ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сандраков Геннадій Вікторович

27.02.1959

Місце народження: м. Сімферополь.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.

1985 – закінчив мех.-мат. ф-т, 1988 – асп-ру мех.-мат. ф-ту, відділення мат.,1998 – докт-ру мех.-мат. ф-ту МДУ. З 2005 працює в Київ. ун-ті на посаді пров. наук. співроб. НДЛ «Обчисл. методів у механіці суцільних середовищ». Канд. дис. “Чисельно–асимптотичне дослідження лінеаризованої системи гідродинаміки для періодичного середовища”(1990), докт. дис. “Усереднення нестаціонарних рівнянь з сильно змінними коефіцієнтами” (1999, 2000 - перезахист у Київ. ун-ті). Наук. інтереси пов`язані з дослідженням властивостей розв`язків задач мат. фізики при наявності осциляцій та нелінійних і різномасштабних ефектів та дослідження розв’язків рівнянь гідродинаміки та неоднорідних суцільних середовищ з урахуванням фазових перетворень. Робив доповіді на міжн. наук. форумах у Італії (1998, 2002), Франції (1995), Швеції (2004). Нагороджений Почесною грамотою Президії Центральної комісії профспілки працівників НАн України. Автор 75 наук. праць. Осн. праці: Влияние вязкости на осцилляции в некоторых линеаризованных задачах гидродинамики. М., 2007 (стаття); Многофазные осредненные модели диффузии для задач с несколькими параметрами. М., 2007 (стаття); Осреднение вариационных неравенств для задач с препятствием. М., 2005 (стаття); Осреднение вариационных неравенств и уравнений, определенных псевдомонотонным оператором. М., 2008 (стаття).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи