ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Одарич Володимир Андрійович

10.04.1940

Місце народження: м. Ніжин Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

У 1962 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, каф. оптики. Працював у Київ. ун-ті з 1961 на посадах: старш. лаб., старш. інж, старш. наук. співроб., асист., виклад., старш. виклад, доц. Захистив канд. дис. “Оптичні сталі твердих тіл і їх зв’язок з енергетичною зонною структурою” (1977). Сфера наук. досліджень: застосування поляризаційного методу до дослідження поверхневих явищ та приповерхневої структури діелектриків та напівпровідників, досліджував процеси окислення та модифікації поверхні напівпровідників, як наук. кер. та відп. виконавець госпдоговірних тем розробляв методи контролю технологічних процесів (контроль якості поверхні оптичних стекол, контроль лазерного відпалу та йонної імплантації тощо) в оптичному приладобудуванні та в мікроелектроніці. Читав заг. курс фізики слухачам підгот. курсів ун-ту, учням фіз.-мат. ліцею, студентам геол. та геогр. ф-тів. Розробив і читав спецкурси по теорії та методам розрахунку оптичних систем, основам екології, безпеці життєдіяльності. Підготував як наук. кер. бл. 70 дипломантів. Заст. голови Тов-ва укр. мови Київ. ун-ту, гол. осередку Тов-ва фіз. ф-ту. Автор 90 наук. публікацій, зокрема 3 книг, має авторські свідоцтва та патенти на 8 винаходів. Осн. праці: Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем. У 3-х кн.: Част. І, К., 2001; Част. ІІ., 2002; Част. ІІІ, 2003; Метод вимірювання показника заломлення прозорих речовин (рос.) // Опт. и спектр., 1974. Т.37. В.4; Від¬бивання світла на межі поділу двох анізотропних середовищ (рос.) //Изв. вузов, 1991. №5; Еліпсометричні дослідження порува¬того кремнію (англ.) // Thin Solid Films 1999, V.342 (у співавт.); Діагностика поверхні поляризованим світлом. К., 2007 ( у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи