ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дрозд Ірина Кузьмівна

31.08.1968

Місце народження: м. Ніжин, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1988 закінчила екон. ф-т Дніпропетр. с-г ін-ту, у 2004 – докт-ру Київ. ун-ту. У 1990-2001 – працювала асист., доц. каф. аудиту та аналізу госп. діяльності Кіровогр. держ. техн. ун-ту. Вчен. звання доц. з 2001.З 2004 – доц., з 2007- проф. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування механізму соц. захисту сільського населення в умовах ринк. економіки України» (1997), докт. дис. «Система фінансово-екон. контролю в Україн» (2006). Осн. напрями наук. досліджень стосуються питань становлення системи фінанс. контролю в Україні, зокрема методики держ. фінанс. аудиту, етичного кодексу аудиторів, концептуальних питань побудови фінанс. звітності. Поряд з наук. та викл. діяльністю з 1995 займається практичною роботою у сфері незалежного аудиту, споч. як аудитор, згодом – як дир. аудиторського п-ва. З 2003 – сертифікований аудитор України. Автор понад 60 наук. праць, у т. ч. монографія, навч. посіб. Осн. праці: Контроль екон. систем: Монографія. К., 2004. Держ. фінанс. контроль. Навч. посіб. К., 2007 (у співавт.). Держ. аудит. Навч. посіб. К., 2008; Концепції обліку і контролю фінанс. результатів. Монографія. К., 2009 (у співавт.); Аудит у зарубіжних країнах: навч. посіб. – К. 2011; Теорет.-метод. засади обліку, аналізу та аудиту хеджування: монографія (у співавт.). К., 2011. 

Автор: В.Г. Швець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи