ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гура Надія Олександрівна

02.01.1959

Місце народження: м. Торез, Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1979 закінчила обліково-екон. ф-т. Донецьк. ін-ту рад. торгівлі, 1988 – асп-ру КІНГ. 1979-83 працювала в РО «Укрторгсистемотехніка», 1988-95- Держ. академії статистики, 1995-99 – доц. Держ. Академії житлово-комунального госп. З 1999 – доц. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Резервы снижения себестоимости информационно-вычислительного обслуживания», докт. дис. «Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві» (2009). Викладає курси: «Облік видів екон. діяльності» «Інформаційні системи і технології в обліку», «Облік на підприємствах малого бізнесу», «Облік в зарубіжних країнах». Осн. напрями наук. діяльності: методологія і орг. бухгалтерського обліку, облік на п-вах житлово-комунального госп-ва та ін. видів екон. діяльності, в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Наук. результати: розроблено метод. рекомендації з бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків, з обліку фінанс. витрат, положення з обліку доходів на п-вах житлово-комунального господарства. Чл. колегії житлово-комунальної інспекції Мін-ва ЖКГ України. Нагороджена дипломом ВДНГ ІІ ступ. за комплекс наук.-метод. розробок. Автор понад. 120 наук. статей та навч.-метод. матеріалів. Осн. праці: Облік видів економічної діяльності: підручник. К., 2012; Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика: Монографія. К., 2006; Облік видів економічної діяльності. Навч. посіб. К., 2004; Облік на підприємствах малого бізнесу. Навч. посіб. К., 2007 (у співавт.); Объединения совладельцев многоквартирных домов в Украине // Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. 2007. №1.Ч.1. Квартира приватна – будинок спільний // Урядовий кур’єр. 2009. 8 груд.; Профес. управління житловою нерухомістю. Практ. посіб. Л., 2009 (у співавт.). 

Автор: В.Г. Швець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи