ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стеля Олег Борисович

03.06.1956

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: завідувач.

У 1978 закінчив ф-т кібернетики, 1982 - асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1978 працює в ун-ті на посаді інженера, у 1979-88 – мол. наук. співроб., 1989 – наук. співроб. З 1990 – асист., з 1996 – доц., з 2002 (після закінчення докт-ри 2002) – старш. наук. співроб. каф. обчислювальної математики, з 2009 р. – зав. НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ. У 1988 – канд. дис. “Чисельне розв’язування деяких задач вологопереносу з невідомою межею”. Читав лекції з нормативного та спеціальних курсів: “Сучасні методи оптимізації”, “Сплайн-апроксимація функцій та її застосування”, “Методи математичного моделювання в екологічних задачах”. Наук. інтереси: мат. моделювання, теорія наближення функцій, оптимальне керування в задачах підземного масопереносу. Наук. керівник тем з Міністерством екології та природних ресурсів України (1999) та Київ. міською держадміністрацією (2001,2004-06). Робив доповіді на міжн. конференціях: Хорватія (1998), Польща (1998), Чехія (2000, 2003). Приймав участь в міжн. проектах: “Моделювання процесу техногенного забруднення грунтових вод та розробка акустичних та інших методів екстракції чужорідних часток”, УНТЦ, Швеція, 1996 – кер. напрямку; “Оцінка надходження забруднень в р. Дніпро з грунтовими водами від місць зберігання та захоронення промислових та комунально-побутових відходів”, IDRC, Канада, 2000 – пров. спеціаліст проекту; „Західний Буг і Латориця/Уж: Транскордонний Моніторинг та Оцінка Якості Води”, CBC TACIS, 1999-2000 рр. – експерт. Автор більш ніж 90 наук. праць. Відп. секретар ред-колегії журн. “Журнал обчислювальної та прикладної мате-матики”. Осн. праці: Про існування одного параболічного сплайну. К., 1997; Використання параболічних сплайнів для розв’язування задач конвекції-дифузії. К., 2007; Визначення режиму дренажу як розв’язку оберненої задачі нестаціонарного потоку грунтових вод К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи