ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Скопецький Василь Васильович

16.06.1944- 11.09.2010

Місце народження: с. Кугаївці, Чемеров. р-н, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1967 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1967 – інженер Ін-ту кібернетики АН УРСР. З 1974 – мол. наук. співроб., з 1976 – старш. наук. співроб., з 1981 – зав. відділу мат. моделювання проблем екології та енергетики Ін-ту кібернетики АН УРСР. На каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики працює за сумісн. з 1989. 1974 - канд. дис. „Розв’язування задач фільтрації в неоднорідних середовищах”, 1990 – докт. дис. „Автоматизація розрахунків фізичних полів у неоднорідних середовищах”. Напрями наук. діяльності: автоматизація розрахунку складних задач фізики і техніки, мат. моделювання і дослідження процесів в неоднорідних середовищах, розробка чисельно-аналітичних методів прикладної мат. Автор 300 наук. праць, з них 20 монографій та навч. посіб., 5 авт. свідоцтв на винаходи. Лауреат Респ. премії для молодих вчених (1976), Державних премій України в галузі науки і техніки (1991, 1999, 2005), Лауреат премій ім. С.О.Лебедєва (1997), ім. В.М.Глушкова (2004) НАН України, Засл. діяч науки і техніки України (2007). Осн. праці: Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. К., 1977, 1981 (у співавт.); Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах. К., 1991 (у співавт.); Численное моделирование распространения загрязнений в окружающей среде. К., 1997 (у співавт.); Розподіл ресурсів у просторі та часі. К., 2003 (у співавт.); Нелінійні мат. моделі процесів геогідродинаміки. К., 2007 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи