор 400 наук. статей, 5 навч. посіб., рос.-укр. та рос.-укр.-англ. словника з механіки. В співавт. опублікував 24 монографії. Осн. праці: Изотропные и анизотропные слоистые оболочки вращения переменной жесткости. К., 1973; Задачи статики анизотропных неоднородных оболочек. М., 1992; Численно-аналитическое решение задач механики оболочек на основе ранних моделей. К., 2006; Основи теорії пластин та оболонок. К., 1993; Обчисл. методи в задачах прикладної мат. К., 1995.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи