ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стащук Василь Степанович

05.03.1944

Місце народження: с.Новаки, Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спеціальністю фізик - оптик. Працював У Київ. ун-ті: 1974 старш. інж., 1977 старш. наук. співроб., 1980 асист., 1981 старш. виклад., 1990 доц., 2002 проф. каф. оптики фізичного факультету. Канд. дис. «Оптические свойства некоторых сплавов 3d-переходных метал лов» (1977), докт. дис. «Оптичні властивості та електронна структура металевих систем на основі перехідних металів» (2001). Осн. напрями наук. роботи: дослідження електрон. структури невпорядкованих сполук оптичними методами, оптика тонких металевих плівок, розробка фіз. основ матеріалів і пристроїв оптоелектронної техніки. За роки пед. діяльності прочитав 12 спецкурсів для студентів фіз. ф-ту: спектроскопія атомів і молекул, молекул. оптика, кристало- металооптика, оптика природних середовищ, технологія оптичного приладобудування, фіз. основи матеріалів оптоелектроніки та ін. Для студентів геол. ф-ту (спец. геофізика) читав усі розділи курсу заг. фізики. Нагороджений медаллю “В пам'ять 1500-річчя Києва” (1982 ). Автор бл. 150 наук. статей, 6 винаходів та 4 навч. посіб., 1 монографії (у співавт.) Осн. праці: Спектроскопия примесных состояний неупорядоченных сплавов Ni-Fe и Ni-Cr //ЖПС, 1979. Т.31. №6; Оптические свойства и электронные характеристики хрома // Опт. и спектр., 1984. Т.56. №5; Оптические исследования примесных состояний в сплавах Cu-Fe //ФММ, 1986. Т.62, №4; Спектральная чувствительность пироэлектрических приемников излучения //Изв. вузов. Физика, 1990. №3; Optical properties and structure of ionimplantated metal films on crystalline lithium niobate, Optical diagnostics materials and denices for opto-, micro- and guantum electronics // Proc. SPIE, 1995. V. 2642; Optical investigation of the localized bands in the binary alloys of copper and 3d- metals // Functin. Mater. 2000. V.7. №3; Ellipsometric study of Copper mirrors of Diamond microsharpen // Superhard Materials, 2002. №1.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи