ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ярошовець Наталія Володимирівна

12.03.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 1999 закінчила екон. ф-т з відзнакою за спец. «Облік і аудит»; 2002 – асп-ру Київ. ун-ту. З 2002 – асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні (методологічний аспект, історико-теоретичний вимір)» (2003). Наук. інтереси: історія бухгалтерського обліку, проблеми теорії бухгалтерського обліку, методології іст.-теорет. досліджень, окремі проблеми податкового обліку. Викладає курси «Історія бухгалтерського обліку», «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік». Автор 9 наук. праць з проблем історії, становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Осн. праці: Бухгалтерський фінансовий облік. Підруч. Житомир, 2003 (у співавт.). 

Автор: В.Г. Швець

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи