ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кашпур Олена Федорівна

15.03.1970

Місце народження: м. Еберсвальде, Німеччина), канд. фіз.-мат наук, доц. .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з навчальної роботи, доцент.

1992 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1996 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. чисельних методів мат. фізики. З 1997 – наук. співроб., з 1999– старш. наук. співроб. лаб. методики та практики обчисл. експерименту при каф. чисельних методів мат. фізики. З 2001 – асист., з 2004 – доц. каф. методів обчисл. експерименту, з 2006 – доц. каф. обчислювальної математики. 1996 – канд. дис. “Поліноміальна інтерполяція операторів в гільбертовому просторі”. Наук. інтереси повязані з апроксимацією функціоналів та операторів (поліноміальна операторна інтерполяція); обчисл. та прикладною мат. Брала участь у розробці програмно-моделюючого комплексу в рамках канадсько-укр. програми екол. співроб-ва із проблеми зміни клімату. Нагороджена Грамотою НАН України для молодих вчених за серію статей “Поліноміальна інтерполяція операторів в гільбертовому просторі” (1996). Автор 25 наук. праць. Осн. праці: О сходимости интерполяционного процесса с минимальной нормой в гильбертовом пространстве. К., 1998; Об оценках точности интерполирования полиномиальных и целых функционалов в , К., 2004; Операторний інтерполянт типу Ерміта в гільбертовому просторі, що є асимптотично точним на поліномах. К., 2005 (у співавт.); Метод. розробки до вивчення нормативного курсу “Рівняння мат. фізики” (Побудова моделей фізичних процесів, постановка початкових та граничних умов) для студентів ф-ту кібернетики: Метод. посіб. К., 2002 (у співавт.); Метод. вказівки та навч. завдання до практичних і лаб. робіт з чисельного розв’язування рівнянь та систем: Метод. посіб. К., 2005 (у співавт.); Метод. розробки до вивчення нормативного курсу “Рівняння мат. фізики” (розвязання інтегральних завдань) для студентів ф-ту кібернетики: Метод. посіб. К., 2005 (у співавт.); Метод. вказівки та навч. завдання до практичних і лаб. робіт з наближення функцій. Метод. посіб. К., 2007 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи