ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гришко Людмила Григорівна

24.07.1946

Місце народження: м. Тернопіль.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Гришко Людмила Григорівна (24.07.1946, м. Тернопіль), хімік, канд. хім. наук. 1970 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту з відзнакою. 1973 – асп-ру каф. органічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1973 – мол. наук. співроб., 1975 – асист., 1987 – старш. викл. каф. органіч. хімії, 1989 – старш. викл., 1992 – доц. каф. природн. дисциплін підгот. відділення, з 2000 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез біол.-активних сполук», 2000-01 – НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» хім. ф-ту. Канд. дис. «Синтез и свойства гетероциклических аналогов изофлавонов» (1974). Викладала на підготовчому ф ті нормат. курс «Хімія», на хім. ф-ті – заг. практикум «Органіч. хімія», спецкурси «Аналіз органіч. сполук», «Основи наук. досліджень». Сфера наук. діяльності: хімія модифікованих флавоноїдів та ізофлавоноїдів, їх реакційна здатність; синтез і дослідження фізіол. активних сполук гетероаналогів ізофлавоноїдів з метою пошуку нових лікар. препаратів. 1984-86 – вчен. секретар НДЧ ун-ту. 1994-97 – чл. ради підгот. відділення, кер. секції природн. дисциплін, заст. зав. відділення з метод. роботи. Автор 62 наук. праць, у т.ч. 10 авт. свідоцтв. Осн. праці: Программа спецпрактикума «Анализ органических соединений» для студентов каф. орг. химии. К., 1988; Методичні рекомендації, завдання і контрольні питання до лабораторних робіт з хімії для слухачів підготовчого відділення. К., 1991; Методичні рекомендації до розділу «Типи неорганічних реакцій» до курсу «Хімія» для слухачів підготовчого відділення КДУ. К., 1992 (у співавт.); Методичні рекомендації та навчальні завдання з органічної хімії для вступників до ВНЗ. Розділи: Природа органічних сполук. Класифікація та номенклатура. Вуглеводні. Кисневмісні органічні сполуки. К., 1997. Арх.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2001, спр. 28 - НДЧ.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи