ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сергієнко Іван Васильович

13.08.1936

Місце народження: с. Білоцерківці, Пирятин. р-н, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1959 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1969 викладає в Київ. ун-ті, у 1972 - звання проф. по каф. обчислювальної математики. З 1982 по 1994 – заст. дир., з 1995 – дир. Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України., Генеральний дир. Кібер. центру НАН України. 1964 - канд. дис. “Дослідження екстремальних розв’язків в одному класі багатоваріантних задач”, 1972 – докт. дис. на спец. тему. Наук. діяльність пов’язана в основному з розробкою і дослідженням мат. моделей і методів оптимізації, зокрема дискретної оптимізації, з розв’язуванням ряду сучас. проблем обчисл. і прикладної мат., розробкою теорії програмування і створенням пов’язаних з нею комп’ют. інтелектуальних технологій, які є основою для розв’язування на комп’ютерах реальних задач, в т. ч. задач трансобчисл. складності. Створив наук. школу з комп’ютерної мат. та інтелектуальних інформ. техно¬ло¬гій. Акад.-секретар Відділення інформатики НАН України, чл. Президії НАН України. Президент Укр. федерації з інформатики (чл. міжн. організації CEPIS), голова Нац. комітету України з інформатики, перший заст. гол. Консультаційної ради з питань інформатизації при ВР України, гол. наук. рад НАН України “Інтелектуальні інформ. технології” і з проблеми “Кібернетика”, чл. комітету з Держ. премій України в галузі науки і техніки. Гол. ред. міжн. наук.-теорет. журн. “Кібернетика і системний аналіз”, журн. “Комп’ют. мат.”; входить до складу редколегій декількох наук. журн., зокрема “Журн. обчисл. та прикладної мат.”, який видається на ф-ті кібернетики Київ. ун-ту. Автор ряду патентів в галузі інформатики і застосувань методів кібернетики для обробки і захисту інформації, кер. і виконавець ряду міжн. проектів в галузі інформатики. Чл. ряду міжн. організацій, які координують діяльність в обл. інформатики в різних країнах світу, Почесний проф. МФТІ, Почесний проф. (д-р) 9-ти пров. ун-тів України. Лауреат 6 Держ. премій в галузі науки і техніки: України (1972, 1993, 1999, 2005), СРСР (1981), Ради міністрів СРСР (1982), премій ім. В.М.Глушкова (1986), ім. С.О.Лебедєва (1997), ім. В.С. Михалевича (2002) Президії НАН України, Засл. діяч науки і техніки України (1991). Нагороджений орденами і почесними відзнаками Президента України: Орденами “За заслуги” III ступеню (1996), “За заслуги” II ступеню (1998), “За заслуги” I ступеню (2007); Почесними грамотами Президії ВР України і Кабінету Міністрів України, Орденом “Дружби народів” (1983) та багатьма медалями. Підготував 17 д-рів та 57 канд. наук. Автор 500 наук. праць, в т. ч. 25 монографій. Осн. праці: Інформатика в Україні – становлення, розвиток, проблеми. – 2-е видан. К., 1999; Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. К., 1988; Виклики часу в кібернетичному вимірі. К., 2007. Л-ра: Журн. новой экономики Украины Internet UA, №9 (48), 2004; Международный научно-теоретический журн. “Кибернетика и системный анализ”, 2006, № 4, “О научной и научно-организационной деятельности академика Ивана Васильевича Сергиенко” (к 70-летию со дня рождения).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи