ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Герасименко Сергій Сергійович

02.04.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1970 закінчив КІНГ, у 1972 вступив до асп-ри КІНГ. У 1970-72 працював у ЦСУ УРСР; у 1976-2000 у КІНГ (КНЕУ) на посадах: старш. виклад., доц., проф., зав. каф.;. з 2000 – проф. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Статистическое исследование рынка мяса и мясопродуктов в УССР (1976), докт. дис. «Статистическое обоснование программ подготовки специалистов с высшим образованием» (КІНГ, 1991). Наук. інтереси: фінанс., соц. та регіональна статистика. Осн. напрями наук. діяльності: використання кількісних методів дослідження ринкової економіки, методи дистанційного навчання. Гол. секції статистики НМК з напрямку «Економіка і підприємництво» МОН України, чл. спец. вчен. рад із захисту дис.; відмінник освіти України. Осн. праці: Статистичне обґрунтування підготовки та розподілу фахівців з вищою освітою. К.,1991; Регіональна статистика. К.,1995; Статистика, К.,1998, 2000; Кількісні методи в банківській діяльності. Краків, 2003. Н. В. Ковтун; Герасименко С.С., Чуприна О.А., Чуприн К.С. Контролінг // Навчальний посібник. К.: НАУ, 2010. 120 с. Гриф МОН (лист №1/11- 8634 від 15.09.2010 р.); Герасименко С.С., Чупріна О.А. «Вступний курс до статистики»: мета та завдання / С.С.Герасименко, О.А.Чупріна // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. зб. наук. праць. вип. вип.7. К.: ДАСОА, 2009; Герасименко С.С., Чупріна О.А. Порівняльний аналіз як метод характеристики тенденцій соціально-економічного розвитку країн // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. вип.вип.8. К.: ДАСОА, 2010; Герасименко С.С., Чупріна О.А., Чупрін К.С. Особливості використання інструментів контролінгу при оцінці витрат суб’єктів підприємницької діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. вип.12, Т. 2. Дніпропетровськ: ДНУ, 2010; Герасименко С.С., Чупріна О.А. Чуприна О.О. Кластерний аналіз в порівняльній оцінці розвитку // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. вип.4. К.: ДАСОА, 2010; Герасименко С.С., Чупріна О.А.Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. Вип.129. С.8 -11; Герасименко С.С., Чупріна О.А. Кластерний аналіз в порівняльній оцінці розвитку // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип.11 К.: ДАСОА, 2010. С.29 -35.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи