ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тімофєєв Владислав Борисович

22.09.1936

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший лаборант.

Академік РАН. Закінчив 1959 фізичний факультет Київ. ун-ту, каф. оптики. У Київ. ун-ті працював у 1959 – 62 старш. лаб. каф. оптики. З 1962 виклад каф. оптики Чернівецького держ. ун-ту. Канд. дис. „Исследование квазилинейчатых спектров поглощения в неорганических кристаллах» (1964). Від 1966 працює в Ін- ті фізики твердого тіла АН СРСР (Чорноголовка Моск. обл, Росія). Захистив докт. дис., став чл.-кор. РАН (1990), акад. РАН. Осн. наук. досягнення присвяченні дослідженню оптичних властивостей напівпровідникових матеріалів, зокрема, в дослідженні екситонів високої концентрації в напівпровідниках і широко відомі світовій науковій громадськості. У останні роки успішно розробляє новий напрям – оптичні властивості низькорозмірних напівпровідникових систем. У цій області ним виявлений ефект дрібного квантування холівського опору у кремнієвих польових транзисторах, запропонований та реалізований спектроскопічний метод вимірювання кулонівських щілин у режимі дрібного квантового ефекту Хола, знайдена вігнерівська кристалізація двомірних електронів у одиночному гетеропереході, досліджені кулонівські кореляційні ефекти у системах з просторово розділеними електрон-дірочними шарами, у цих системах знайдена бозе-конденсація просторово непрямих екситонів. Лауреат Держ. премії СРСР (1988) та міжн. Гумбольдтовської премії. Має державні нагороди. Опублікував більше 200 статей та монографій. Осн. праці: Multiple resonances involving magnetoexcitons in a GaAs/Al/sub 0.30/Ga/sub 0.70/As quantum well// Physical Review B-Condensed Matter, 1998 15 Oct. Vol.58, No.15 (in co-authorship); Kinetics of dark excitons and excitonic trions in InGaAs single quantum well // European Physical Journal B, 1998, July. Vol.4. No.1. Publisher: EDP Sciences; Springer-Verlag, France (in co-authorship); Zeeman splitting of excitons and biexcitons in single In/sub 0.60/Ga/sub 0.40/As/GaAs self-assembled quantum dots// Physical Review B-Condensed Matter, Sept. 1998. Vol.58. No.12, 15 Publisher: APS through AIP, USA (in co-authorship).; Novel magneto-optical behavior in the Wigner-solid regime // Physical Review Letters, 18 Feb. 1991.Vol.66. No.7 (in co-authorship); Interwell and intrawell magnetoexcitons in GaAs/AlGaAs superlattices. Akademie Verlag. Physica Status Solidi A, vol.164, no.1, 16 Dec. 1997,. Germany (in co-authorship). Літ-ра.: Владислав Борисович Тимофеев (к семидесятилетию со дня рождения) //УФН, 2006. Т. 176. № 11.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи