ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бабичев Федір Семенович

28.02.1917- 28.04.2000

Місце народження: с. Бобрикове, тепер Луганськ. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, зав. каф., професор.

Акад. АН УРСР. 1944 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1948 – асп-ру каф. органічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1948 – асист. каф. органіч. хімії, 1950 – доц., 1967 – проф., 1971-88 – зав. каф. органіч. хімії; 1968-78 – декан хім. ф-ту. Канд. дис. за матеріалами дослідження метиленових основ ряду похідних тіазолу (1948), докт. дис. «2-Бензтиазолилалкил-(арил) карбоновые кислоты и синтезы из них гетероциклов с мостиковым атомом азота» (1965), присвоєно вчен. звання проф. (1967). Обраний чл.-кор. АН УРСР (1972), акад. АН УРСР (1973). Викладав заг. курс органіч. хімії, спецкурс «Стереохімія органіч. сполук». Підготував понад 30 канд., 2 д-рів хім. наук. Сфера наук. діяльності: хімія гетероциклічних сполук. Відкрив реакцію алкілювання метиленових основ ряду бензотіазолу галогеноалкілами, розробив методи синтезу гетероциклічних систем з вузловим атомом азоту. Віце-президент АН УРСР (1978-1988), радник Президії АН УРСР (з 1988). Заст. голови редколегії УРЕ (1977-85), депутат ВР УРСР (1980-88). Почесний Соросівський проф. (1994). Засл. діяч науки і техніки України (1997). Лауреат премії ім. Л.В. Писаржевського за монографію «Химия изоиндола» (1985), премії ім. А.І. Кіпріанова за цикл праць «Синтез та реакційна здатність сполук ряду ізоіндолу та ізохіноліну» (1995), Держ. премії України в галузі науки і техніки за цикл «Молекулярний дизайн гетероциклічних сполук» (1998). Автор 394 наук. праць, у т.ч. 3 монографії, понад 100 авт. свідоцтв. Осн. праці: Очерки по истории химии в Киевском университете. К., 1954 (у співавт.); Будова і властивості органічних сполук. Навч. посіб. для вчителів. К., 1971 (у співавт.); Химия изоиндола. К., 1983 (у співавт.); Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и С-Н-, О-Н- и S-H-групп. К., 1985 (у співавт.); Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп. К., 1987 (у співавт.). Л-ра: Федір Семенович Бабичев. Біографія вчених України. К., 1999; Національна академія наук України. 1918-2008. Персональний склад. К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи