ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грищенко Олександр Юхимович

02.01.1946

Місце народження: м. Остер, Чернігів.обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

1969 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1973 - асп-ру (заочно). З 1969 – математик-програміст, з 1970 – кер. групи програмістів на ф-ті кібернетики. З 1971 – асист., ст. викл. (1974) та доц. (1976) каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики. Проф. каф. обчисл. мат. з 2004. 1973 – канд. дис. “Розв’язання фільтраційних задач у багатошарових середовищах”. 2003 – докт. дис. “Чисельне моделювання і оптимізація динамічних та релаксаційних процесів”. Напрями наук. дослідж.: побудова та дослідж. чисельних методів і моделювання складних процесів механіки рідини, газу та плазми, зокрема, моделювання динамічних та кінетичних процесів адсорбції, робочих середовищ газодинамічних та хімічних лазерів, а також процесів проявлення оптичних голограм на термопластичних носіях. Неодноразово входив до складу орг. комітетів ряду Міжн., Всесоюз. та Респ. конф-й, семінарів і симпозіумів. Гол. ред. серії "Прикладна мат." "Журн. обчисл. та прикладної мат.". Неодноразово обирався чл. Вчен. ради ф-ту кібернетики. Лауреат Респ. премії молодих вчених України ім. М. Островського в галузі науки і техніки (1976), нагороджений Дипломом ІІІ ступеня МВССО УРСР “За кращу наукову роботу” (1981) та медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982). Автор 189 наук. та наук.-метод. праць, 2 посіб. з грифом МВССО УРСР та підруч. Осн. праці: Теория функций комплексного переменного. К., 1985; Теорія функцій комплексної змінної. Розв’язування задач. К., 1994; Теорія функцій комплексної змінної. К., 2008 (у співавт.); Чисельне моделювання процесів релаксаційної газової динаміки. К., 1998; Основи чисельного моделювання процесів екології. Ч. 1, 2. К., 2005, 2006 (у співавт.). Л-ра: Киевский университет. К., 1984, с. 202; Ф-ту кібернетики – 30. К., 1999; газета “Молодь України” (17.02.1976); газета “Комсомольское знамя” (17.02. та 27.02.1976).Енциклопедія сучасної України. Т.8. К., 2009; Факультету кібернетики – 40. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи