ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Засадний Богдан Андрійович

11.02.1978

Місце народження: с. Низи Сокал. р-ну Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив КНЕУ (2000), асп-ру Київ. ун-ту (2003). З 2003 –асист. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту. З 2012 в.о. зав. каф. обліку та аудиту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств» (2004). Осн. напрями наук. діяльності – проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжн. стандартів фінанс. звітності. Викл. курси «Облік, аналіз, аудит», «Фінанс. облік», «Управлінський облік», «Облік, аналіз, аудит зовнішньоекон. діяльності», «Міжн. стандарти бухгалтерського обліку». Автор понад. 30 наук. робіт. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Інвестиції як економічна та обліково-аналітична категорія // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т.Шевченка: Серія. Економіка. 2002. №58-59; Складання та подання фінансових звітів відповідно до МСФЗ: загальні вимоги // Довідник економіста. К., 2007. № 12; Звіт про прибутки та збитки: прибуток на акцію // Довідник економіста. К., 2008. № 5; Орг. аспекти обліку на малих п-вах // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Серія: Економіка. 2011. № 130. 

Автор: В.Г. Швець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи