ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шишловський Олександр Андрійович

30.03.1905- 20.07.1975

Місце народження: м. Валки Латвія.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1932 закінчив фізичне відділення фізико-математичного факультету Московського університету. З 1938 за пропозицією С. І. Вавілова переходить на роботу в Київ. ун-т (старш. наук. співроб. до 1941) і організовує восени 1939 каф. оптики в Київ. ун-ті. 1939-41 доц. каф. оптики Київ. ун-ту, 1941-44 доц. каф. фізики Середньоазіатського держ. ун-ту (м. Ташкент,). 1939 – 75 зав. каф. оптики Київ. ун-ту. У 1946-48, 1956-58 - декан фізичного факультету Київ. ун-ту. 1965- 1970 наук. кер. Респуб. фіз.-мат. школи-інтернату (нині ліцею) при Київ. ун-ті. Докторська дисертація «Оптические исследования люминесцирующих растворов електролитов» (1954). Сфера наукових інтересів: дослідження люмінесценції розчинів електролітів, а також парів органічних барвників, зокрема її поляризації. Працював у галузі дослідження люмінесценції розчинів і кристалів лужно-галоїдних солей важких металів, розробляв питання оптики низькотемпературної плазми. Вперше на Україні за його ініціативи разом з Борбатом О.М було створено спектральні лабораторії в установах та на заводах машинобудівного профілю. Займався геометричною оптикою та побудовою і розрахунками оптичних систем різного призначення. Під його керівництвом на кафедрі оптики були започатковані оптика кристалів, оптика напівпровідників, металооптика, оптика поверхні, молекулярна спектроскопія, оптоелектронна техніка і лазерна фізика. Під його керівництвом 12 аспірантів захистили кандидатські дисертації, 4 – докторські дисертації. Нагороджений орденом Леніна, медаллю "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР. Автор біля 100 друкованих праць, серед них: Експериментальна оптика К., 1959. 822 с.; Прикладная физическая оптика. М., Физматгиз, 1961; Оптика та її застосування. К., 1965; Оптические измерения. К., Техніка, 1967.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи