ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мисака Ганна Вікторівна

16.05.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1998 закінчила Донец. держ. комерційний ін-т, ф-т «Облік і аудит». В ун-ті працює з 2000 на посадах асист., доц. каф. обліку та аудиту екон. ф-ту. Канд. дис. «Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія». Напрями наук. та пед. діяльності: методологія та організація бухгалтерського обліку в банк. установах; питання теорії і практики екон. аналізу банк. діяльності; напрями підвищення інформативності бухгалтерського обліку та фінанс. звітності. Обіймала посаду заст. декана з організаційно-метод. забезпечення практик. Автор 40 публікацій, з яких 25 наук. та 15 навч.-метод. характеру. Осн. праці: Особливості оподаткування та обліку факторингових операцій. // Облік і фінанси АПК. 2005. №11. Облікові аспекти управління кредитним ризиком банку. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. 2006. Випуск 2 (35); Бухгалтерські та податкові аспекти фінансового лізингу // Теорет. та прикладні питання економіки. Збірник наук. праць. 2007. Вип. 12; Методологічні особливості обліку резервів під кредитні ризики банків // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2007. Вип. 92; Бухгалтерський облік: Навч. посіб. рекоменд. МОН України. К., 2007. 

Автор: В.Г. Швець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи