ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бойко Катерина Валентинівна

07.12.1984

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Закінчила Київ. ун-т (2007), асп-ру (2010) Київ. ун-ту. З 2011 – на посаді асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості)» (2011). Осн. напрями наук. діяльності – метод. та орг. бухг. обліку та екон. аналізу хеджування, розробка актуальних проблем упр. обліку та екон. аналізу. Викладає курси «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Методи і моделі прийняття рішень в обліку та аналізі», «Бухгалтерський облік». Автор понад. 21 наук. праць. Осн. праці: Теорет.-метод. засади обліку, аналізу та аудиту хеджування: монографія (у співавт.). К., 2011; Облікова модель хеджування на основі оцінки за справедливою вартістю // Бухгалтерський облік і аудит. 2010, №6; Методика проведення попереднього аналізу операцій хеджування // Облік і фінанси АПК. 2010, №1. 

Автор: Б. А. Засадний

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи