ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Задірака Валерій Костянтинович

12.11.1941

Місце народження: м. Красноярськ, Росія .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

1963 закінчив мех.-мат. ф-т, 1967 – асп-ру, каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. З 1992 працює в ун-ті за сумісн. на посаді проф. каф. методів обчислювального експерименту. У 1968 – канд. дис. “Застосування теорії апроксимації до розв’язку задач автоматичного регулювання”, у 1981– докт. дис. “Оптимізація обчислень перетворення Фур’є”. Наук. інтереси повязані з обчисл. мат. , цифровою обробкою сигналів, інформац. безпекою. Бере участь у створенні заг. теорії оптимальних алгоритмів, розробці методів алгоритмізації неперервних виробничих процесів, цифрової обробки сигналів та інформац. безпеки. Чл. оргкомітету 31 міжн. наук. форуму з питань оптимізації обчислень (1969-2003) та міжн. конф. з цифрової обробки сигналів. Лауреат премії ім. В. М. Глушкова за наук. роботу “Методи прийняття рішень в умовах невизначеності та теорія обчислень” (2003). Лауреат Держ. премії в галузі науки і техніки (2009). Автор 300 наук. праць, у т. ч. 4 підруч. та 6 монографій. Осн. праці: Т-ефективні алгоритми наближеного розв’язку задач обчисл. та прикладної мат. К., 2003 (у співавт.); Комп’ют. арифметика багаторозрядних чисел. К., 2003 (у співавт.); Комп’ют. криптологія: Підруч. К., 2002. (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи