ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гордієнко Ольга Василівна

20.02.1957

Місце народження: м. Грозний (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Гордієнко Ольга Василівна (20.02.1957, м. Грозний (Росія)), хімік-органік, канд. хім. наук, доц. 1979 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1982 – асп-ру каф. органічної хімії. У Київ. ун-ті: 1982 – мол. наук. співроб., наук. співроб., 1989 – асист., з 1999 – доц. каф. органіч. хімії. Канд. дис. «Амино-имино-1Н-изоиндолы - синтез, таутомерия и стереоизометрия» (1986), присвоєно вчен. звання доц. (2001). Викладає нормат. курси «Основи матеріалознавства», «Методи синтезу органіч. сполук», «Новітні напрямки розвитку сучасної хімічної науки», «Хроматографічні методи в органічній хімії», «Презентація результатів науковиз досліджень», проводить семінарські заняття з органічної хімії. Сфера наук. діяльності: хімія гетероциклічних сполук, їх стереоізомерія та таутомерія; синтез пептидоміметиків з гетероциклічним фрагментом. Підготувала 1 канд. наук, керує асп. 2004 – стажування в м. Констанц (Німеччина), співроб-во з Лаб. макромолекул. фіз.-хімії (м. Нансі, Франція), Ун-том Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція). 1989 по 2011 рік – Вчений секретар, з 2012 р. – член комісії з хімії Науково-методичної ради Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. Секретар каф. органіч. хімії (1998-2009). Кращий викл. року Київ. ун-ту (2004). Нагороджена Почесною грамотою МОН України (2004). Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Хімія: Підруч. за експеримент. програмою для 10 кл. ЗНЗ. К., 2002 (у співавт.); Хімія для старшокласників, абітурієнтів та вчителів. Навч. посіб. К., 2003 (у співавт.); Хімічне термінознавство. Навч. посіб. для студентів ВНЗ. Харків, 2006 (у співавт.); Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук. Навч.-метод. посіб. для вчителів та учнів ЗНЗ. К., 2008 (у співавт.); Електрофільне та нуклеофільне заміщення в ароматичному ядрі. Навч. посіб. для студентів хімічного факультету. К., 2009 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи