ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дорош Ніна Іванівна

30.08.1954

Місце народження: с. Ленінське, Кролівец. р-н, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад Академії екон. наук України.

Закінчила з відзнакою Терноп. фінанс.-екон. ін-т (1975), асп-ру Моск. фінанс. ін-ту (1986), докт-ру Київ. ун-ту (2000). З 2000 – доц.,з 2005 – на посаді проф. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Анализ влияния качества сырья и его использования на основные показатели деятельности предприятий сахарной промышленности» (1986), докт. дис. «Методологічні та організаційні аспекти аудиту» (2004). Вчен. звання проф. – 2006. Осн. напрями наук. досліджень: теорія, орг., методологія та інструментарій аудиту, стандартизація та гармонізація обліку та аудиту, розвиток системи контролю в Україні, актуальні проблеми обліку і аудиту та ін. Викладає дисципліни: «Теорія аудиту», «Орг. та методика аудиту», «Держ. фінанс. контроль», «Орг. обліку і аудиту», «Міжн стандарти обліку і аудиту», спецкурси за вибором студентів «Орг. аудиту», «Методи дослідження в аудиті». Чл. спец. вчен. ради Д 26.001.12 Київ. ун-ту та спец. вчен. ради Д 26.350.01 Нац. наук. центру «Ін-т аграрної економіки» УААН. Сертифікований аудитор. Учасник 42 наук. конф., у т. ч. у Німеччині, Польщі, Болгарії, Росії. Автор 160 праць, з них 128 наук. та 32 наук.-метод., в т.ч. 2 одноосібні монографії, 2 підруч. (у співавт.). Осн. праці: Аудит: методологія і організація. К., 2001. Аудит: теорія і практика. К., 2006. Л-ра: Найкраще і найповніше дослідження сучасного аудиту // Банківська справа. 2000. №6.; Методологічні й орг. проблеми аудиту // Фінанси України. 2003. №2 (у співавт.); Енциклопедія сучас. України. Т. 8 // Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. К., 2008. 

Автор: В.Г. Швець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи