ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ науково-дослідна лабораторія Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ науково-дослідна лабораторія

Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ НДЛ. Створена 1983 на ф-ті кібернетики при каф. обчислювальної математики. У 1983-2008 наук. кер. лаб. - д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України І.І.Ляшко. Лаб. 1983-1999 очолювала канд. фіз.-мат наук Л.І. Демченко, 1999-2009 очолював канд. фіз.-мат. наук І. М. Гаращук, а з 2009 очолює канд. фіз.-мат наук О.Б.Стеля. Штатні наук. співроб.: д-ри наук – Сандраков Г.В., Кудін В.І.; канд. наук – Гончаренко Ю.В., Вітюк М.Я., Стеля О.Б., Пришляк К.О., Саженюк В.С., Гаращук І.М. В лаб. виконано багато наук.-госп. тем для ряду мін-в: оборони, меліорації і водного госп-ва, чорної металургії, науки і технологій, Ін-тів АН СРСР та УРСР, проектних та конструкторських організацій, зокрема УкрНДІГіМу, УкрДНІПРОВОДГОСПу, УкрГІДРОПРОЕКТу, НВО (Наук.-вироб. об’єднання) "Прип'ять" тощо. На сьогодні виконання наук.-досл. робіт здійснюється за комплексною програмою Київ. ун-ту "Інформатизація сусп-ва" наук. школою "Моделювання та оптимізація інформаційних систем". Кер. школи – д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І.Ляшко. Напрямками наук. досліджень є: розробка та удоскон. мат. моделей, методів, алгоритмів та створення програмного забезпечення для розв'язання актуальних задач. Важливі наук. праці відображені зокрема, у виданні: Видатні постаті Київ. ун-ту: Ляшко Іван Іванович. К., 2002. Коло наук. досліджень охоплює проблеми сингулярного оптимального керування від доведення існування узагальнених розв'язків рівнянь, що описують моделі оптимальних керувань, до побудови та дослідження чисельних методів керування лінійними системами. Ведуться дослідження по розробці базової технології аналізу та оптимізації широкого класу лінійних систем як з постійними елементами, так і збурених в структурних елементах моделі та суміжних з ними. Результати, одержані в теорії розв'язування задач оптимального керування лінійними системами, застосовано при розробці системи підтримки прийняття рішень для захисту підземних вод від забруднень та високоефективних методів чисел. розв'язування задач тепломасопереносу, при побудові системи оптимального керування в екології. <i>О.Б.Стеля.</i>

Гаращук Іван Миколайович

  • Останні зміни:
14.01.1945- 05.09.2009

Місце народження: с. Острів, Овруц. р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
У 1966 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1989 – старш. наук. співроб. НДЧ, з 1999 – зав. НДЛ «Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ» НДЧ ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Демченко Людмила Іванівна

  • Останні зміни:
01.03.1939

Місце народження: м. Котовськ Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1961 закінчила мех.-мат. ф-т за фахом “механіка” Київ. ун-ту, у 1972 – асп-ру. З 1977 – старш. наук. співроб., заст. зав. каф. обчисл. мат. ф-ту кібернетики з наук. роботи. З 1983 – зав. НДЛ “Обчислювальні методи в механіці суцільних середовищ”.

Читати далі >Кудін Володимир Іванович

  • Останні зміни:
22.01.1955

Місце народження: с. Худоліївка, Семенів. р-н, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
У 1977 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. З 1999 – старш. наук. співроб. НДЛ “Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ” НДЧ Київ. ун-ту.

Читати далі >Прохур Микола Зіновійович

  • Останні зміни:
14.05.1951- 04.10.2009

Місце народження: м. Углич Ярослав. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1973 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1977 - асп-ру Київ. ін-ту інженерів цивільної авіації по каф. теорії авіаційних двигунів. В 1985–1990 – старш. наук. співроб. каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. З 1990 – пров. наук. співроб., з 2001 – старш. наук. співроб. НДЛ “Обчисл. методів в механіці суцільних середовищ”.

Читати далі >Сандраков Геннадій Вікторович

  • Останні зміни:
27.02.1959

Місце народження: м. Сімферополь.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
1985 – закінчив мех.-мат. ф-т, 1988 – асп-ру мех.-мат. ф-ту, відділення мат.,1998 – докт-ру мех.-мат. ф-ту МДУ. З 2005 працює в Київ. ун-ті на посаді пров. наук. співроб. НДЛ «Обчисл. методів у механіці суцільних середовищ».

Читати далі >Стеля Олег Борисович

  • Останні зміни:
03.06.1956

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: завідувач.
У 1978 закінчив ф-т кібернетики, 1982 - асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1978 працює в ун-ті на посаді інженера, з 2002 (після закінчення докт-ри 2002) – старш. наук. співроб. каф. обчислювальної математики, з 2009 р. – зав. НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи