ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Органічної хімії кафедра Органічної хімії кафедра

Найстаріша на ф-ті, заснована 1891. Першим каф. очолив проф. С.М. Реформатський (1891-34), до ВВВ – акад. АН УРСР В.П. Яворський (1935-41), потім акад. AH УРСР А.І. Кіпріанов (1944-62), який поряд з ціаніновими барвниками дослідж. нові гетероциклічні сполуки, й ця тема стала гол. в подальшому. Згодом каф. керували проф. Л.К. Мушкало (1961-71), акад. AH УРСР Ф.С. Бабичев (1971-88), проф. М.Ю. Корнілов (1988-98), чл.-кор. НАН України проф. В.П. Хиля (1998-2003), проф. Ю.М. Воловенко (2004-07), проф. І.В. Комаров (2007-09), з 2009 – зав. каф. проф. Ю.М. Воловенко. Каф. одна з провід. на хім. ф-ті. Її викл., а це 6 проф., 4 доц., 2 асист, читають нормат. курси: «Органіч. хімія», «Заг. стереохімія», «Фіз. методи дослідження хім. сполук», «Інформатика та програмування», «Матеріалознавство», спецкурси для бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спец. «Органіч. хімія», «Хімія природ. сполук». На каф. працюють 10 д-рів і 20 канд. наук, які досліджують синтез, фіз.-хім. властивості нітрогено-, оксигено- та сульфуровмісних гетероциклічних сполук та аналогів природ. гетероциклів, що знаходять практ. застосування в медицині. Нові наук. напрями: синтез неприрод. амінокислот та пептидоміметиків, дизайн і синтез флуоресцентних сенсорів та йонних індикаторів, комп’ют. розрахунки атомних кластерів (фулеренів, нанотрубок та ін.). Каф. підтримує тісні наук. зв’язки з установами НАН України, закорд. ун-тами й НДЦ в Білорусі, Туреччині, США, В. Британії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Ізраїлі; бере участь у виконанні спільних наук. проектів за програмами NATO та INTAS. Вагомі внески співроб. каф. в розвиток хімії відзначені Держ. премією України (Ф.С. Бабичев, В.О. Ковтуненко, Ю.М. Воловенко – 1998), премією АН УРСР ім. Л.В. Писаржевського (Ф.С. Бабичев, В.О. Ковтуненко – 1985), премією НАН України ім. А.І. Кіпріанова (Ф.С. Бабичев, В.О. Ковтуненко, В.М. Кисіль – 1995), премією імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка (В.О. Ковтуненко – 1995, В.Г. Пивоваренко – 1996). Співроб. каф. видано понад 10 монографій, 25 підруч. і посіб. для ун-тів, 15 підруч. і посіб. для сш та вступників до ВНЗ. Осн. праці.: Ф.С. Бабичев, Ю.А. Шаранин, В.К. Промоненков, В.П. Литвинов, Ю.М. Воловенко. Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп. К., 1987; В.О. Ковтуненко. Лікарські засоби з дією на периферійну нервову систему. К., 2005; Ю.М. Воловенко, О.В. Туров. Ядерний магнітний резонанс. К., 2007; П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. Хімія: Підручник за експериментальною програмою для 10 кл. ЗНЗ. К, 2002; В.С. Толмачова, О.М. Ковтун, О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов, С.В. Василенко. Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук. Навч.-метод. посіб. для вчителів та учнів ЗНЗ. К., 2007. І.В. Комаров

Бабичев Федір Семенович

 • Останні зміни:
28.02.1917- 28.04.2000

Місце народження: с. Бобрикове, тепер Луганськ. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, зав. каф., професор.
Акад. АН УРСР. 1944 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1948 – асп-ру каф. органічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1948 – асист. каф. органіч. хімії, 1950 – доц., 1967 – проф., 1971-88 – зав. каф. органіч. хімії; 1968-78 – декан хім. ф-ту.

Читати далі >Бійцева Ангеліна Володимирівна

 • Останні зміни:
22.09.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: мол. наук. співроб..
Хімік-органік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 2006 – інженер, з 2008 – мол. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, з 2011 – мол. наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >Богодист Юрій Іванович

 • Останні зміни:
02.10.1936

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1979-89 – старш. наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >Бойко Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
16.06.1957

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1979-86 – інженер, мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. 1986-88 – наук. співроб.-консультант Президії АН УРСР, 1988-97 – старш. наук. співроб., зав. лаб. фіз.-хімії спец. матеріалів Ін-ту проблем матеріалознавства НАН України. 1997-2002 – нач. відділу управ., заст. нач. департаменту МОН України у справах науки і технологій. У Київ. ун-ті: 2003 – провід. наук. співроб., заст. дир. Хіміко-біологічного науково-виробничого центру, з 2007 – старш. наук. співроб. НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження».

Читати далі >Бондаренко Світлана Петрівна

 • Останні зміни:
08.11.1970

Місце народження: с. Каноничі Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1995 – інженер, мол. наук. співроб., 2007-2010 – наук. співроб. каф. органіч. хімії, з 2010 – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного ун-ту харчових технологій.

Читати далі >Бубновська Віра Микитівна

 • Останні зміни:
22.05.1938

Місце народження: невідоме.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1963 – асист., 1967 – старш. викл., 1969-76 – доц. каф. органічної хімії.

Читати далі >Васильєв Степан Анатолійович

 • Останні зміни:
20.07.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1982 – лаборант, інженер каф. органічної хімії, 1986 – мол. наук. співроб. лаб. «Синтез біол. активних речовин», 1992-94 – наук. співроб. хім. ф-ту. З 1994 – нач. відділу акціонерної нафтохім. компанії.

Читати далі >Войтенко Зоя Всеволодівна

 • Останні зміни:
22.07.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1981 – інженер, 1986 – мол. наук. співроб., асист., 1994 – доц., 2007 – проф. каф. органіч. хімії; з 2007 – заст. декана з наук. роботи хім. ф-ту. Організатор наук. співроб-ва Київ. ун-ту й Ун-ту Поля Сабатьє, координатор Франко-українського об’єднання в галузі молекул. хімії (міжн. наук.-досл. об’єднання хім. ф-ту). Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ст. (2009). Кавалер Ордена Академічних Пальм. Соросівський доц. (1996), кращий викл. року хім. ф-ту (2001).

Читати далі >Воловенко Юліан Михайлович

 • Останні зміни:
12.06.1950

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, зав. каф..
У Київ. ун-ті: 1972 – інженер, лекц. асист., асист., старш. викл., 1989 – доц., 1998 – проф., 2004-07 та з 2009 – зав. каф. органіч. хімії, з 2007 – декан хім. ф-ту. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки за цикл «Молекулярний дизайн гетероциклічних сполук» (1998). Засл. діяч науки і техніки України (2009).

Читати далі >Воловненко Тетяна Анатоліївна

 • Останні зміни:
19.12.1964- 02.06.2014

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1987-89 – інженер Ін-ту молекул. біології і генетики. У Київ. ун-ті: 1992 – наук. співроб., 1999 – асист., з 2005 – доц. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Голубушина Галина Михайлівна

 • Останні зміни:
01.02.1936

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
У Київ. ун-ті: 1959 – лаборант, лекц. асист. каф. органіч. хімії, 1962 – інженер, 1975 – старш. наук. співроб. НДЧ, 1983 – зав. НДЛ «Синтез біол.-активних сполук», 1990-2000 – старш. наук. співроб. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Горбуленко Наталія Василівна

 • Останні зміни:
11.07.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1979-80 – інженер НДЧ, 1980-2000 – мол.наук. співроб., 2000-06 – інженер І категорії, з 2006 – провідний інженер НДЧ каф. органічної хімії, з 2012 – молодший науковий співробітник

Читати далі >Гордієнко Ольга Василівна

 • Останні зміни:
20.02.1957

Місце народження: м. Грозний (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1982 – мол. наук. співроб., наук. співроб., 1989 – асист., з 1999 – доц. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Горічко Мар’ян Віталійович

 • Останні зміни:
21.09.1974

Місце народження: м. Дрогобич.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1999 – асист., з 2008 – доц. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Григоренко Олександр Олегович

 • Останні зміни:
20.07.1982

Місце народження: м. Броди.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 2007 – інженер, 2008 – асист., 2013 – доцент каф. органіч. хімії.

Читати далі >Гришко Людмила Григорівна

 • Останні зміни:
24.07.1946

Місце народження: м. Тернопіль.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973 – мол. наук. співроб., 1975 – асист., 1987 – старш. викл. каф. органіч. хімії, 1989 – старш. викл., 1992 – доц. каф. природн. дисциплін підгот. відділення, з 2000 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез біол.-активних сполук», 2000-01 – НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» хім. ф-ту.

Читати далі >Добриднєв Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
08.09.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: інженер.
Хімік-органік, кандидат хімічних наук. У Київ. ун-ті: 2006 – інженер кафедри органічної хімії.

Читати далі >Дубініна Галина Григорівна

 • Останні зміни:
28.02.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2004-07 – наук. співроб. Хіміко-біологічного науково-виробничого центру.

Читати далі >Єгорова Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
06.02.1976

Місце народження: м. Конотоп Сумської обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2002 – мол. наук. співроб. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Ільченко Андрій Якович

 • Останні зміни:
04.10.1934- 08.03.2012

Місце народження: с. Вороньково Бориспіл. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
З 1957 – інженер Київ. з-ду мед. препаратів. 1959-62 – асп. ІОХ АН УРСР. З 1962 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., 1984 – зав. відділу хімії ацетиленових сполук, 1994 – -провід. наук. співроб. відділу кольору й будови органіч. сполук ІОХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1970-2006 – запрошений проф. каф. органічної хімії хімічного ф-ту.

Читати далі >Іщенко Валентина Василівна

 • Останні зміни:
03.11.1951

Місце народження: м. Бершадь Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1981 – мол. наук. співроб., 1989 – асист., 1995 – доц. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Іщенко Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
26.08.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
З 1973 в ІОХ АН УРСР – інженер, 1977 – старш. інженер, 1979 – мол. наук. співроб., 1983 – старш. наук. співроб., 1989 – провід. наук. співроб., з 2005 – зав. відділу. У Київ. ун-ті: 1999-2003 – проф. каф. органічної хімії.

Читати далі >Кисіль Андрій Іванович

 • Останні зміни:
27.04.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2007 – інженер, 2008 – мол. наук. співроб. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Кисіль Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
05.12.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник, доцент.
У Київ. ун-ті: 1980 – інженер, старш. інженер, 1996-2001 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез біологічно-активних сполук», доц. каф. органічної хімії.

Читати далі >Кібірєв Володимир Костянтинович

 • Останні зміни:
30.04.1936

Місце народження: м. Дзержинськ Нижегородськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук, доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1963-66 – мол. наук. співроб., 1966-68 – старш. наук. співроб. Ін-ту мікробіології та вірусології. 1968-83 – старш. наук. співроб. Ін-ту молекул. біології та генетики АН УРСР. З 1983 – старш. наук. співроб., з 1987 – зав. відділом Ін-ту біоорган. хімії та нафтохімії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1986-96 – проф. каф. органічної хімії.

Читати далі >Кіпріанов Андрій Іванович

 • Останні зміни:
16.07.1896- 29.09.1972

Місце народження: с. Руські Тишки Харківської губернії (Російська імперія), тепер Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри орг. хімії.
Академік АН УРСР. З 1922 викладав в ІНО та Ін-ті прикладної хімії. 1929 – зав. каф. орг. хімії Ін-ту прикладної хімії. З 1930 – доц., 1936 – дир. НДІ хімії, 1938 – зав. каф. техн. хімії відтвореного 1933 Харків. ун-ту. З 1942 – дир. об’єднаного ін-ту хімії АН УРСР в евакуації. У Київ. ун-ті: 1944-61 – зав. каф. органічної хімії. 1945-60 – дир. ІОХ АН УРСР.

Читати далі >Коваленко Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
02.12.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973 – лаборант, 1976 – інженер каф. фіз. та колоїдної хімії, 1980-2000 – мол. наук. співроб., 2001 – інженер, з 2007 – наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >Ковтуненко Володимир Олексійович

 • Останні зміни:
20.04.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1968 – старш. лаборант, інженер, старш. інженер каф. органічної хімії. З 1974 – асист., 1977 – старш. викл., 1980 – доц., з 1989 – проф. каф. органіч. хімії; 1983-87 – заст. декана хім. ф-ту з навч. роботи.

Читати далі >Козинченко Олександр Прокопович

 • Останні зміни:
30.11.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1980-89 – мол. наук. співроб. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Комаров Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
15.05.1964

Місце народження: с. Іркліїв Чорнобаївськ. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1986 – інженер, старш. інженер, 1990 – асист., 2002 – доц., 2004 – проф. каф. органічної хімії, 2007-09 – зав. каф. органіч. хімії, з 2009 – заст. дир. Ін-ту високих технологій Київ. ун-ту.

Читати далі >Корнілов Михайло Юрійович

 • Останні зміни:
12.08.1937

Місце народження: м. Ленінград.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1962 – асист., 1966 – старш. викл., 1967 – доц. каф. органіч. хімії, 1970-74 – заст. декана хім. ф-ту, з 1981 – проф., 1988-98 – зав. каф. органіч. хімії, 1998-2008 – проф., з 2008 – проф.-консультант хім. ф-ту.

Читати далі >Костирко Олена Олегівна

 • Останні зміни:
09.02.1975

Місце народження: м. Ірпінь.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1997 – інженер, 2002 – мол. наук. співроб. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Краснобрижий Микола Якович

 • Останні зміни:
17.03.1942

Місце народження: м. Білопілля Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1971-75 – старш. наук. співроб. НДЛ «Екологія та токсикологія». 1975-2003 – на кер. посадах Укр. біохім. об’єднання «Укрбіохімпрепарат».

Читати далі >Купчевська Ірина Петрівна

 • Останні зміни:
16.11.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973 – мол. наук. співроб. НДЧ, 1980 – мол. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», 1986 – наук. співроб. проблемної НДЛ «Синтез біологічно активних сполук», 1992-2004 – старш. наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >Кутров Геннадій Павлович

 • Останні зміни:
23.09.1937- 26.10.2002

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1967 – асист., 1974 – старш. викл., 1980-2001 – доц. каф. органіч. хімії; 1978-83 – заст. декана по вечір. відділенню.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 81
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи