ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Обліку та аудиту кафедра Обліку та аудиту кафедра

Створена 1990 в складі екон. ф-ту. Засновником і першим зав. каф. був д-р екон. наук, проф. М.О. Приходько (1941-1994). З 1994 каф. по 2012 очолював д-р екон. наук, проф. В. Г. Швець. З 2012 – в.о. зав. каф. к.екон.н. Б. А. Засадний. В рік заснування на каф. працювало 9 викл. Наук. дослідження здійснюються за такими осн. напрямами: удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку і економічної статистики на основі їх стандартизації та гармонізації; сучас. методи екон.-стат. аналізу госп. діяльності п-в; стандартизація аудиту, держ.-фінанс. контролю та аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Станом на початок 2013 на кафедрі працює 16 штатних викл., з них: 4 д-рів екон. наук, 10 канд. екон. наук, 2 асист. без наук. ступеня. На кафедрі працює 8 викл., які є сертифікованими аудиторами та членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. Каф. підтримує зв’язки з профільними каф. всіх класичних ун-тів України – Київ., Харків., Одес., Терноп. нац. екон. ун-тами; Моск. та Петерб. ун-том (Росія). Наук.-досл. фінанс. ін-том (НДФІ); Наук.-досл. ін-том статистики. Викл. проходять наук.-пед. стажування в США, Канаді, Англії, ФРН, Польщі, готують підруч. та посіб. з дисциплін обліково-аналіт. циклу. Каф. плідно співпрацює з Комітетами ВР України, Адміністрацією Президента України, МФ, МОН, Держкомстатом України, Аудиторською палатою України та Федерацією проф. бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ). За результатами досліджень викл. каф. опубліковано ряд монографій. З метою якісного забезпечення навч. процесу та самостійної роботи студентів викл. каф. опубліковано понад 20 підруч. та навч. посіб. із грифом МОН, зокрема: Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Підручник. К., 2010; Дрозд І.К. Бухгалтерський облік та внутрішній державний аудит за міжнародними стандартами: Навч. посіб. К., 2009. Ч. ІІ (у співавт.); Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник – 3-тє вид. перероб. і доп. К., 2008; Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. К., 2007; Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика. К., 2006. Каф. обліку та аудиту проводить підготовку наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації через асп-ру та докт-ру. Викл. каф. захищено 6 докт. та 11 канд. дис. Викл. каф. забезпечують навч. процес на екон., юр., геогр. ф-тах, на ф-ті кібернетики, військ. та міжн. ін-тах ун-ту. Каф. забезпечує викладання більше 30 курсів і спецкурсів. Серед них: «Фінансовий облік», «Управлінський і податковий облік», «Теорія бухгалтерського обліку», «Статистика», «Економічний аналіз «, «Аудит», «Державний контроль», «Стратегічний аналіз», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Система національних рахунків», міжнародних стандартів обліку та ін. Проф. та доц. каф. проводять наук.-громадську роботу. В.Г. Швець, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, Н. О. Гура – члени редколегій фахових наук. журн. «Статистика України», «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс», «Фінанси України» спец. вчен. рад по захисту докт. дис., методол. рад при МФ та Держкомстаті України, експертних рад ВАК України, фахової ради ДАК Міносвіти і науки України. Значна увага приділена активізації наук. – досл. діяльності студентів та аспірантів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання за магіст. програмою та в асп-рі. В.Г.Швець

Бойко Катерина Валентинівна

 • Останні зміни:
07.12.1984

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчила Київ. ун-т (2007), асп-ру (2010) Київ. ун-ту. З 2011 – на посаді асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Волохова Людмила Федорівна

 • Останні зміни:
17.06.1954

Місце народження: с. Рогозів Бориспіл. р-н Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 – закінчила КІНГ, 1983 – асп-ру КІНГ. Працювала виклад. екон. дисциплін у Київ. радіомеханічному технікумі. 1987-89 – старш. виклад. КТЕІ. З 1989 – доц. каф. обліку та аудиту, з 2009 – доц. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Галицька Елеонора Вікторівна

 • Останні зміни:
09.05.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1972 закінчила КІНГ. Стаж пед. роботи майже 30 р. З 1993 – доц. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Герасименко Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
02.04.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1970 закінчив КІНГ, у 1972 вступив до асп-ри КІНГ. У 1970-72 працював у ЦСУ УРСР; у 1976-2000 у КІНГ (КНЕУ) на посадах: старш. виклад., доц., проф., зав. каф.;. з 2000 – проф. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Головко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1949

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, (1976). З 1987 – доц. каф. економічної кібернетики, з 1993 – доц. каф. обліку та аудиту ун-ту. Впродовж 8 р. в. о. заст. декана екон. ф-ту.

Читати далі >Голубнича Галина Петрівна

 • Останні зміни:
29.04.1954

Місце народження: м. Амвросіївка Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Донец. держ. ун-т (1975), асп-ру Моск. Фінанс. академії (1983). З 2002 на посаді доц. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гура Надія Олександрівна

 • Останні зміни:
02.01.1959

Місце народження: м. Торез, Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1979 закінчила обліково-екон. ф-т. Донецьк. ін-ту рад. торгівлі, 1988 – асп-ру КІНГ. 1979-83 працювала в РО «Укрторгсистемотехніка», 1988-95- Держ. академії статистики, 1995-99 – доц. Держ. Академії житлово-комунального госп. З 1999 – доц. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дорош Ніна Іванівна

 • Останні зміни:
30.08.1954

Місце народження: с. Ленінське, Кролівец. р-н, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад Академії екон. наук України.
Закінчила з відзнакою Терноп. фінанс.-екон. ін-т (1975), асп-ру Моск. фінанс. ін-ту (1986), докт-ру Київ. ун-ту (2000). З 2000 – доц.,з 2005 – на посаді проф. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дрозд Ірина Кузьмівна

 • Останні зміни:
31.08.1968

Місце народження: м. Ніжин, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1988 закінчила екон. ф-т Дніпропетр. с-г ін-ту, у 2004 – докт-ру Київ. ун-ту. У 1990-2001 – працювала асист., доц. каф. аудиту та аналізу госп. діяльності Кіровогр. держ. техн. ун-ту. Вчен. звання доц. з 2001.З 2004 – доц., з 2007- проф. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Засадний Богдан Андрійович

 • Останні зміни:
11.02.1978

Місце народження: с. Низи Сокал. р-ну Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив КНЕУ (2000), асп-ру Київ. ун-ту (2003). З 2003 –асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту. З 2012 в.о. зав. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коблянська Галина Юріївна

 • Останні зміни:
16.11.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчила Київ. ун-т (2006), асп-ру (2009) Київ. ун-ту. З 2010 – на посаді асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коблянська Олена Іванівна

 • Останні зміни:
11.03.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т у 1983, у 1989 – асп-ру Київ. ун-ту. 1993-2012 – на посаді доц. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковтун Наталія Василівна

 • Останні зміни:
22.09.1970

Місце народження: м. Новомосковськ Тульської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1992 закінчила з відзнакою обліково-екон. ф-т КІНГ за спец. «Статистика»; у 1995 асп-ру каф. статистики Київ. держ. екон. ун-ту; у 2006 докт-ру Київ. ун-ту. У 1996-98 – доц. каф. міжн. економіки в Укр. академії зовн. торгівлі, а також очолювала сектор методол. проблем міжн. маркетингу. У 1998 – присвоєне вчен. звання доц. по каф. міжн. економіки. У 1998-2003 – доц., у 2006-09 – проф. каф. обліку та аудиту, з 2009 – зав. каф. статистики та демографії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кондратюк Алла Федорівна

 • Останні зміни:
07.09.1939

Місце народження: смт. Гребінки Васильків. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 1962 закінчила з відзнакою Житомир. с.-г. ін-т. Майже 7 р. працювала в сфері аграрної економіки. 1971-74 – асист., 1974-78 – старш. виклад., з 1978 – доц. каф. економіки нар. госп-ва (після реорганізації – каф. управління та аналізу госп. діяльності, обліку та аудиту) екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мельник Тетяна Григорівна

 • Останні зміни:
22.06.1967

Місце народження: с. Довжок Шаргород. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
. В 1992 закінчила екон. ф-т, спец. «Політична економія», у 1999 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту У 1992-94 – на посаді бухгалтера; у 1997 – 2006 – на посаді асист., з 2007 – на посаді доц. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мисака Ганна Вікторівна

 • Останні зміни:
16.05.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1998 закінчила Донец. держ. комерційний ін-т, ф-т «Облік і аудит». В ун-ті працює з 2000 на посадах асист., доц. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту.

Читати далі >Панасенко Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
24.02.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т (1972). З 1972 – мол. наук. співроб., з 1978 – старш. наук. співроб. НДЧ Київ. ун-ту. З 1982 по 1997 – на викл. роботі у Київ. ін.-ті інженерів цивільної авіації: асист., доц. каф. організації та управління вир-вом цивільної авіації. В 1991 отримала вчен. звання доц. З 1997 – доц. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Фещенко Євгенія Аркадіївна

 • Останні зміни:
27.04.1951

Місце народження: с. Велика Боровиця Білогірського р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1990 закінчила Київський ін.-т нар. госп. З 2003 – доц. кафедри обліку та аудиту ун-ту.

Читати далі >Шарманська Валентина Миколаївна

 • Останні зміни:
14.06.1958

Місце народження: м. Гірське Лисичан. р-ну, Луган. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т (1988), асп-ру (1995) Київ. ун-ту. Київ. ун-ту. 1988-91 викл. Луган. мед. Ін-ту. 1995-96 – асист. кафедри обліку та аудиту ун-ту. З 1996 – доц. каф. обліку та аудиту ун-ту.

Читати далі >Швець Віктор Григорович

 • Останні зміни:
19.04.1947

Місце народження: с. Грушківці, Летичів. р-н, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 – закінчив КІНГ, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. 1971-74 – економіст в Держкомстаті України. З 1974 – асист., старш. викл., доц., проф. з 1994 – зав. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Шморгун Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
02.04.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту (1977). З 2000 – доц. каф. обліку та аудиту.

Читати далі >Ярошовець Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
12.03.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 1999 закінчила екон. ф-т з відзнакою за спец. «Облік і аудит»; 2002 – асп-ру Київ. ун-ту. З 2002 – асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи