ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хіміч Олександр Миколайович

04.01.1951

Місце народження: с. Осовець, Бобровиц. р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.

1973 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1982 - асп-ру Ін-ту кібернетики АН УРСР без відриву від вир-ва. З 2004 - на посаді проф. за сумісн. на каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики. Зав. відділом ІК НАн України. 1983 – канд. дис. “Численное решение задач на собственные значения для эллиптических операторов четвертого порядка”, 2004 – докт. дис. “Методи комп’ютерного дослідження мат. моделей з наближено заданими вихідними даними”. Осн. напрями наук. та пед. діяльності: математичне моделювання, теорія чисельних методів та комп’ют. алгоритмів, теорія паралельних алгоритмів, чисельне програмне забезпечення та інтелектуальні програмні засоби. Чл. спец. вчен. рад Ін-ту мат. НАН України та Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Автор 100 наук. праць, 3 монографій. Осн. праці: Численные методы для многопроцессорного вычислительного комплекса ЕС. М., 1985 (у співавт.); Численное программное обеспечение интеллектуального MIMD-компьютера Инпарком. К., 2007 (у співавт.); Параллельные алгоритмы решения задач вычислительной мат. К., 2008 (у співавт.); О полной погрешности рассчета линейных математических моделей итерациоными методами. К., 2002 (у співавт.); Оценка погрешности взвешенного нормального псевдорешения с положитенльно определеными весами. М., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи