ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Оптики кафедра Оптики кафедра

Заснована у 1939 проф. О.А.Шишловським. Каф. завідували: проф. О.А. Шишловський (1939-75), проф. М.У. Білий (1975-93), проф. І.А. Шайкевич (1993-99), проф. Л.В. Поперенко (1999 – по сьогоднішній день). Зараз каф. готує спеціалістів за спец. "Лазерна та оптоелектронна техніка”. Випускникам надається кваліфікація "бакалавр/спеціаліст/магістр лазерної та оптоелектронної техніки". На каф. існує спеціалізація з оптики твердого тіла за спеціальністю «Оптика твердого тіла» з 3 курсу. Філію каф. створено в Ін-ті фізики напівпровідників НАН України. На каф. читаються спецкурси: „Фіз. основи управління лазерним випромінюванням”, „Лазерна техніка та нелінійна оптика”, „Фізика високих інтенсивностей”, „Фізика напівпровідників і напівпровідникова електроніка”, „Оптичне матеріалознавство”, „Оптико-електронні прилади та системи”, „Волоконна оптика та оптичний зв‘язок”, „Голографія та її застосування”, „Техніка і методи спектральних досліджень”, „Електромагнітоакустооптика”, „Адаптивна оптика”, „Поляризаційні методи досліджень”, „Оптична метрологія”, „Технологія оптичного приладобудування”, „Лазерна інтерфеерометрія”, „Фіз. основи матеріалів оптоелектроніки”, „Фізика наноструктур”. На каф. оптики функціонують засновані проф. М.У.Білим та доц. М.Я.Горбанем наук. школи “Спектроскопія невпорядкованих та домішкових конденсованих систем” і „Металооптика та спектроеліпсометрія поверхні”, якими виконується наук. робота в межах комплекс. наук. програм: “Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій” та “Матеріали і речовини”. За останні 5 років значним є доробок в рамках вітч. і міжн. програм, що виконуються під егідою ДФФД МОН України, НТ Центру України і за партнерськими угодами з науковцями Німеччини (програма ERASMUS ), Китаю (Чанчунь), Півд. Кореї (Сеул, Ханьян Ун-т), Росії (С-Пб., ІТМО), Угорщини, Японії (Хамамацу, Шицуока Ун-т), тощо. В 2001 створено студентські відділення міжн. товариств оптиків-інженерів SPIE та OSA (США), які в 2003, 2006, 2007 і 2009 надавали студентам-оптикам кол. та багаторазово індивід. гранти. Щорічно аспірантами та мол. науковцями кафедри проводиться (починаючи з 1999) на базі Київ. ун-ту Міжн. конференція з проблем оптики та матеріалознавства високих технологій. В 2008 студенти каф. оптики вдруге посіли 3-є місце на Всерос. Олімпіаді з оптотехніки. Сьогодні кафедра оптики - великий (понад 40 осіб) пед. та наук. колектив, укомплектований в основному з випускників кафедри. Каф. за 70 років підготувала понад 1500 спеціалістів-оптиків. Серед них 2 акад. і 4 чл.-кор. НАН України, 1 акад. Російської АН, понад 40 д-рів і 140 канд. наук, 2 лауреати Держ. премії СРСР, 6 лауреатів Держ. премії України, 2 лауреати Премії НАН України ім. М.П. Барабашова та 4 лауреати премії ім. Тараса Шевченка КНУ ім.Т.Шевченка.

Авраменко Валентина Григорівна

 • Останні зміни:
27.01.1931- 16.11.2007

Місце народження: м.Київ .
Остання займана посада: старший викладач.
У 1954 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: 1955-87 старш. лаб-т каф. експериментальної фізики, потім асист., старш. викл. каф. ОТТ (з 1975 – каф. оптики) фізичного факультету та незмінна вч. секретар цієї каф.

Читати далі >Білий Михайло Улянович

 • Останні зміни:
12.11.1922- 05.08.2001

Місце народження: с. Москалі Михайло-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. АН УРСР, Засл. діяч науки і техніки УРСР. 1948 закінчив фізичний факультет, 1951 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: 1955-63 старш. виклад. фізичного факультету, 1956 доц., 1965 проф., зав. каф. експериментальної фізики, оптики твердого тіла, оптики (1963-93). 1962-70 декан фізичного факультету. 1970-85 ректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Борбат Олексій Маркович

 • Останні зміни:
30.03.1919

Місце народження: м. Горлівка Донецька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1941 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. 1947-49 – наук. співроб. Астроном. обсерваторії Київ. ун-ту. 1949-56 – зав. спектральною лаб. на Київ. мотоциклетному заводі. 1956-87 працював на каф. оптики фізичного факультету Київ. ун-ту: асист., старш. виклад. (1960), доц. (1963). 20 років керував Радою школи-інтернату при Київ. ун-ті. 30 років завідував секцією спектроскопії.

Читати далі >Вакуленко Олег Васильович

 • Останні зміни:
05.03.1937

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних нак.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1960 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «Оптика твердого тіла», 1963 асп-ру на цього ф-ту. В Київ. ун-ті: 1963-66 - асист., 1966-70 - старш. викл. каф. експериментальної фізики; 1970-86 -доц. 1986 проф. каф. оптики.

Читати далі >Горбань Микола Якович

 • Останні зміни:
22.09.1920- 09.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1947 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1950 асист., старш. викл., 1959-1979 - доц. каф. оптики Київ. ун-ту.

Читати далі >Зеленський Сергій Євгенович

 • Останні зміни:
05.08.1957

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, заступник декана з наукової роботи.
В 1979 р. закінчив з відзнакою фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: інженер з 1978, аспірант з 1980, молодший науковий співробітник з 1983, науковий співробітник з 1986, асистент з 1989, доцент з 1994, докторант 2004-2007, професор з 2008р.

Читати далі >Кондратенко Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
20.07.1976

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри оптики.
1998 закінчив фізичний факультет, 2001 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2001-07 - мол. наук. співроб., асист., 2007 - доц. каф. оптики фізичного факультету.

Читати далі >Кононенко Юрій Трохимович

 • Останні зміни:
06.06.1948

Місце народження: м. Зіньків Полтавська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1971 закінчив  Київ. ун-т, 1974 асп -ру цього ун-ту, каф. оптики. У Київ. ун-ті: асист., старш. викл., 1987 доц. каф. природн. дисциплін ПВ, в.о. зав. каф. З 1992 доц. каф. оптики фізичного факультету, в.о. заст. декана з навч.-метод. роботи.

Читати далі >Конончук Георгій Лукич

 • Останні зміни:
26.07.1937

Місце народження: м. Фастів Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1961 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1964 асп-ру каф. оптики фізичного факультету. З 1962 працює на фізичному факультеті Київ. ун-ту: 1962 мол. наук. спів роб., 1963-66 старш. наук. співроб., 1966-70 асист., 1970-74 старш. викл., 1974-2002 доц. каф. оптики фізичного факультету. В подальшому - інженер кафедри експериментальної фізики. Вч. звання доц. отримав у 1971.

Читати далі >Копишинський Олександр Васильович

 • Останні зміни:
11.10.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1985 закінчив  фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1990 працює на каф. оптики фізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Кушніренко Іван Якович

 • Останні зміни:
28.04.1938- 20.09.1992

Місце народження: с. Катюжанка Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1960 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1963 асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті працював на фізичному факультеті у 1963-92: асист., старш. викл, 1973 доц., 1986 проф. каф. оптики.

Читати далі >Лисиця Михайло Павлович

 • Останні зміни:
15.01.1921- 10.01.2012

Місце народження: с. Високе Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Акад. АН УРСР (1982), Засл. діяч науки і техніки України, лауреат двох Державних премій України в галузі науки і техніки, спеціаліст в галузі оптики і спектроскопії. 1938 закінчив Київ. пед. технікум. 1938-39 вчитель рос. мови та літ. у м. Фастів. 1939 поступив на фізико-математичний фаакультет Київ. ун-ту, але в жовтні того ж року був призваний в армію. Брав участь у ВВВ. З листопада 1945 продовжив навчання. 1950 закінчив фізичний факультет, 1954 асп-ру по каф. оптики Київ. ун-ту. 1954-61 доц. фізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Макаренко Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
19.02.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1997 з відзнакою закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту (спец. оптичні прилади та системи), 2001 асп. каф. оптики. У Київ. ун-ті: 1997-2001 інж. каф. оптики фізичного ф-ту, 2001-05 асист. каф. оптики, 2005 доц. каф. оптики фізичного ф-ту, 2005-08 заст. декана з виховної роботи. Отримав звання доц. у 2008.

Читати далі >Меленевська Людмила Михайлівна

 • Останні зміни:
28.08.1947

Місце народження: м. Коростишів Житомирська область.
Остання займана посада: завідувач навчальної лабораторії.
1970 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. Працює у Київ. ун-ті на посадах: 1970-77 інж., 1977-87 старш. інж., 1987 зав. навч. лаб. фізичного факультету.

Читати далі >Одарич Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
10.04.1940

Місце народження: м. Ніжин Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1962 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, каф. оптики. Працював у Київ. ун-ті з 1961 на посадах: старш. лаб., старш. інж, старш. наук. співроб., асист., виклад., старш. виклад, доц.

Читати далі >Охріменко Борис Андрійович

 • Останні зміни:
24.07.1937

Місце народження: м. Прокоп’євськ Кемеровська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1959 закінчив фізичний факультет Київ.ун-ту, 1963 асп-ру цього ун-ту. В Київ. ун-ті: 1961 – 65 асист., 1965 – 67 старш. виклад., 1967 – 90 доц., 1990 проф. Отримав звання доц. у 1969, звання проф. - 1991.

Читати далі >Поперенко Леонід Володимирович

 • Останні зміни:
02.12.1950

Місце народження: м. Кременчук Полтавська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри оптики.
Академік АН ВШ України. В 1973 закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: аспірант кафедри оптики 1973-1976, молодший науковий співробітник 1974-1976, завідувач лабораторії 1976-1981, асистент 1981-1983, старший науковий співробітник 1983-1985, доцент 1985-1990 та 1992-1994, докторант 1990-1992, з 1994 професор, з 1999 року завідувач кафедри оптики.

Читати далі >Прокопець Вадим Миколайович

 • Останні зміни:
09.09.1972

Місце народження: с. Ліпляве, Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи.
У 1996 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, диплом з відзнакою, 1999 асп-ру фізичного факультету. У київ. ун-ті працює на посадах: 2000 – 05 інж каф. експериментальної фізики, з 2005 асист., доцент каф. оптики. З 2007заступник декана з навчально-методичної роботи.

Читати далі >Робур Любомир Йосипович

 • Останні зміни:
06.07.1956

Місце народження: с. Жовнівка Тернопільська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1978 закінчив  фізичний факультет Київ. ун-ту. Після закінчення працював у Київ. ун-ті на посадах: 1978 інж., 1983 зав. учб. лаб., 1987 асист., 1994 доц. каф. оптики фізичного факультету.

Читати далі >Рудько Світлана Миколаївна

 • Останні зміни:
06.12.1931

Місце народження: м. Благовєщенськ., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1954 закінчила  Київ. ун-т. Працювала 1954-92 у Київ. ун-ті: старш. лаб., старш. наук. співроб., асист., старш. виклад., 1982 доц. каф. оптики фізичного факультету.

Читати далі >Скирда Анатолій Сергійович

 • Останні зміни:
28.11.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
В 1968 закінчив Київ. ун-т, асп-ру цього ун-ту. асист., доц. кафедри оптики.

Читати далі >Стащук Василь Степанович

 • Останні зміни:
05.03.1944

Місце народження: с.Новаки, Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спеціальністю фізик - оптик. Працював У Київ. ун-ті: 1974 старш. інж., 1977 старш. наук. співроб., 1980 асист., 1981 старш. виклад., 1990 доц., 2002 проф. каф. оптики фізичного факультету.

Читати далі >Субота-Мельник Петро Олександрович

 • Останні зміни:
01.08.1937

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1959 закінчив  Київ. ун-т, асп-ру цього ун-ту, Прац.вав у Київ ун-ті: асист., старш. виклад., доц. кафедри оптики.

Читати далі >Тімофєєв Владислав Борисович

 • Останні зміни:
22.09.1936

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший лаборант.
Академік РАН. Закінчив 1959 фізичний факультет Київ. ун-ту, каф. оптики. У Київ. ун-ті працював у 1959 – 62 старш. лаб. каф. оптики.

Читати далі >Шайкевич Ігор Андрійович

 • Останні зміни:
19.02.1934

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1957закінчив Київ. ун-т, фізичний факультет, каф. оптики, 1963 асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті працює на посадах: 1957 - 59 старш. лаб., 1962-67 асист., 1967-70 старш. викл., 1970- 89 доц., 1989 проф. каф. оптики фізичного факультету, 1993-99 зав. каф. оптики.

Читати далі >Шишловський Олександр Андрійович

 • Останні зміни:
30.03.1905- 20.07.1975

Місце народження: м. Валки Латвія.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1932 закінчив фізичне відділення фізико-математичного факультету Московського університету. З 1938 за пропозицією С. І. Вавілова переходить на роботу в Київ. ун-т (старш. наук. співроб. до 1941) і організовує восени 1939 каф. оптики в Київ. ун-ті. 1939-41 доц. каф. оптики Київ. ун-ту, 1941-44 доц. каф. фізики Середньоазіатського держ. ун-ту (м. Ташкент,). 1939 – 75 зав. каф. оптики Київ. ун-ту. У 1946-48, 1956-58 - декан фізичного факультету Київ. ун-ту. 1965- 1970 наук. кер. Респуб. фіз.-мат. школи-інтернату (нині ліцею) при Київ. ун-ті.

Читати далі >Яблочков Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
19.10.1948

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1971 закінчив Київ. ун-т, 1976 асп-ру ун-ту. Працював у Київ. ун-ті: 1971-73 старш. інж., 1976-83 мол. наук. співроб., 1983 -93 старш. наук. співроб., 1993 доц. каф. оптики.

Читати далі >Якунов Андрій Васильович

 • Останні зміни:
28.12.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1981 закінчив Київ. ун-т. З 1981 працює на каф. оптики фізичного факультету: інж, асист., доц. (1997).

Читати далі >Ящук Василь Павлович

 • Останні зміни:
12.05.1951

Місце народження: с. Коршів Рівненська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1973 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, спеціалізація „оптика твердого тіла”, 1977 асп-ру цього ун-ту. У Київ ун-ті: 1973-74 стажист, 1977 асист., 1989 доц. кафедри оптики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи